Home Văn Nghệ Đường Lối Cao Hơn

Đường Lối Cao Hơn

by Thanh Hữu
30 đọc

Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. (Ê-sai 55:8-9)

Trong cuộc sống, có quá nhiều câu hỏi,
Mà khả năng, tâm trí khó giải bày.
Vật tầm thường, hạt giống nhỏ tầm tay, [1]
Đến thiên thể, chứa biết bao mầu nhiệm?  [2]

Trong xã hội, giữa biết bao ác thiện,
Giữa người lành, và gian xảo trộn nhau.
Bao ác nhân, lại sung túc sang giàu,
Người tin kính, đương đầu bao thử thách?

Kẻ tàn bạo, với mánh mung đủ cách,
Đến cuối đời, vẫn thỏa mãn tự cao.
Công lý như, đã lệch hướng phương vào,
Mà không thấy, sự trả vay, báo ứng? [3]

Chúa khuyên đừng, lấy ý người suy tưởng,
Việc Chúa làm, trong cả cõi nhân sinh.
Trời cao hơn, nơi đất thấp hành tinh.
Ý tưởng Chúa, hơn ý người thể ấy. [4]

Trong giới hạn, mắt con không thể thấy,
Cả ngoại hình, đến sâu kín tâm linh.
Những phô trương, những dối gạt, giả hình,
Như ác quỷ, giả thiên thần sáng chói. [5]

Sự báo ứng, không chỉ trong hiện tại.
Trong đời nầy, mà cả cõi đời sau,
Người giàu chết, lúc phát đạt sang giàu,
Bị báo ứng ở bên kia cõi chết. [6]

Mắt thiên Chúa, thật tinh thông ưu việt,
Thấy mọi người báo ứng chẳng hề sai. [7]
Nhưng tình yêu, muốn ban tặng cho ai,
Tin nhận Chúa, hưởng thứ tha cứu rỗi. [8]

Nhìn lên cao, thiên thành đang mở lối,
Mời ta vào hưởng phước hạnh thiên cung.
Mặc trần gian bao sóng gió bão bùng,
Ta lướt sóng, nghe Chúa khuyên “đừng sợ”

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Ma-thi-ơ 13:32
[2] Sáng-thế Ký 15:5 
[3]  Ha-ba-cúc 1:13
[4] Ê-sai 55:8-9
[5]  2 Cô-rinh-tô 11:14
[6] Lu-ca 16:23
[7] Ca-thương 3:64
[8] Giăng 3:36 

Bình Luận:

You may also like