Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 85: Tại Sao Cơ Đốc Nhân Cần Phải Làm Chứng Cho Người Khác?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 85: Tại Sao Cơ Đốc Nhân Cần Phải Làm Chứng Cho Người Khác?

30 đọc

Mọi người cần phải tin Chúa Giê-su để được cứu. Và trước khi có thể tin, họ cần nghe về Ngài. Nên ai đó phải nói với họ. Và ai sẽ nói ngoài Cơ đốc nhân? Chúa Giê-su phán, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Tin lành nào? Tin lành mà Chúa có thể cứu họ và giúp họ mỗi ngày.

Nhưng thường thì con người không bị thuyết phục chỉ bởi nghe lời nói. Họ muốn xem con trước để thấy tin lành hành động trong cuộc đời con. Chúa Giê-su phán, “Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:15-16).

Đừng có lo. Đoạn này không có nghĩa là con phải trở nên hoàn hảo và không bao giờ phạm lỗi. Nhưng Cơ đốc nhân cần phải trung thực. Nên họ cần thấy con trả lại những thứ không thuộc về mình. Cơ đốc nhân phải nhân từ. Họ nên nghe thấy con nói những điều nhân từ. Cơ đốc nhân cần phải tha thứ. Họ nên thấy con tha thứ người đã tổn thương con. Nếu con xúc phạm hoặc tổn thương ai đó, thì họ nên nghe thấy con xin lỗi.

Không có nghĩa là con phải trình diễn vai “người tốt.” Đừng làm vậy! Con sẽ mệt mỏi khi làm vậy sớm thôi. Hãy cố gắng vâng lời Chúa Giê-su và làm những điều vừa lòng mọi người––mọi lúc. Sau một thời gian mọi người sẽ để ý. Có khi con cũng chẳng biết họ đang nhìn mình. Kinh Thánh nói rằng, “Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:6).

Con nên ‘làm chứng’ với người khác bằng lời nói của con. Nhưng trước hết, cuộc sống của con phải là lời chứng cho họ. Cuộc sống của con nên là một minh chứng về cách Chúa Giê-su giúp con trung thực, nhân từ, và tha thứ. Khi con nói với ai đó về Chúa Giê-su, họ nên biết rằng Ngài đang hành động trên con.

Chúa Giê-su phán, “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta” (Công vụ 1:8). Làm sao con có thể có được quyền năng Chúa Thánh Linh trong cuộc đời con? Con hãy dành thời gian để cầu nguyện khi bắt đầu một ngày mới. Xin Ngài giúp con và Ngài sẽ giúp con.

*****

Làm thế nào để cuộc đời của con có thể “toả sáng” cho Chúa Giê-su?

Tại sao nhiều người muốn kiểm tra trước để xem Chúa Giê-su có thực sự hành động trong cuộc đời con?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like