Home Thánh Kinh Hàng Ngày 5 Lời Cầu Nguyện Chống Lại Sự Tấn Công Của Sa-tan

5 Lời Cầu Nguyện Chống Lại Sự Tấn Công Của Sa-tan

by Sưu Tầm
30 đọc

Bạn có một kẻ thù luôn muốn tấn công vào mọi mong muốn, suy nghĩ của bạn, kể cả khi bạn hiểu rõ và đối đãi với thân thể mình thế nào đi chăng nữa. Và điều này là sự thật. Vì vậy nên cả bạn và tôi đều cần phải cảnh giác trước mọi kế hoạch tấn công của Sa-tan.

Theo như đã viết trong I Phi-e-rơ 5:8, “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma-quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào có thể nuốt được.” Nhưng Lời của Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta chiến lược chống lại những sự tấn công đó, bằng cách nhắc cho chúng ta “mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma-quỉ…” (Ê-phê-sô 6:11-18).

Tôi tìm thấy một điều thú vị là tất cả mọi loại “khí giới” được mô tả trong phân đoạn Kinh thánh trên đều đề cập đến tính cách của Đấng Christ.  Nói một cách khác, hãy giống như Đấng Christ – hãy ở trong Đấng Christ – và bạn sẽ chống cự được mọi sự tấn công của kẻ thù.

Chúng ta ở trong Đấng Christ bởi sự đầu phục và mối quan hệ mật thiết liên tục với Ngài. Sau đây là 5 lời cầu nguyện để bạn cầu nguyện chống lại sự tấn công của Sa-tan vào lòng, vào tâm trí, vào cảm xúc, qua môi miệng hoặc thân thể bạn, giúp bạn mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời.

1. CẦU NGUYỆN XIN CHÚA GÌN GIỮ TẤM LÒNG CỦA MÌNH

Thưa Chúa – Đấng chủ tể của lòng con,

Sa-tan biết rằng nếu con tuân giữ lời Chúa, là điều răn thứ nhất và lớn nhất – đó là hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời con (Ma-thi-ơ 22:37) thì ma quỷ sẽ chẳng có quyền gì ở trên con cả.

Xin quan phòng tấm lòng con, thưa Chúa Giê-xu, để lòng con chỉ chiến đấu cho một mình Ngài mà thôi. Xin đừng để con trở nên tự mãn hoặc bị cám dỗ để yêu thích một người nào hoặc một điều gì khác ngoài Chúa. Xin hãy quăng xa khỏi lòng con mọi thần tượng giả dối để chỉ một mình Chúa làm chủ sự trung tín và những sự ưa thích của lòng con. Xin giúp con yêu thương và tha thứ cho người khác như chính Chúa đã tha thứ cho con, để qua đó kẻ thù sẽ không thể đặt chân vào cuộc đời con bằng bất kì sự cay đắng hay ghét bỏ nào hết. Hãy nuôi dưỡng trong lòng con Tình yêu của Ngài, là Tình yêu thương “dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự”(1 Cô-rinh-tô 13:7).

Cuối cùng, thưa Chúa, xin Ngài đặt để lòng con vào những sự ở trên trời, không phải những điều ở trên đất này. Giúp con nhớ rằng Chúa đã chết cho con và sự sống con nay đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời rồi (Cô-lô-se 3:1-3). Hãy khiến con khao khát Vương quốc Ngài ngày càng hơn để thế giới này không còn quyền kiểm soát gì trên cuộc đời con nữa. Amen!

2. CẦU NGUYỆN XIN CHÚA BẢO VỆ TÂM TRÍ

Cha ơi,

Xin bao phủ tâm trí con bằng mão của sự cứu chuộc, nhắc nhở con luôn luôn rằng con là con của Ngài và kẻ thù không thể can thiệp vào cuộc đời con được. Xin sửa trị mọi ý tưởng con, thưa Chúa Giê-xu, để điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen thì con sẽ nghĩ đến để sự bình an của Ngài gìn giữ tâm trí con (Phi-líp 4:8-9).

Xin đừng để con làm theo đời nầy, nhưng biến đổi con bằng sự đổi mới của tâm thần để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài là thể nào (Rô-ma 12:2). Thấm đẫm tâm trí con bằng Lẽ thật của Chúa, để con được hoàn toàn thuyết phục rằng mọi câu trả lời con cần con đều tìm được trong chính Lời của Ngài chứ không phải ở thế gian này. Amen!

