Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 03 – Ngọn Lửa Thiêu Đốt

Ngày 03 – Ngọn Lửa Thiêu Đốt

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Dân số 16:25-35

25 Môi-se vùng dậy chạy về phía Đa-than và A-bi-ram, theo sau có các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên. 26 Ông cảnh cáo hội chúng: “Hãy dang xa các trại của những người gian ác này, đừng đụng đến bất luận vật gì thuộc về họ, kẻo các ngươi cũng bị quét sạch vì tất cả tội lỗi của họ chăng?” 27 Vậy, dân chúng dang xa ra khỏi trại của Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram. Trước đó, Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram đứng tại cửa trại mình cùng với vợ con, kể cả các con nhỏ. 28 Môi-se nói: “Nhờ việc này, các ngươi sẽ biết CHÚA đã sai ta thực hiện các công tác đó chứ không phải do ý riêng ta. 29 Nếu những kẻ đó chết cách thường tình và chỉ gặp những điều xảy ra cho con người, thì CHÚA không có sai ta. 30 Nhưng nếu CHÚA làm một việc hoàn toàn mới lạ, nếu đất hả miệng nuốt họ đi với tất cả những gì thuộc về họ, và họ còn sống mà xuống đáy mộ, thì các ngươi sẽ biết những kẻ này đã khinh dể CHÚA.” 31 Ông vừa nói xong những lời đó, đất dưới chân họ liền nứt ra, 32 và đất hả miệng nuốt trửng họ với gia đình họ cùng với tất cả những người theo Cô-rê và trọn tài sản họ. 33 Họ còn sống mà xuống âm phủ với tất cả những gì thuộc về họ. Đất khép miệng lại trên họ và họ chết mất, vì bị tuyệt diệt giữa cộng đồng mình. 34 Nghe tiếng họ kêu thét lên, tất cả dân Y-sơ-ra-ên xung quanh họ đều chạy trốn và la hoảng: “Đất cũng sắp nuốt trửng chúng ta!” 35 Một ngọn lửa từ CHÚA lòe ra đốt chết hai trăm năm mươi người đang dâng hương.

 

SUY GẪM:

C. 31-35 Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt (Hê 12:29). Đức Chúa Trời không làm ngơ tội lỗi của những kẻ chống nghịch Ngài và phán xét những kẻ thách thức quyền lãnh đạo Ngài thiết lập. Đức Chúa Trời cho con người gặt điều mình gieo (Ga 6:7). Đừng nghĩ rằng bạn có thể chịu được sự đoán phạt của Chúa khi bạn gieo điều ác. Đức Chúa Trời là Đấng đáng kính sợ hơn hết, và đáng kinh hoàng hơn tất cả (Thi 89:7). Hãy nhớ rằng Chúa chắc chắn sẽ trừng phạt tội lỗi.

C. 26 Chúng ta phải rời khỏi trại của kẻ ác và thậm chí không chạm đến bất cứ thứ gì thuộc về họ. Khi chúng ta ở cùng họ và chạm đến những vật thuộc về họ, chúng ta cũng bị đoán phạt chung với họ trong kỳ phán xét của Chúa. Nếu không muốn ở cùng họ trong thời khắc đó, tốt hơn hết chúng ta không đi theo hội kẻ ác, không đứng chung đường tội nhân hoặc ngồi chung những kẻ nhạo báng (Thi 1:1). Hãy kiểm tra đời sống của bạn. Bạn có cố gắng hiệp cùng những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch (2 Ti 2:22)?

Cầu nguyện Xin giúp con tin nơi Đức Chúa Trời thánh khiết Đấng phán xét tội nhân, và đứng xa khỏi đường kẻ ác.

Bình Luận:

You may also like