Home Chuyên Đề Những Chiếc Bình Của Đức Chúa Trời

Những Chiếc Bình Của Đức Chúa Trời

by Oneforisrael.org
30 đọc

Tôi không biết bạn đã dành bao nhiêu thời gian để nghĩ về điều này, nhưng nếu bạn được sinh lại, bạn là một chiếc bình, một vật chứa, giống như Hòm Giao Ước. Bạn đã được tha thứ, được trở nên trong sạch, và giờ đây Thần của Đức Chúa Trời sống trong bạn. Điều này có nghĩa bạn là người mang sự vinh hiển đến bất cứ nơi nào bạn có mặt. Đó là một suy nghĩ sâu sắc.

Nơi Ngự của Chúa

Khi tôi đứng cạnh Bức-tường phía Tây, trong số những người đang tiến gần nhất có thể đến nơi chiếc hòm đó từng được đặt trên Núi Đền, tôi nhận ra rằng thực sự tôi đang mang lấy Thánh Linh của Chúa, sự hiện diện Shekinah của Chúa, ở ngay giữa những người này. Không phải tôi là người tốt hơn tất cả những người xung quanh tôi, nhưng tôi đã được rửa và làm cho sạch nhờ sự hy sinh của Đấng Mê-si và Thần của Đức Chúa Trời sống trong tôi. Bất cứ ai cũng có thể đứng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời nếu họ sẵn sàng thừa nhận tội lỗi của mình và nhận được sự tha thứ mà Đấng Mê-si đã mua cho chúng ta—bất cứ ai cũng có thể trở thành nơi ngự của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Ngài vui lòng khi ở với chúng ta và bắt đầu cuộc hành trình trọn đời để Ngài dẫn dắt với tư cách là Chúa khi chúng ta chào đón Ngài bước vào cuộc đời mình.

Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con.” (Giăng 14:16-17)

Khi Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ cử đến một Đấng Trợ Giúp (hay Đấng An Ủi ) “khác”, từ khác được sử dụng trong tiếng Hy Lạp (ngôn ngữ của dân Y-sơ-ra-ên vào thời Chúa Giê-xu) là ἄλλον (allon). Có hai từ khác nhau trong tiếng Hy Lạp có thể được sử dụng ở đây: allos và heteros. Allos có nghĩa là khác nhưng cùng loại, trong khi heteros có nghĩa là khác loại. Từ được chọn là allos, một Đấng khác nhưng cũng giống như Ngài—ví dụ các bạn có hai đồng 5 shekel khác nhau. Nhưng thực chất là chúng giống hệt nhau (cả vẻ bề ngoài lẫn giá trị sử dụng).

Chúa Giê-xu hứa ban một Đấng Trợ Giúp giống như chính mình Ngài, Đấng sẽ ở với chúng ta và ở trong chúng ta.

Tất nhiên, chúng ta vẫn có ý chí tự do và khả năng đưa ra những lựa chọn, nhưng Thánh Linh của Chúa Giê-xu ở trong chúng ta. Đức Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi, và Thánh Linh của Ngài có thể giúp sức cho chúng ta để sống theo đường lối của Ngài và Ngài vận hành trong đời sống của chúng ta. Chúng ta là những chiếc bình mà Thánh Linh của Ngài có thể hành động qua đó. Tôi từng nghe ai đó nói rằng chúng ta giống như một chiếc găng tay được Chúa đeo vào, hoạt động được là nhờ sức mạnh bên trong để khoác lên mình một bộ dạng hoàn toàn mới. Chúng ta là tay và chân của Đức Chúa Trời trên đất.

Chắc hẳn các môn đồ đã rất bối rối khi Chúa Giê-xu đảm bảo với họ rằng Ngài ra đi là một điều tốt:

Ta nói thật với các con: Ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu Ta không đi thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến… Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý; vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến. Ngài sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con. Tất cả những gì Cha có là của Ta, vậy nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con.” (Giăng 16:7, 13-15)

Thay vì chỉ có một Người (Chúa Giê-xu) đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì bỗng nhiên có một căn phòng đầy các môn đồ được ban cho quyền phép bởi chính Thánh Linh đó. Sau đó, số lượng các môn đồ bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Ngày nay có hàng triệu, và thậm chí có lẽ là hàng tỷ chiếc bình chứa mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng để tuôn đổ sự tốt lành của Ngài trên đất. Chúa Giê-xu nói với các môn đồ đang kinh ngạc rằng họ sẽ “làm những điều lớn lao hơn nữa”, và giờ đây nhờ vào số lượng tăng vọt của những con người mang Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong mình, nên có vô số việc lành diễn ra trên khắp thế giới để giúp đỡ và chữa lành cho những người cần sự giúp đỡ.

