Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 31 – Sản Nghiệp Của Chi Phái Ru-bên Và Gát (1)

Ngày 31 – Sản Nghiệp Của Chi Phái Ru-bên Và Gát (1)

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Dân số 32:1-15

Người Ru-bên Và Gát Lãnh Xứ Ga-la-át

1 Người của hai chi tộc Ru-bên và Gát có rất nhiều súc vật. Khi thấy đất Gia-ê-xe và Ga-la-át là nơi thích hợp cho việc chăn nuôi, 2 họ đến gặp Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và các nhà lãnh đạo nhân dân, nói: 3 “A-ta-rốt, Đi-bôn, Gia-ê-xe, Nim-ra, Hết-bôn, Ê-lê-a-sê, Sê-ham, Nê-ô và Bê-ôn, 4 các miền CHÚA đã chinh phục trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, rất thuận lợi cho việc chăn nuôi, và chúng tôi lại có nhiều gia súc. 5 Nếu chúng tôi được quý ông thương tình, xin cho chúng tôi đất này làm sản nghiệp, không cần phải đi qua sông Giô-đanh.” 6 Môi-se hỏi người Gát và Ru-bên: “Anh em muốn ngồi đây trong khi anh chị em khác đi chiến đấu sao? 7 Sao anh em làm cho anh chị em Y-sơ-ra-ên nản lòng, không muốn đi vào đất CHÚA đã cho họ? 8 Tại Ca-đê Ba-nê-a, cha ông của anh em cũng đã làm y như vậy khi tôi sai họ đi do thám xứ Ca-na-an. 9 Sau khi đến thung lũng Ếch-côn nhìn thấy xứ, họ làm cho người Y-sơ-ra-ên nhục chí, không muốn đi vào xứ mà CHÚA đã cho họ. 10 Ngày ấy, CHÚA nổi giận, thề rằng: 11 ‘Trong những người ra đi từ Ai-cập, không một ai từ hai mươi tuổi trở lên được thấy xứ mà Ta đã thề hứa cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, vì họ đã không hết lòng theo Ta; 12 ngoại trừ Ca-lép con trai Giê-phu-nê, người Kê-nít, và Giô-suê con trai Nun, vì họ hết lòng theo Ta.’ 13 CHÚA giận Y-sơ-ra-ên nên Ngài bắt họ phải đi lang thang trong sa mạc suốt bốn mươi năm, cho đến khi thế hệ làm điều tà ác trước mắt Chúa chết hết. 14 Và bây giờ, anh em là dòng giống của những người tội lỗi lại nổi lên, thay cho cha ông mình, làm cho CHÚA thêm giận Y-sơ-ra-ên. 15 Nếu anh em từ bỏ Chúa, Ngài sẽ để cho toàn dân ở lại trong sa mạc, và chính anh em là nguyên do làm cho dân tộc bị tiêu diệt.”

 

SUY GẪM:

C. 1-5 Chi phái Ru-bên và Gát không để tâm đến kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời, song tìm kiếm và đánh giá vùng đất Gia-ê-xe và Ga-la-át sẽ có lợi nhiều hơn cho họ. Họ vẫn ở bên lề phước hạnh và dối lẫn lộn điều thuộc về Đức Chúa Trời và điều thuộc về họ. Ngày nay bạn trông thấy điều gì: lời hứa của Đức Chúa Trời hay ích lợi cá nhân?

C. 6-9 Chi phái Ru-bên và Gát đề nghị: “Xin cho chúng tôi không qua sống Giô-đanh”. Thực tế điều này gợi lại cuộc nổi loạn của thế hệ trước trong đồng vắng. Trong chương 13-14, cha ông họ đã khiếp đảm khi nghe báo cáo vô tín của các thám tử và cảnh báo đừng vào vùng đất ấy. Môi-se chỉ rõ rằng dự định của họ xuất phát từ một thái độ nguy hiểm có thể làm nhụt chí phần còn lại của dân sự. Nếu động cơ ích kỷ của chúng ta nghịch lại tương lai cộng đồng, hãy nhớ rằng điều đó có thể làm nản lòng khải tượng của cả dân sự.

C. 10-13 Bất kể ai không theo Chúa với trọn tấm lòng đều sẽ không được phước; Ca-lép và Giô-suê đã vâng phục Chúa trọn lòng nên được phước. Môi-se nhấn mạnh lòng thuận phục trọn vẹn của chi tộc Ru-bên và Gát. Nếu bạn muốn có sản nghiệp của nguồn phước toàn hảo Chúa đã hứa thì đừng cứ ở mãi chỗ tiện nghi, nhưng hãy hành động hết mình với trọn và tấm lòng và sức lực.

Cầu nguyện Lạy Chúa, con có làm nản lòng dân sự trong việc làm không bởi đức tin, vì những tư tưởng ích kỷ của con? Xin Chúa giúp con bước đi bởi đức tin.

Bình Luận:

You may also like