Home Chuyên Đề Hãy Gặp Gỡ Các Nhà Tiên Tri

Hãy Gặp Gỡ Các Nhà Tiên Tri

by Hong An
30 đọc

Để hiểu lời tiên tri trong Kinh thánh và mối liên hệ của nó với các sự kiện hiện tại, điều quan trọng là phải ‘gặp gỡ các nhà tiên tri.’ Đây là hai nhà tiên tri chính mà bạn có thể chưa xem xét.

Abraham: Chúa bảo Abimelech, vua của Ghê-ra, hãy giao lại Sarah cho chồng bà là Abraham ‘… vì ông ấy là một nhà tiên tri’ (Sáng thế ký 20: 7).

Đa-vít: Trong khi rao giảng cho dân đông vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, Phi-e-rơ đã có một sự công bố dạn dĩ rằng vua Đa-vít là một nhà tiên tri (Công vụ 2:30).

Rất có thể bạn chưa bao giờ coi Áp-ra-ham và Đa-vít là những nhà tiên tri. Rốt cuộc, họ dường như không có những lời tiên tri được ghi lại. Tuy nhiên, hãy xem xét điều này: Bạn nghĩ những thánh vịnh về Đấng Mê-si như Thi thiên 16, 22, 110 là gì, nếu không phải là lời tiên tri?

Còn Daniel thì sao? Trong Tanakh (Kinh thánh tiếng Do Thái – còn được gọi là Cựu ước), Sách Đa-ni-ên không được liệt kê trong số các sách tiên tri mà nằm trong số các tác phẩm. Tại sao các giáo sĩ Do Thái lại làm điều này? Bởi vì Đa-ni-ên đã giải thích những giấc mơ và có một vài giấc mơ của riêng mình, nhưng ông thực sự không đưa ra những lời công bố tiên tri được biết đến.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn đúng đắn khi coi Đa-ni-ên là một nhà tiên tri và vì một lý do rất đơn giản: Chính Chúa Giê-xu Christ đã gọi ông là một nhà tiên tri trong Ma-thi-ơ 24:15. Nếu điều đó đủ để xác chứng chức vụ tiên tri ấy qua Chúa Giê-xu, thì điều đó cũng đủ tốt cho chúng ta.

Được Đức Thánh Linh soi dẫn, Môi-se trong Sáng thế ký và Phi-e-rơ trong Công vụ lần lượt công nhận Áp-ra-ham và Đa-vít là những nhà tiên tri. Vì vậy, chúng ta cần nhìn họ dưới ánh sáng đó. Nếu bạn muốn hiểu về Israel, Trung Đông, các xu hướng thế giới mà họ ảnh hưởng và lời tiên tri trong Kinh thánh thời kỳ cuối, thì điều đó thực sự bắt đầu từ hai người đàn ông này: Áp-ra-ham và Đa-vít.

Hãy suy nghĩ về điều đó: Tân Ước bắt đầu với họ và kết thúc với Chúa Giê-xu. Trong sách Ma-thi-ơ 1: 1 là phần Kinh Thánh về gia phổ của Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.

Bởi Kameel Majdali Giám đốc | Teach All Nations Inc.
Biên dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/654014389278770

Bình Luận:

You may also like