Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 07 – Phần Thưởng Cho Thầy Tế Lễ

Ngày 07 – Phần Thưởng Cho Thầy Tế Lễ

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 18:8-20

8 Chúa nói tiếp với A-rôn: “Ngoài ra,Ta còn cho các ngươi tất cả các lễ vật của người Y-sơ-ra-ên dâng theo lối nâng tay đưa lên trước Chúa. Các lễ vật thánh đều thuộc về con và các con trai con. Lệ này áp dụng vĩnh viễn. 9 Trừ phần được đem đốt dâng lên, phần còn lại của các lễ vật ngũ cốc, lễ vật chuộc tội và lễ vật chuộc lỗi đều thuộc về con và các con trai con. 10 Đó là những vật rất thánh, chỉ được ăn tại một nơi thánh và chỉ nam giới mới được ăn. 11 Còn các lễ vật được dâng lên theo lối đưa qua đưa lại cũng thuộc về con, nhưng mọi người trong gia đình, nam lẫn nữ đều được phép ăn, nếu họ tinh sạch. 12 Ta ban cho con phần tốt nhất của dầu, rượu mới và thóc, tất cả các lễ vật đầu mùa người ta đem dâng lên Chúa. 13 Ta cũng ban cho con tất cả các lễ vật đầu mùa của các thổ sản khác người ta dâng lên CHÚA. Mọi người tinh sạch trong gia đình con đều được phép ăn. 14 Vậy, tất cả mọi vật người Y-sơ-ra-ên dâng hiến cho Ta đều thuộc về con, kể cả các con trưởng nam và thú vật đầu lòng của họ. 15 Tuy nhiên, con trưởng nam và con đầu lòng của thú vật không sạch phải được chuộc lại. 16 Khi chúng được một tháng, giá chuộc tương đương với một lượng rưỡi bạc Nt: 5 sê-ken theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh. 17 Nhưng con đầu lòng của các loài bò, cừu và dê thì không được chuộc vì chúng được biệt riêng ra thánh. Phải lấy huyết chúng rảy lên bàn thờ, lấy mỡ đem đốt, đó là một lễ vật dùng lửa dâng lên có mùi thơm đẹp lòng CHÚA. 18 Thịt của các sinh tế này thuộc về con, đặc biệt là cái ngực được nâng tay dâng lên và cái đùi bên phải. 19 Tóm lại, Ta cho con mọi lễ vật của người Y-sơ-ra-ên dâng theo lối nâng tay đưa lên trước Chúa, mọi người trong gia đình con nam lẫn nữ đều được phép ăn. Đây là luật lệ vĩnh viễn, là một giao ước bất di bất dịchNt: giao ước muối  giữa Chúa với con và con cháu con.” 20 Chúa tiếp: “Tuy nhiên con sẽ không được thừa hưởng đất đai, con không có phần gì cả trong dân Y-sơ-ra-ên. Chính Ta là phần của con, là sản nghiệp của con giữa họ.

 

SUY GẪM:

C. 12-19 Giữa tất cả những tẩm phẩm Đức Chúa Trời ban cho Y-sơ-ra-ên, Ngài ban những điều tốt nhất cho các thầy tế lễ và gia đình họ. Phước hạnh chúng ta có được trong Chúa Giê-su Chirst là “giao ước muối” vĩnh cửu (c. 19) được lập giữa Chúa và Y-sơ-ra-ên, trải đến khắp mọi thế hệ tương lai. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Đấng Christ cho chúng ta, và niềm vui vĩnh cửu này quý báu hơn mọi tặng phẩm khác.

C. 20 Chính Đức Chúa Trời trở thành tài sản và cơ nghiệp cho các thầy tế lễ, những người không thừa hưởng bất kể phần đất đai chia sẻ nào. Chính Đức Chúa Trời chu cấp mọi nhu cầu của chúng ta. Ngợi khen Chúa đã gọi chúng ta đến sự diệu kỳ này.

C. 10,11 Các con trai của A-rôn đảm trách công việc thầy tế lễ và được phép ăn ngũ cốc, các của lễ chuộc tội, song tất cả của lễ đưa qua đưa lại được ban cho toàn bộ gia đình. Qua việc này, chúng ta có thể thấy các của lễ hi sinh được cung ứng tùy theo chức năng và nhiệm vụ của chúng; nhưng họ cần phải được tinh sạch hoàn toàn mới được ăn chúng. Ngày nay bất kỳ ai được sạch thông qua dòng huyết Đấng Christ đều có thể đến trước Đức Chúa Trời để “ăn” của lễ hi sinh của mối thông công.

Cầu nguyện Tạ ơn Chúa vì con có ân điển và  phước hạnh dư dật trong Đức Chúa Giê-su Chirst.

Bình Luận:

You may also like