Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 02 – Sản Nghiệp Của Chi Phái Ru-bên Và Gát (3)

Ngày 02 – Sản Nghiệp Của Chi Phái Ru-bên Và Gát (3)

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Dân số 32:28-42

28 Sau đó, Môi-se chỉ thị cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê con của Nun và các trưởng chi tộc Y-sơ-ra-ên về việc này. 29 Ông nói: “Nếu tất cả những người được vũ trang để chiến đấu của chi tộc Gát và Ru-bên cùng qua sông Giô-đanh với các ông trước mặt CHÚA, thì khi lãnh thổ đã bình định xong, các ông sẽ cho họ đất Ga-la-át làm cơ nghiệp. 30 Nhưng nếu họ không đi qua cùng với các ông để chiến đấu, họ chỉ được phần cơ nghiệp chung với các ông trong xứ Ca-na-an.” 31 Người Gát và Ru-bên nói: “Điều CHÚA truyền dạy, các tôi tớ ông xin tuân hành! 32 Chúng tôi sẽ mang vũ khí qua sông, vào đất Ca-na-an trước mặt CHÚA, nhưng đất chúng tôi nhận làm cơ nghiệp sẽ ở bên này sông Giô-đanh.” 33 Vậy, Môi-se cấp cho chi tộc Gát, chi tộc Ru-bên và phân nửa chi tộc Ma-na-se (con Giô-sép) đất của Si-hôn vua A-mô-rít và của Óc vua Ba-san, toàn lãnh thổ với các thành thị và thôn ấp chung quanh. 34 Người Gát xây cất Đi-hôn, A-ta-rốt, A-rô-e, 35 Ạt-rốt Sô-phan, Gia-ê-xe, Giô-bê-ha, 36 Bết Nim-ra và Bết Ha-ran là những thành có hào lũy kiên cố. Họ cũng dựng chuồng cho bầy gia súc. 37 Người Ru-bên cất tại Hết-bôn, Ê-lê-a-lê, Ki-ri-a-tha-im, 38 Nê-bô, Ba-anh-Mê-ôn (những tên này bị đổi), và Síp-ma. Họ đặt tên mới cho các thành vừa tái thiết 39Con cháu Ma-ki (con Ma-na-se) đi đánh chiếm Ga-la-át, đuổi người A-môn đi. 40 Vậy Môi-se cấp cho con cháu Ma-ki (con Ma-na-se) đất Ga-la-át, và họ sinh sống tại đó. 41 Giai-rơ (con Ma-na-se) đi chiếm một số thôn ấp, đặt tên là thôn Giai-rơ. 42 Nô-bách chiếm Kê-nát và các thôn ấp chung quanh, rồi đặt tên là Nô-bách (theo tên mình).

 

SUY GẪM:

Câu 29-32 Chi tộc Ru-bên và Gát phải hoàn tất mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho dân Y-sơ-ra-ên trước khi nhận phần cơ nghiệp cho riêng mình. Nếu họ không đáp ứng yêu cầu của cộng đồng, lời cầu xin của họ sẽ không được đáp ứng. Những Cơ Đốc nhân phải có thái độ như thế nào khi xã hội của chúng ta đang lẫn lộn giữa chủ nghĩa tập thể và đề cao những đòi hỏi cá nhân?

Câu 34-42 Chi tộc Ru-bên, Gát và phân nửa chi tộc Ma-na-se đổi tên các thành sau khi họ đã chinh phục xứ. Họ đổi tên của Nê-bô và Ba-anh Mê-ôn tượng trưng cho các thần ngoại bang và đặt tên mới cho các thành. Điều này có nghĩa rằng họ công bố các thành này là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Cộng đồng và tôi phải làm gì để công bố miền đất nơi tôi quay về là miền đất của Đức Chúa Trời?

Tổng quát Dường như chi tộc Gát và Ru-bên đang sinh sống ở nơi giàu có thuận lợi hơn là vùng Đất Hứa. Nhưng mặt khác, có thể nhận thấy sự cung ứng của Đức Chúa Trời biến đổi tội lỗi của con người trở nên điều tốt lành khi nhìn vào vùng đất được ban cho. Thực tế họ đã mở rộng lãnh thổ của Y-sơ-ra-ên (vương quốc Đức Chúa Trời). Nhưng chúng ta cũng phải áp dụng điều này với lời nhắc nhở “Liệu chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân sủng được dư dật sao?” (Rô-ma 6:1).

Cầu nguyện Con cầu nguyện để có thể đáp ứng và chấp nhận yêu cầu của cộng đồng.

Bình Luận:

You may also like