Home Chuyên Đề Billy Graham: Hãy Vâng Lời Đức Chúa Trời Dù Phải Trả Bất Cứ Cái Giá Nào

Billy Graham: Hãy Vâng Lời Đức Chúa Trời Dù Phải Trả Bất Cứ Cái Giá Nào

by Billy Graham
30 đọc

Họ ở xa quê hương 2400 cây số. Không ai biết? Không ai quan tâm? Nhưng họ biết Đức Chúa Trời đang dõi theo, và mặc dù còn trẻ, họ đã dâng mình và phó thác hoàn toàn cho Ngài. Những người trẻ tuổi này có tên trong Kinh Thánh: Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô. Nê-bu-cát-nết-sa, vua của Ba-by-lôn, đã chinh phạt thành Giê-ru-sa-lem và bắt những người Do Thái này làm phu tù. Nhưng những người nam này rất quyết đoán trong sự kỷ luật. Họ không chịu ăn thức ngon vua ăn và rượu vua uống, vì thức ăn của vua đã được dâng cho các thần tượng. Những người trai trẻ biết điều đó là trái với luật pháp của Đức Chúa Trời.

Nê-bu-cát-nết-sa đã trở nên hùng mạnh và tự cao. Ông quyết định dựng tượng cho chính mình, một bức tượng to lớn—cao hơn 27 mét, làm bằng vàng. Sau đó, ông kêu gọi thần dân của mình từ nhiều quốc gia ở Trung Đông đến trong vùng đồng bằng Đu-ra. Tại đó, dân chúng được bảo rằng: “Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì khá sấp mình xuống để thờ lạy tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lạy, tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực” (Đa-ni-ên 3: 5-6).

Đúng là một khung cảnh đầy màu sắc. Họ có cờ xí, các cuộc diễu hành và ban nhạc. Rồi trên đỉnh của khán đài đột nhiên vang lên tiếng kèn báo, và sứ giả rao lớn tiếng lên rằng, “Các dân, các nước, các thứ tiếng, đây nầy, lệnh truyền cho các ngươi,…khá sấp mình xuống để thờ lạy tượng vàng…” (Đa-ni-ên 3:4-5).

Tôn giáo sai trật không ngần ngại dùng vũ lực. Kinh Thánh dạy rằng Sa-tan là “chúa đời nầy” (2 Cô-rinh-tô 4:4). Hắn là “vua cầm quyền chốn không trung” (Ê-phê-sô 2:2). Là “vua chúa của thế gian nầy” (Giăng 12:31).

Nê-bu-cát-nết-sa ra lệnh cho dân chúng thờ lạy mình. Và trong Ma-thi-ơ 4, chúng ta đọc thấy Đấng Christ cũng bị đề nghị hãy sấp mình xuống mà thờ lạy ma quỷ. Chúa Giê-xu không cự cãi, Ngài không tranh luận. Ngài chỉ nói, “Vì có lời chép rằng…” (Ma-thi-ơ 4:10). Ngài đã sử dụng Lời Chúa.

Đó là lý do tại sao việc chúng ta ghi nhớ Kinh Thánh thật quan trọng. Chúa Giê-xu sử dụng Kinh Thánh như một vũ khí. Ngài nói, “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10). Đức Chúa Trời đã phán trong điều răn đầu tiên, “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Trong Ma-thi-ơ 6, chúng ta đọc thấy Chúa Giê-xu phán, “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa” (Ma-thi-ơ 6:24). Chúng ta phải lựa chọn. Mỗi người chúng ta phải lựa chọn hoặc cúi đầu trước những điều xấu xa và sai trái của thế gian này, hoặc cúi đầu trước Đức Chúa Trời chân chính và hằng sống.

Sa-tan kêu gọi con người ta cúi đầu trước sự kiêu ngạo, thèm muốn và nhiều thứ khác. Tiền bạc là thứ khác mà Sa-tan muốn chúng ta cúi đầu. Bạn thấy đấy, lòng tham xuất hiện xuyên suốt Kinh Thánh, và xuyên suốt xã hội của chúng ta. Tham lam là một thần tượng.

