Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 94: Cơ Đốc Nhân Có Bị Trừng Phạt Vì Đã Làm Xấu Không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 94: Cơ Đốc Nhân Có Bị Trừng Phạt Vì Đã Làm Xấu Không?

by Độc Giả
30 đọc

Nhiều Cơ đốc nhân nghĩ rằng ngay cả nếu con đã tin Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời vẫn sẽ trừng phạt con vì tội lỗi của con. Nhiều người Công giáo tin rằng chỉ có những Cơ đốc nhân rất thánh khiết mới đi thẳng lên thiên đàng sau khi chết. Nhiều tín hữu không đủ thánh khiết. Đầu tiên họ phải đến nơi luyện ngục trước. Ở đó lửa sẽ thiêu đốt mọi thứ xấu xa. Cơ đốc nhân phải chịu khổ trong nơi luyện ngục đến khi tất cả tội lỗi của họ bị gột bỏ. Cuối cùng, họ sẽ đủ thánh khiết để bước vào thiên đàng.

Họ nghĩ Cơ đốc nhân phải chịu khổ trong nơi luyện ngục trong bao lâu? Họ tin rằng con người sẽ dành 1,000 đến 2,000 năm ở đó. Một số người Công giáo nói rằng họ phải chịu khổ bảy năm cho mỗi tội. Nhưng nếu con liên tục lập lại các bài cầu nguyện cụ thể thì con có thể giảm bớt thời gian con ở đấy. Ví dụ như con lập lại bài cầu nguyện Gloria Patris bảy lần mỗi ngày và một bài Ave Maria, thì con sẽ bớt được 100 ngày ở nơi luyện ngục.

Nhiều người Công giáo cầu nguyện rằng Chúa sẽ giải phóng linh hồn ra khỏi nơi luyện ngục. Người Công giáo thường tin rằng họ chỉ cần nộp tiền cho nhà thờ, và Chúa sẽ tha thứ tội lỗi của họ. Nhưng con không thể trả tiền để được tha thứ tội lỗi.

Kinh Thánh không nói về nơi luyện ngục. Mà Kinh Thánh nói rằng tất cả Cơ đốc nhân đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi bằng huyết của Chúa Giê-su. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9). Chúa Giê-su thanh tẩy chúng ta bằng huyết của Ngài––không phải bằng cách đưa con đến nơi luyện ngục để chịu khổ trong lửa hàng ngàn năm.

Kinh Thánh nói rằng, “Bởi vì chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (2 Cô-rinh-tô 5:10). Chúa Giê-su sẽ thưởng cho những việc tốt con làm. Nhưng tất cả những hành động vô ích con đã làm sẽ bị thiêu huỷ ngay lập tức (1 Cô-rinh-tô 3:11-15). Chúng sẽ mất đi. Con sẽ không nhận được bất cứ phần thưởng gì.

Nơi luyện ngục là nơi phán xét và chịu khổ. Cơ đốc nhân sẽ không phải chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). “Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9).

*****

Con có tin rằng Cơ đốc nhân phải chịu khổ trong 2,000 năm sau khi họ chết?

Tại sao con tin rằng Chúa sẽ cứu con và đưa con lên thiên đàng?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like