Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 92: Hoả Ngục, Hồ Lửa Trông Như Thế Nào?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 92: Hoả Ngục, Hồ Lửa Trông Như Thế Nào?

30 đọc

Khi chúng ta nói “hỏa ngục,” chúng ta thường nói về hồ lửa. Chúng ta không nói về nơi của người chết, nơi những người chưa được cứu đi thẳng đến sau khi qua đời. Thế là đủ tồi tệ rồi. Nhưng hồ lửa thì thực sự kinh khủng. Chúng ta biết tội nhân sẽ chịu khổ ở đó. Nhưng chúng ta không biết chính xác nó trông như thế nào. Không ai đã từng đến đấy và quay trở lại để nói về nó.

Kinh Thánh nói, “Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Khải huyền 20:10). “Hồ lửa và diêm” là gì? Bản dịch Hiệu đính 2011 dịch là “hồ lửa và lưu huỳnh.” Con đã từng ngửi thấy mùi lưu huỳnh cháy chưa? Kinh lắm!

Kinh thánh nói về thành thánh đầy rẫy sự sáng của Chúa (Khải huyền 21:23). Nhưng những người không được phép bước vào thiên đàng sẽ phải vào “chốn tối tăm ở ngoài” (Ma-thi-ơ 8:12).

Một số người nói rằng Chúa sẽ không bao giờ để con người chịu khổ tại những nơi như vậy. Họ nói rằng khi Kinh Thánh nói về “hồ lửa” thực ra đang nói về những người bị chia cắt với Chúa đời đời. Sau đó họ sẽ ước rằng họ đã chọn Chúa. Họ sẽ khao khát Chúa vô cùng. Nhưng lúc đấy đã quá muộn.

Các Cơ đốc nhân khác nghĩ rằng những người xấu xa sẽ phải chịu khổ trong hoả ngục. Nhưng họ không tin là Chúa sẽ khiến họ chịu khổ mãi mãi. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng họ đã bị “quăng xuống hồ lửa và diêm … sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Khải huyền 20:10). Và Khải huyền 14:11 nói “Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời.” Nghe có vẻ như họ sẽ phải chịu khổ đời đời.

Nhưng có những Cơ đốc nhân lại tin rằng khi họ đi vào hổ lửa, họ chỉ chịu khổ một lúc. Họ bị thiêu cháy và rồi họ sẽ biến mất hoàn toàn. Họ nghĩ vậy bởi vì trong Ê-sai 34:9-10 Chúa miêu tả Ê-đôm như” nhựa thông đang cháy.” Kinh Thánh miêu tả, “ngày đêm chẳng tắt, hằng bay lên những luồng khói; đất sẽ hoang vu từ đời nọ qua đời kia, đời đời sẽ chẳng có người đi qua.” Ê-đôm đã bị huỷ phá, nhưng lửa không cháy đời đời. Nên họ không nghĩ rằng hổ lửa sẽ thực sự kéo dài đời đời.

Dù hoả ngục có như thế nào, thì đó không phải là nơi con muốn đến. Và tin tốt là con không cần phải đến đó. Con có thể chắc chắc là con sẽ lên thiên đàng nếu con tin Chúa Giê-su.

*****

Con có nghĩ rằng những người chưa được cứu sẽ phải chịu khổ trong hoả ngục đời đời không?

Hồ lửa có thực sự toàn lửa không? Từ đang cháy có ý nghĩa khác không?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like