Home Dưỡng Linh Ai Là Người Chúa Ưa Thích?

Ai Là Người Chúa Ưa Thích?

by Rick Warren
30 đọc

 [Lời hứa] không những chỉ cho dòng dõi ở dưới Luật Pháp, nhưng cũng cho dòng dõi đức tin của Áp-ra-ham nữa.” (Rô-ma 4:16)

Đức Chúa Trời không hề thiên vị – bất kể bối cảnh, địa vị, hay tình trạng tội lỗi của bạn. Ngài không bận tâm nếu bạn có đạo, không có đạo, hay không có chút nền tảng tôn giáo nào. 

Rô-ma 4:16 chép rằng, “[Vì lời hứa] không những chỉ cho dòng dõi ở dưới Luật Pháp, nhưng cũng cho dòng dõi đức tin của ông nữa.” Ai là những người sống dưới Luật pháp Môi-se? Dân Do Thái. Dân tộc Do Thái được ban cho đường lối Chúa trước mọi người khác. 

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao dân Do Thái được gọi là tuyển dân của Đức Chúa Trời? Chúa có yêu họ hơn yêu chúng ta không? Không. Họ được chọn cho một mục đích – truyền rao sứ điệp về Đức Chúa Trời chân thật cho mọi người khác.  Họ giống như những nhà truyền giáo cho tất cả chúng ta. 

Ngày nay Chúa trao công tác đó cho Hội Thánh, bao gồm dân Do Thái, dân Ngoại, và mọi người đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài phán rằng ơn cứu chuộc được dành sẵn cho bất cứ ai mở lòng mình ra với đức tin: “Vì ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13). Không có hạn nghạch qui định trong Thiên Đàng. Kinh Thánh không hề nói chỉ có những người thực sự tốt sẽ được cứu khi họ kêu cầu Danh Chúa, hay những thành phần rất sùng đạo, hoặc thật thông minh. Hễ ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu.   

Điều đáng buồn là ngay cả những người biết Chúa ban món quà ân điển nhưng vẫn cứ gắng sức làm để được vào Thiên Đàng. Họ nghĩ rằng cách sống họ đủ tốt để không cần nhận quà tặng cứu chuộc qua Đấng Christ.

Bạn có thể làm những điều thật tốt đẹp trong cuộc đời, nhưng nếu bạn chỉ nhờ những điều đó để vào được Thiên Đàng thì bạn đã sai lầm. Con đường duy nhất để bất kỳ ai trong chúng ta vào được chính là nhận lãnh món quà ân điển của Chúa dành sẵn cho mỗi người.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like