Những Chiếc Bình Thương Xót của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời đã vạch ra đường lối công chính và sự công bình của Ngài trong Kinh thánh, và chúng ta là những chiếc bình mang lòng thương xót của Ngài đến với một thế gian đang tan vỡ.

Chúng ta là Thân-thể của Đấng Mê-si, Ngài là đầu của chúng ta. Ngài đưa ra những kế hoạch tổng thể và chúng ta, những chiếc bình của Ngài, thực hiện chúng, nhờ quyền năng của Thánh Linh Ngài. Kinh Thánh khuyên dạy chúng ta hãy quan tâm đến người nghèo và người thiếu thốn, cho người đói ăn, mặc áo cho người trần truồng, thăm viếng những người bị tù, và chia sẻ tin lành rằng bất cứ ai cũng có thể được tha thứ và được bước vào gia đình của Đức Chúa Trời. Ngài đòi hỏi chúng ta phải làm điều công chính, ưa sự nhân từ, và bước đi cách khiêm nhường với Ngài như những người đại diện của Ngài trên đất, và như những kênh dẫn mà sự tốt lành của Ngài có thể chảy qua. Cũng gây sốc như việc Ngài sống trong chúng ta là sự thật rằng quyền năng của Ngài có thể tuôn chảy qua chúng ta để ban phước cho những người xung quanh. Chính trong những hành động, bước đi, đôi bàn tay, nét mặt, cái ôm và sự hiện diện của chúng ta mà Đức Chúa Trời có thể yêu thương và phục vụ người khác—thông qua chúng ta. Chúng ta giống như những Giê-xu nhỏ, đó là ý nghĩa của Cơ-đốc nhân (Χριστιανός, christianos trong tiếng Hy Lạp), hay Đấng Mê-si (משיחי meshichi trong tiếng Do Thái). Christ là từ tiếng Hy Lạp để chỉ Đấng Mê-si.

Giờ đây, toàn bộ lời đề nghị mà Cơ-đốc giáo đưa ra là thế này: rằng chúng ta có thể, nếu chúng ta để cho Đức Chúa Trời làm theo cách của Ngài, đến để chia sẻ sự sống của Đấng Christ. Nếu chúng ta làm vậy, thì chúng ta sẽ chia sẻ một sự sống được thọ sinh, chứ không phải được tạo ra, một sự sống đã luôn tồn tại và sẽ luôn tồn tại. Đấng Christ là Con Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chia sẻ sự sống này, chúng ta cũng sẽ là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ yêu mến Đức Chúa Cha như Ngài và Đức Thánh Linh sẽ dấy lên trong chúng ta. Ngài đã đến thế gian và trở thành một con người để truyền lại cho những người khác sự sống mà Ngài có—cái mà tôi hay gọi là “sự lây nhiễm có lợi”. Mỗi Cơ-đốc nhân phải trở thành một Christ nhỏ. Toàn bộ mục đích của việc trở thành một Cơ-đốc nhân chỉ đơn giản là như vậy.C.S. Lewis, trích từ quyển Mere Christianity (Cơ-đốc giáo đơn thuần).

Tất nhiên, khi chúng ta so sánh bản thân mình với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ nhanh chóng cúi đầu trong sự hổ thẹn, nhưng sự thật là Đức Chúa Trời sử dụng tất cả chúng ta, những chiếc bình bị vỡ, cho mục đích của Ngài. Chúng ta là vật chứa đựng sự sống của Đức Chúa Trời. Ở một số nơi trong Kinh Thánh dân sự của Đức Chúa Trời được ví như những chiếc bình :

Trong một ngôi nhà lớn, không chỉ có bình bằng vàng, bình bằng bạc, mà cũng có bình bằng gỗ bằng đất nữa; thứ thì dùng vào việc sang, thứ thì dùng vào việc hèn. Vì vậy, nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 2:20-21)

