Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Sự Tà Dâm Với Phụ Nữ Mô-áp

Ngày 20 – Sự Tà Dâm Với Phụ Nữ Mô-áp

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 25:1-18

Mô-áp Quyến Rũ Y-sơ-ra-ên

1 Trong khi người Y-sơ-ra-ên ở lại Si-tim, một số người liên lạc bất chính với các phụ nữ Mô-áp. 2 Các phụ nữ mời họ dự các buổi dâng sinh tế cho thần mình, họ ăn uống và quỳ lạy các thần ấy. 3 Vậy Y-sơ-ra-ên tham dự vào việc cúng thần Ba-anh Phê-ô. Và CHÚA nổi giận. 4 CHÚA phán bảo Môi-se: “Bắt các nhà lãnh đạo dân chúng, treo họ trước mặt CHÚA, dưới ánh nắng, để cơn giận Ta nguôi đi.” 5 Môi-se ra lệnh cho các thẩm phán Y-sơ-ra-ên: “Các anh phải xử tử tất cả những người nào dưới quyền mình đã tham dự vào việc thờ Ba-anh Phê-ô.” 6 Có một người Y-sơ-ra-ên đem một phụ nữ Ma-đi-an về nhà, ngay trước mặt Môi-se và cả cộng đồng Y-sơ-ra-ên, trong khi họ đang khóc lóc trước cửa Trại Hội Kiến. 7 Thấy thế Phi-nê-a con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, liền rời cộng đồng đi lấy một cây giáo, 8 chạy theo người kia vào trong trại, đâm xuyên qua cả hai người, xuyên người đàn ông Y-sơ-ra-ên và bụng người đàn bà. Tai họa liền chấm dứt. 9 Số người chết trong tai họa này lên đến hai mươi bốn ngàn người. 10 CHÚA phán bảo Môi-se: 11 “Phi-nê-a con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, đã cứu Y-sơ-ra-ên thoát khỏi cơn giận Ta, người đã vì Ta nhiệt tâm đố kỵ tà thần, nên Ta không diệt Y-sơ-ra-ên bất trung. 12 Vậy con cho người hay, Ta lập giao ước hòa bình với người, 13 là giao ước với người và con cháu người, họ sẽ giữ chức tế lễ mãi mãi, vì người đã nhiệt tâm với Ta, Đức Chúa Trời người, và chuộc tội cho Y-sơ-ra-ên.” 14 Tên của người Y-sơ-ra-ên bị giết chung với phụ nữ Ma-đi-an là Xim-ri, con trai Sa-lu, đứng đầu một họ trong chi tộc Si-mê-ôn, 15 và tên của người phụ nữ Ma-đi-an bị giết là Cốt-bi, con Xu-rơ, trưởng một chi tộc trong Ma-đi-an. 16 CHÚA phán bảo Môi-se: 17 “Hãy coi người Ma-đi-an là kẻ thù và đánh giết họ, 18 vì họ đã coi các ngươi là thù nghịch khi dùng mưu kế dụ dỗ các ngươi thờ Phê-ô. Cốt-bi là con gái một nhà lãnh đạo Ma-đi-an, người phụ nữ bị giết trong ngày tai họa, và tai họa này xảy ra vì việc cúng thờ Phê-ô.”

 

SUY GẪM:

C. 3-9 Đức Chúa Trời nổi giận với tội tà dâm của Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời ra lệnh treo những người lãnh đạo lên hầu cho cả dân sự có thể thấy việc làm sai trái của họ đồng thời Ngài giáng một tai họa giết chết 24.000 người. Tội thờ thần tượng vô luân phải bị trừng phạt để bày tỏ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.

C. 10-13 Đức Chúa Trời rất đẹp lòng về sự nhiệt tâm của Phi-nê-a nên Ngài lập cùng ông giao ước hòa bình. Phi-nê-a đã trừng phạt tội lỗi với lòng nhiệt thành của Chúa và cứu Y-sơ-ra-ên khỏi sự hủy diệt, và ông nhận được chức thầy tế lễ đời đời như một tặng phẩm. Công việc của Phi-nê-a là một minh họa về chức vụ cứu rỗi của Đấng Christ. Cảm tạ công cuộc của Đấng Christ, đã làm hòa chúng ta với Đức Chúa Trời và cứu chúng ta, là những người theo bản tính tự nhiên, cứ phạm tội giống như Y-sơ-ra-ên và đáng chịu cơn thạnh nộ.C. 1-3 Khi Y-sơ-ra-ên ở tại Si-tim và phạm tội tà dâm cùng phụ nữ Mô-áp, họ trở thành nô lệ của Ba-anh Phê-ô. Dù kế hoạch rủa sả Y-sơ-ra-ên của Ba-lác đã thất bại, song Ba-lác đã thành công trong việc hướng lòng những người nam Y-sơ-ra-ên theo phong tục dâng cúng sinh tế tôn giáo của người Mô-áp và phạm tội tà dâm. Ngày nay, hãy nhận thức rõ những tội lỗi có thể đang núp bóng dưới các hình thức phong tục hoặc văn hóa và hãy tránh xa.

Cầu nguyện Xin Chúa giúp con xem tội tà dâm và thờ cúng thần tượng là vô cùng nghiêm trọng và cắt đứt với chúng.

Bình Luận:

You may also like