Thành công là một loại khác nữa. Pho tượng dát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời là một thần tượng được dựng lên để hướng tới thành công và vinh quang của con người: “…tượng vàng mà ta đã dựng lên…” (Đa-ni-ên 3:14), Nê-bu-cát-nết-sa nói. Ông không hề nói gì tới Chúa. Ông nói, “Ta đã dựng nó.” Và một số người trong chúng ta cũng nói như vậy: “Hãy nhìn xem tôi đã làm được gì này.” “Tôi đã xây dựng doanh nghiệp này.” “Tôi là một người tự lập.” “Tôi đã gây dựng trang trại này.” “Tôi đã làm điều này.” “Tôi đã làm điều kia.”

Nê-bu-cát-nết-sa có thể phá hủy thân xác, nhưng không thể hủy diệt linh hồn. Chúa Giê-xu cảnh báo, “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28).

Chúng ta có một thân thể, nhưng sống bên trong đó là linh hồn của chúng ta, là tâm linh của chúng ta. Đó là phần mà sẽ tồn tại đời đời. Nếu chúng ta cố chấp cúi đầu trước những hình tượng của thế gian này và khước từ Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống, thì chúng ta sẽ theo ma quỷ xuống địa ngục. Không tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là sự chết thuộc linh và hủy diệt đời đời.

Ba thanh niên người Hê-bơ-rơ này đã không cúi đầu. Họ đã đứng thẳng lưng. Và, tất nhiên, hành động của họ đã được báo cáo ngay lập tức với nhà vua.

Các thanh niên này có vài lựa chọn thay thế. Họ có thể cúi đầu và tránh được rắc rối. Nhưng điều đó sẽ làm tổn hại đến tất cả những gì họ tin tưởng. Họ có thể hợp lý hóa cho việc làm của mình và nói, “Nghĩa vụ của chúng ta là phải tuân lệnh vua.” Nhưng họ có một luật cao hơn. Họ có Chúa.

Họ có thể nói, “Đó chỉ là vấn đề hình thức. Suy cho cùng, tôn giáo là vấn đề của tấm lòng. Đức Chúa Trời biết rằng bề trong chúng ta là thật đối với Ngài, mặc dù bề ngoài chúng ta cúi đầu trước hình tượng.”

Hoặc họ có thể đã ở trong nhà vào ngày hôm đó. Điều đó sẽ là hèn nhát. Thay vào đó, họ có cơ hội làm chứng cho hàng nghìn người, và họ đã nắm lấy cơ hội đó. Họ không chịu cúi đầu.

Kinh Thánh nói, “…ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự” (Giô-suê 24:15). Bạn sẽ phụng sự cho ai? Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống? Hay bạn sẽ phụng sự những thứ mà ma quỷ mang đến trên con đường của bạn, những hình tượng mà hắn đặt trước mặt bạn?

Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô không thể từ bỏ quyết định của mình. Họ phải đưa ra lựa chọn ngay sau khi sứ giả thông báo. Và chúng ta cũng phải đưa ra quyết định của mình. Chúng ta không thể cứ thế cho qua. “Người nào bị quở trách thường, lại cứng cổ mình, sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa” (Châm-ngôn 29:1).

Chúng ta cần nói “vâng” hoặc “không”. Nhưng một số người sẽ nói, “có thể”. Một số cố gắng vượt qua hàng rào và sống ở cả hai thế giới. Nhưng Chúa không cho phép điều đó. Chúa Giê-xu sẽ không thỏa hiệp với chúng ta. Kế hoạch của Phúc Âm đã được sắp đặt. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta phải tiếp nhận Con Ngài vào lòng với tư cách là Chúa và Cứu Chúa của mình cũng như để Ngài cai trị đời sống của chúng ta, nếu chúng ta muốn vào Vương Quốc của Ngài.

Ba người đó đã không chịu cúi đầu và đầu hàng ma quỷ. Khi thử thách của bạn đến—và điều đó sẽ xảy ra nếu bạn theo Chúa—bạn sẽ bị thử thách, cám dỗ và lung lay. Khi những thử thách này đến, hãy hành động dưới ánh sáng của cõi đời đời. Đừng phán xét tình hình bằng sự đe dọa của vua hay sức nóng của lò lửa hực, nhưng bởi Đức Chúa Trời và sự sống đời đời đang chờ đợi bạn.

