Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 95: Thiên Đàng Ở Đâu?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 95: Thiên Đàng Ở Đâu?

30 đọc

Nhiều người nghĩ thiên đàng ở trong các tầng mây. Họ có ý tưởng này từ việc đọc về sự trở lại của Chúa Giê-su trên đất. “Thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (Ma-thi-ơ 24:30). “Kế đến chúng ta … sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17).

Khi Chúa Giê-su trở lại, Ngài sẽ xuất hiện trên bầu trời nơi mọi người có thể thấy Ngài. Sau đó con sẽ được mang lên để gặp Ngài trong đám mây. Nhưng con không ở lại đó. Đấy không phải là thiên đàng. Đấy là chỉ là nơi con gặp Chúa Giê-su. Con đến chỗ Ngài rồi thì sau đó Ngài sẽ đưa con lên thiên đàng. Nếu con đi xe buýt đến trường thì con biết thế nào rồi đấy. Trạm dừng xe buýt không phải trường học. Con đứng ở trạm dừng chờ xe tới, và khi xe tới thì con lên xe đến trường. Nhưng đi đến thiên đàng thì còn tốt hơn đến trường rất nhiều.

Nếu thiên đàng không phải ở trên bầu trời thì nó ở đâu? Không phải ở vũ trụ bao la kia, chỗ những chòm sao ư? Một số người cho là vậy. Một người trong Kinh Thánh tên là Gióp nói rằng, “Đức Chúa Trời há chẳng phải cao như các từng trời cao kia sao? Hãy xem chót các ngôi sao: cao biết bao nhiêu” (Gióp 22:12).

Vua Sa-lô-môn giải thích, ngay cả tầng trời cao nhất cũng không thể chứa nổi Chúa. Sa-lô-môn đã xây một đền thờ cho Chúa. Nhiều người Israel nghĩ rằng Chúa sẽ xuống ngự ở đó. nhưng Sa-lô-môn biết rằng Chúa quá lớn để có thể ở vừa trong đền thờ. Sa-lô-môn nói, “Trời và đến đỗi trời của các từng trời còn chẳng chứa Ngài được thay” (2 Sử ký 2:6). Chúa cùng lúc ở mọi nơi và phủ kín vũ trụ (Thi thiên 139:5-10).

Nếu Chúa quá lớn không thể ở vừa trong vũ trụ của chúng ta thì Ngài sống ở đâu? Ngài cũng sống bên ngoài vũ trụ trong “nơi đời đời vô cùng” (Ê-sai 57:17). Ngài sống trong chiều thuộc linh. Một chiều thuộc về một thế giới khác bên cạnh thế giới này, chỉ là con không thể thấy được. Thiên đàng ở trong một chiều không gian khác.

Đôi khi có một con đường mở giữa hai chiều không gian. Trong câu chuyện The Lion, The Witch, and The Wardrobe, có bốn đứa trẻ sống trong một ngồi nhà cổ ở Anh. Nhưng khi chúng bước qua tủ quần áo, chúng bước vào một thế giới khác là thế giới được gọi là Narnia. Ngày nay, Narnia chỉ là câu chuyện tưởng tượng, nhưng cũng kiểu như vậy. Nó ở ngay cạnh thế giới chúng ta, nhưng ở bên ngoài thế giới chúng ta. Chiều thiên đàng chính là như vậy.

*****

Chúa ở khắp mọi nơi cùng một lúc và phủ kín vũ trụ của chúng ta.

Con có thể giải thích điều này không? Theo con thiên đàng ở đâu? Tại sao con lại nghĩ vậy?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like