3. CẦU NGUYỆN XIN CHÚA LÀM DỊU ĐI NHỮNG CẢM XÚC CỦA BẢN THÂN

Thưa Chúa,

Xin giữ kẻ thù con ở chỗ trũng bằng cách làm dịu đi những cảm xúc kích động của con bằng Sự Bình An của Sự Hiện Diện Ngài. Xin giúp con vâng giữ lời Chúa và không lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà dâng trình các sự cầu xin của mình cho Ngài để sự bình an của Ngài – là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết – sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của con (Phi-líp 4:6-7).  Xin nhắc nhở con mỗi ngày rằng, chỉ một mình Chúa là Đấng có thể đáp ứng mọi nhu cầu cảm xúc của con để con không cố chứng minh bản thân, tìm kiếm giá trị của mình hoặc để khoang tình yêu của con được đổ đầy bằng một người nào khác ngoài Chúa.

Tạ ơn ơn Cha vì Ngài là Chúa của Bình An; Ngài không phải là Chúa của sự lộn xộn hoặc rối loạn nhưng Ngài là Chúa của trật tự, là Đấng chữa lành mọi vết thương của con, giúp con sàng lọc và trang bị cho cuộc đời mình.  Xin đổ đầy Thánh Linh của Ngài trên con để con bày tỏ tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại và tiết độ đối với những người khác (Ga-la-ti 5:22-23)

4. CẦU NGUYỆN XIN CHÚA CẦM GIỮ MÔI MIỆNG

Chúa Giê-xu ơi,

Xin cầm giữ môi miệng con để những lời con nói ra sẽ ít thôi nhưng là những lời có ích lợi cho người khác. Giúp con mau nghe, chậm nói và chậm giận (Gia-cơ 1:19).  Xin đừng để con nói những lời vô độ, xỉa xói chẳng khác nào gươm, nhưng xin ban cho con môi miệng của sự khôn ngoan để đem đến sự chữa lành (Châm-ngôn 12:18). Đừng để con buông mình vào sự tán dóc hoặc nói ra những lời bất cẩn gây tổn thương đến người khác. Xin Chúa giữ kẻ thù tránh xa khỏi con để không một lời dữ nào ra từ miệng con; nhưng khi đáng nói hãy giúp con nói những lời lành ban ơn và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Xin đừng để con làm buồn lòng Thánh Linh của Ngài qua lời nói của con (Ê-phê-sô 4:29-30). Amen!

5. CẦU NGUYỆN XIN CHÚA GÌN GIỮ THÂN THỂ

Thưa Cha,

Con dâng thân thể mình cho Cha. Xin hãy để thân thể con làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ngài (Rô-ma 12:1). Lời Chúa cho con biết rằng Satan không thể sàng xẩy con như sàng lúa mì hoặc rờ đụng tới con nếu không có sự cho phép của Ngài. Vì vậy còn cầu xin Chúa đặt hàng rào xung quanh con để thân thể con – đền thờ của Ngài – được giữ gìn, trong sạch, thánh khiết và khỏe mạnh cho Ngài (1 Cô-rinh-tô 6:19-20).

Xin Chúa trói buộc những nỗ lực mà Sa-tan khiến con nghi ngờ Chúa. Con được chính Ngài tạo nên cách đáng sợ lạ lùng (Thi-thiên 139:14). Xin đừng để con nghe theo sự phỉnh gạt nhiếc móc của Sa-tan khiến tổn hại tới thân thể con, thể hiện qua sự thờ ơ, khinh thường, ngược đãi hoặc nghiện một thứ gì đó.

Con là con của Ngài, thưa Chúa, và con muốn được tôn cao Ngài bằng chính thân thể con, vì vậy con cầu xin Cha giữ con khỏi sự cám dỗ của Sa-tan qua thế giới này và ngay cả qua bản ngã xác thịt của con khiến con trở nên bất khiết, khiếm nhã hoặc biến thân thể con trở thành một cái hộp trưng bày rêu rao cho tội ác và tự mãn. Amen!

Khi bạn cầu nguyện những điều đó, Đức Chúa Trời sẽ phát triển những bông trái của Thánh Linh Ngài trên mọi khía cạnh đời sống bạn, qua sự cầu nguyện bạn sẽ chiến thắng tất cả những kẻ đang tìm cách phá hủy cuộc đời bạn và khiến bạn khác Chúa.

Dịch: Hồng Ân

Nguồn: Cindi McMenamin

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like