Home Văn Nghệ Thời Gian và Cuộc Đời

Thời Gian và Cuộc Đời

by Thanh Hữu
30 đọc

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; 
Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao. (Thi-thiên 39:4)

Cuộc đời như đám mây trôi,
Giống như hơi nước hiện rồi tan ngay. (1)
Giống như những cánh chim bay,
Như hoa sáng nở, cuối ngày tàn khô.

Cuộc đời chiếc lá nhấp nhô,
Thời gian biển lớn với bao sóng cồn.
Đời ta nhỏ bé cỏn con,
Mà sao Cứu Chúa vẫn còn xót thương?

Đưa tay từ chốn thiên đường,
Vớt ta lên khỏi đại dương tội trần.
Cho ta được hưởng hồng ân,
Nhận ơn thương xót, hưởng phần vĩnh sinh?

Thời gian quà tặng vô hình,
Chúa ban cho mỗi nhân sinh thế trần. (2)
Cho ta tin nhận cứu ân,
Để được giá trị muôn phần đời sau.

Thời gian năm tháng qua mau,
Đừng nên lãng phí tranh nhau chức quyền.,
Đừng quá tham vọng bạc tiền,
Cuộc đời chấm dứt tài nguyên còn gì? (3)

Thời gian, vật chất qua đi,
Yêu thương, phục vụ. Chúa ghi công rồi. (4)
Đầu tư vào vương quốc trời,
Sẽ nhận phần thưởng tuyệt vời Chúa trao.

Đầu tư tiền của, công lao,
Sức lực, ân tứ, Chúa trao cho mình. (5)
Khi ta vào nước vĩnh sinh,
Sẽ nhận kết quả hiển vinh muôn đời. (6)

Thời gian quí báu ai ơi,
Nắm bắt cơ hội ở nơi thế trần.
Kính mến Chúa, yêu tha nhân,
Làm tròn bổn phận, hưởng phần vinh quang.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

________________

(1)             Gia-cơ 4:14 
(2)             Thi-thiên 139:16 , 90:10 
(3)             1 Ti-mô-thê 6:7 
(4)             I Cô-rinh-tô 15:58
(5)             1 Phi-e-rơ 4:10 
(6)             1 Cô-rinh-tô 3:8, 14. 

Bình Luận:

You may also like