Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 93: Cất Lên Là Gì?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 93: Cất Lên Là Gì?

30 đọc

Đôi khi con nghe thấy Cơ đốc nhân nói về Cất Lên. Họ nói rằng sự kiện đó sẽ xảy ra ngày nay hoặc ngày mai––hay vài năm nữa. Nhưng Cất Lên là gì? Có nghĩa là “bị Cất Lên” hoặc “bị mang đi.” Sứ đồ Phao-lô viết rằng, “Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17).

Cất Lên xảy ra khi Chúa Giê-su trở lại trên đất để giải cứu Cơ đốc nhân khỏi thế giới độc ác này. Kinh Thánh cảnh báo rằng mọi thứ trên đất sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Và thời kỳ Hoạn Nạn Lớn sẽ đến. Nhiều Cơ đốc nhân tin rằng Chúa Giê-su sẽ đến ngay trước khi nó bắt đầu xảy ra. Ngài sẽ mang họ lên thiên đàng. Có những Cơ đốc nhân khác tin rằng Chúa vẫn để họ trên đất trong suốt cuộc Hoạn Nạn Lớn. Ngài sẽ giải cứu họ sau khi nó kết thúc.

Nhưng bất kể họ nghĩ khi nào là thời điểm Chúa Giê-su sẽ trở lại, Cơ đốc nhân tin rằng Ngài sẽ trở lại. Ngài sẽ trở lại trong đám mây (Ma-thi-ơ 24:30-31; Khải huyền 1:7). Linh hồn của Cơ đốc nhân đã chết sẽ lên với Ngài. Thân thể đã chết sẽ được biến đổi thành thân thể siêu nhiên. Họ sẽ sống lại từ đất và lên trên trời. Sau đó linh hồn của họ sẽ nhập vào thân thể mới. Sau đấy những Cơ đốc nhân còn sống trên đất sẽ được biến đổi. Thân thể của họ sẽ trở nên đầy năng quyền và đời đời. Họ sẽ được lên trời để tới chỗ Chúa Giê-su và các Cơ đốc nhân khác.

Xác chết của Cơ đốc nhân được sống lại. “Sống lại” có nghĩa là sống lại từ cõi chết. Nhưng họ sẽ không còn già yếu nữa. Con có nhớ thân thể quyền năng và vĩnh cửu của Chúa Giê-su như thế nào không? Chính là hình ảnh đẹp đẽ và kỳ diệu của Chúa Giê-su bây giờ: “Đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa; chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. … Và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức” (Khải huyền 1:14-16).

Chúa Giê-su đang có một thân thể vĩnh cửu và vinh hiển. Và Phao-lô nói rằng “chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài” (Phi-líp 3:20-21). Thật tuyệt vời phải không? Chúng ta sẽ có thân thể vinh hiển đời đời như thân thể của Chúa Giê-su! Sứ đồ Giăng hứa rằng, “Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài” (1 Giăng 3:2).

*****

Điều gì sẽ xảy ra khi có sự Cất lên?

Thân thể đời đời của con sẽ trông như thế nào?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like