Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 02 – Môi-se Đối Diện Thách Thức

Ngày 02 – Môi-se Đối Diện Thách Thức

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Dân số 16:12-24

12 Sau đó, Môi-se mời Đa-than và A-bi-ram đến, hai người là con trai của Ê-li-áp. Nhưng họ đáp: “Chúng ta không đến đâu! 13 Ông đã đem chúng ta ra khỏi một xứ đượm sữa và mật để giết chúng ta trong sa mạc, như thế chưa đủ sao? mà bây giờ ông còn muốn tể trị trên chúng ta sao? 14 Hơn nữa, ông đâu có đem chúng tôi vào một xứ đượm sữa và mật, đâu có cho chúng tôi thừa hưởng ruộng đất và vườn nho? Liệu ông muốn móc mắt những người đó sao? Không, chúng tôi không đến đâu!” 15 Môi-se giận lắm nên thưa với CHÚA: “Xin Chúa đừng nhậm tế lễ của họ! Tôi chẳng từng lấy của họ một con lừa, cũng chẳng bao giờ làm thương tổn một ai trong vòng họ.” 16 Môi-se bảo Cô-rê: “Ngày mai, ngươi và tất cả những người theo ngươi cùng với A-rôn phải trình diện trước mặt CHÚA. 17 Mỗi người phải lấy lư hương mình và đặt trầm hương vào rồi dâng lên trước mặt CHÚA, tất cả là hai trăm năm mươi lư hương. Ngươi và A-rôn cũng phải cầm lư hương mình.” 18 Vậy, mỗi người đều cầm lư hương, đặt lửa và trầm hương vào, rồi đứng với Môi-se và A-rôn tại cửa Trại Hội Kiến. 19 Khi Cô-rê tập hợp tất cả những người theo mình chống nghịch Môi-se và A-rôn tại cửa Trại Hội Kiến, vinh quang của CHÚA hiện ra với toàn thể hội chúng. 20 CHÚA phán dạy Môi-se và A-rôn: 21 “Hai con hãy tách rời khỏi hội chúng này để Ta tiêu diệt chúng ngay lập tức.” 22 Nhưng Môi-se và A-rôn quỳ mọp xuống và kêu xin: “Ôi, lạy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của tâm linh mọi người, Chúa nổi giận với cả hội chúng vì một người phạm tội hay sao?” 23 CHÚA phán dạy Môi-se: 24 “Con hãy bảo hội chúng: Hãy tách rời trại của Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram!”

 

SUY GẪM:

C. 21,24 Đức Chúa Trời tách riêng người công bình với kẻ ác khi Ngài phán xét và hủy diệt kẻ ác. Ngài sẽ giải cứu người công bình dầu giữa cơn thạnh nộ. Kẻ phạm tội sẽ bị trừng trị, nhưng người công chính sẽ được giải cứu trong mọi hoàn cảnh. Cảm tạ Chúa là Đấng đầy ân sủng sẽ không hủy diệt người công bình chung với kẻ tội nhân dầu trong ngày cuối cùng.

C. 12-14 Đa-than và A-bi-ram hành động như thể họ đang bảo vệ đặc quyền đặc lợi cho dân chúng. Họ còn tìm cách ném đá Môi-se và A-rôn (14:10) vì thật ra họ không muốn tiến về Xứ Hứa. Giờ đây họ buộc tội Môi-se và A-rôn vì không dẫn được họ và Miền Đất Hứa. Ngày nay, khi đối diện những hoàn cảnh khó khăn chúng ta thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác hơn là nhận trách nhiệm và sai lầm về mình. Chúng ta cũng nên tự xét mình xem thời gian gần đây có phạm những lỗi lầm tương tự hay không.

C. 22 Môi-se và A-rôn sấp mặt cầu nguyện cho dân sự. Khi đối diện sự nổi loạn, Môi-se tìm cầu ý Chúa (c. 4). Ông cũng cầu xin sự giải cứu công bình trước khi ngọn lửa thiêu đốt của sự phán xét giáng xuống. Khi gặp một hoàn cảnh khó khăn và mệt mỏi, việc tốt nhất chúng ta có thể làm là sấp mình trước mặt Chúa.

Cầu nguyện Xin giúp con không đổ lỗi cho người khác hoặc đẩy trách nhiệm cho người lãnh đạo song biết nhận lỗi về mình.

Bình Luận:

You may also like