Những thanh niên dũng cảm này đã cả gan chọc giận nhà vua. Và bởi vì họ thấy Ngài như thấy Đấng không thấy được và vì Chúa mà chịu sự sỉ nhục thì quý hơn nhiều châu báu của thế gian (xem Hê-bơ-rơ 11: 26-27), họ đã tin.

Vua cho họ một cơ hội khác. Nhưng họ trả lời, “Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, về sự nầy, không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. … Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (Đa-ni-ên 3:16-18). Họ không biết rằng Chúa sẽ giải cứu họ, nhưng họ nói, “Không! Chúng tôi đứng về phía Đức Chúa Trời hằng sống, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chết.”

Khi chúng ta lựa chọn như vậy, chúng ta có thể thua lúc này—nhưng lại thắng trong cõi đời đời. Sự mất mát là thoáng qua và tạm thời, nhưng những gì thu được là vĩnh viễn và trường tồn. Họ đã sẵn sàng với câu trả lời của mình. Họ đã tuyên xưng đức tin; họ đã thể hiện sự tin quyết của họ vào Chúa. Họ đã sẵn sàng để chết. Nếu chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa và Chúa mình, thì chúng ta sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời (xem Giăng 3:16). Đó là lời hứa.

Sau đó là hình phạt của họ. Họ bị ném vào lò lửa. Họ bị dẫn đến lò lửa hực trong một tình cảnh mà không ai có thể giải cứu cho. Nhưng họ có một niềm tin xác quyết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm những gì tốt nhất cho họ và cho Vương-quốc của Ngài. Đức tin của họ dựa vào đặc tính khôn ngoan, chân thật và tình yêu thương của Ngài.

Đức Chúa Trời phán, “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải-huyền 2:10). Chỉ sau khi họ quyết định, Đức Chúa Trời mới can thiệp và giải cứu.

Vua lùi lại để không bị bỏng, nhìn vào lò rực lửa. Ông đã rất kinh ngạc về những gì mình nhìn thấy và nói, “Ta thấy bốn người… và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần [hay “Con của Ðức Chúa Trời”]” (Đa-ni-ên 3:25). Ba người đã bị ném vào lửa, nhưng nhà vua nhìn thấy bốn người.

Đức Chúa Trời ở cùng dân Ngài trong lò lửa hực. Ngài ở với dân sự của Ngài trong những lúc bị cám dỗ, khó khăn và thử thách. Kinh Thánh nói, “Không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời” (xem Rô-ma 8:39).

Những thanh niên này đã đi vào lò lửa mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự chủ và vui mừng. Chúa đã ở với họ. Và khi vua ra lệnh đưa họ ra ngoài, họ ngẩng cao đầu bước ra. Chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém. Quần áo họ thậm chí còn không có mùi khói bám trên đó. Vua cúi xuống trước mặt họ và nói, “không có thần nào khác có thể giải cứu được thể nầy” (Đa-ni-ên 3:29). Ba thanh niên này đã dám đối diện với cái chết mà nói rằng, “Chúng tôi tin vào Đức Chúa Trời.”

Đó là những gì Chúa Giê-xu Christ đã làm. Đêm trước khi Ngài đi đến thập tự giá, Ngài đã quỳ xuống và cầu nguyện. Và ngày hôm sau, Ngài đã đi đến thập tự giá cho chúng ta, để chúng ta có được sự sống đời đời.

Ngài đã đi đến thập tự giá, Ngài đã chết và Ngài đã sống lại để chúng ta được tha tội. Nếu tấm lòng hay tâm trí bạn có nghi ngờ gì về việc bạn đã sẵn sàng để gặp gỡ Chúa, bạn nên làm điều này ngay. Hãy ăn năn tội lỗi của mình và nói, “Lạy Chúa, con cần Ngài.”

Sau đó, bởi đức tin, hãy tiếp nhận Ngài. Từ đức tin có nghĩa là sự kết ước. Điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn đầu phục phần đời còn lại của mình cho Chúa Giê-xu Christ, không chỉ với tư cách là Cứu Chúa mà còn là Chúa của bạn. Phó thác đời sống cá nhân của bạn, thân thể bạn, tâm trí bạn, tất cả mọi thứ của bạn cho Ngài.

Sau đó, hãy theo Ngài, hầu việc Ngài và vâng lời Ngài—dù phải trả bất cứ cái giá nào đi nữa.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: decisionmagazine.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like