Thưa bạn, bạn là ai mà dám cãi lại Đức Chúa Trời? Làm sao sản phẩm được nắn nên lại có thể nói với người nắn nên nó rằng: “Sao ông đã nắn tôi như thế nầy?”Người thợ gốm lại không có quyền trên đất sét, để từ trong cùng một đống đất mà nắn nên loại bình dùng vào việc sang trọng và loại khác dùng vào việc thấp hèn sao? Nếu Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cơn thịnh nộ và chứng tỏ quyền năng của Ngài, mà Ngài đã kiên nhẫn chịu đựng những chiếc bình đáng chịu thịnh nộ để bị hủy diệt, thì sao? Nếu Ngài muốn chứng tỏ sự giàu có của vinh quang Ngài đối với những chiếc bình đáng thương xót, mà Ngài đã chuẩn bị cho sự vinh quang, trong đó có chúng ta, là những người Ngài đã gọi, không chỉ từ trong dân Do Thái mà cũng từ trong dân ngoại, thì sao?” (Rô-ma 9:20-24)

Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 4:7)

 Giống như đội quân của Ghi-đê-ôn đập vỡ những chiếc bình bằng đất sét của họ để ánh sáng bùng lên và mang lại chiến thắng. Điều này cũng khiến tôi nhớ đến nghệ thuật kintsugi của Nhật Bản, lấy những chiếc bình vỡ rồi dùng vàng trám các vết nứt lại, khôi phục chúng trở lại hình dạng đẹp hơn trước đây. Tình trạng của chiếc bình thậm chí không quan trọng—chính sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta mới tạo nên sự khác biệt. Ngài không cần chúng ta phải toàn vẹn hay hoàn hảo, chỉ cần chúng ta sẵn lòng lưu giữ Thánh Linh của Ngài.

Đừng Coi Trọng một Chiếc Bình hơn Những Thứ Bên Trong nó

Bản thân chiếc bình hiếm khi quan trọng hơn những thứ bên trong như bạn có thể thấy khi nhìn vào những chai lọ hoặc thùng chứa xung quanh nhà. Nhưng chúng hoàn toàn cần thiết cho việc chuyển tải những thứ chứa bên trong đó.

Theo cách tương tự, dân Y-sơ-ra-ên là chiếc bình được Đức Chúa Trời chọn để phụng sự thế gian. Qua Y-sơ-ra-ên chúng ta có “Lời của Đức Chúa Trời” như cách Phao-lô gọi (Kinh Thánh) và cũng chính là Đấng Mê-si. Y-sơ-ra-ên là một minh họa sống động cho thế gian để tỏ ra cách mà Đức Chúa Trời đối xử với nhân loại: sự trung tín, quyền năng của Ngài và những đường lối tuyệt vời của Ngài.

Tương tự, Ma-ri là chiếc bình được Đức Chúa Trời chọn để đưa Đấng Mê-si nhập thể vào thế gian. Một người mẹ đối với Đấng Mê-si là hoàn toàn cần thiết, và thật vinh dự khi được chọn vào công việc này. Phần việc của Ma-ri, giống như phần việc của Y-sơ-ra-ên, thật không dễ dàng gì. Có rất nhiều nỗi buồn và trải nghiệm đau đớn, nhưng thật là một vai trò tuyệt vời trong kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời!

Tuy nhiên, có quá nhiều người vấp phải việc nâng những chiếc bình do Chúa chọn này lên tầm thần tượng. Ma-ri không phải, và không bao giờ là thần thánh. Bà không hoàn hảo, và Y-sơ-ra-ên cũng vậy. Họ chỉ là những chiếc bình bằng đất, giống như bạn, được chọn cho mục đích của Đức Chúa Trời.

Hòm Giao Ước được làm bằng gỗ si-tim—một loại cây cứng cáp, xương xẩu của sa mạc—nhưng được bao phủ bằng vàng. Chiếc hòm gỗ dát vàng nói về con người thô ráp của chúng ta được sự thánh thiện của Đức Chúa Trời bao phủ để làm thành một nơi thích hợp cho một vị vua. Thật ra là Vua muôn vua. Chúng ta có thể tan nát, mỏng manh, thô ráp và xấu xí, chúng ta có thể hư hỏng và hữu hạn, nhưng chúng ta đã được Đức Chúa Trời chọn, làm cho nên thánh và dành riêng cho các mục đích của Ngài. Thật là một vinh dự lớn khi được lưu giữ sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng ta, và là một ống dẫn để mang sự sống dồi dào của Ngài đến bất cứ nơi nào chúng ta có mặt.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: oneforisrael.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like