Home Dưỡng Linh Những Người Khổng Lồ Đầy Dẫy Đức Tin

Những Người Khổng Lồ Đầy Dẫy Đức Tin

by Godtv.com Author
30 đọc

Hê-bơ-rơ 11 kể tên những “người khổng lồ” đầy dẫy đức tin. Điều thú vị là nếu bạn nhìn vào một vài người trong số họ, chẳng hạn như Áp-ra-ham, họ không phải lúc nào cũng là “người khổng lồ”. Nhiều người đã phải vật lộn trong cuộc sống, mắc sai lầm, đối mặt với những trận chiến, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn tin vào lời Chúa hứa với mình.

Hê-bơ-rơ 11:1-3 – “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Thật vậy, nhờ đức tin mà người xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được.

Đức tin là một quá trình

Có được đức tin sâu sắc là cả một quá trình. Đó là một quá trình nghi ngờ và Đức Chúa Trời chứng tỏ Ngài là Đấng thành tín, điều này khiến đức tin của chúng ta sâu sắc hơn một chút. Mỗi lần như vậy hoàn cảnh lại khó khăn hơn một chút và dường như Đức Chúa Trời không thể làm gì hơn, nhưng Ngài luôn tạo ra bất ngờ vào phút chót. Điều đó có thể không theo cách chúng ta tưởng tượng, nhưng Đấng kêu gọi chúng ta là thành tín và Ngài SẼ làm thành việc đó (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24). Đức tin là một quá trình!

Đứng trên những lời hứa

Có người đã từng nói với tôi rằng mỗi khi bạn nhìn thấy chữ SẼ được viết trong Kinh Thánh thì đó là một lời hứa của Đức Chúa Trời. Thử đếm xem từ đó xuất hiện bao nhiêu lần khi bạn đọc Kinh Thánh. Mỗi khi tôi nghi ngờ Chúa khiến tôi nghĩ đến Chúa Giê-xu đang ở trên thuyền nói với các môn đồ: “Con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ?” (Ma-thi-ơ 14:31). Tôi không nghĩ Ngài nghiêm khắc. Đó dường như là một sự quan tâm chân thành đối với sự thiếu thốn của chúng ta với tư cách là những con người xác thịt.

Ngợi khen Đức Chúa Trời vì ân điển của Ngài và Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng ta ngay cả khi chúng ta nghi ngờ và đức tin của chúng ta còn bé mọn…

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: godtv.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like