Home Văn Nghệ Điều Gì Nên Tự Hào

Điều Gì Nên Tự Hào

by Thanh Hữu
30 đọc

CHÚA phán như vầy: “Người khôn ngoan đừng tự hào về sự khôn ngoan mình, Người mạnh sức đừng tự hào về sức mạnh mình, Người giầu có, đừng tự hào về sự giầu có mình.  Nhưng người nào tự hào, hãy tự hào về điều này: Người ấy hiểu biết và xưng nhận Ta, Biết Ta là CHÚA, Ta ban bố tình yêu không dời đổi, Ta thi hành sự công bình và công chính trên đất, Vì Ta ưa thích những điều ấy.” (Giê-rê-mi 9:23-24)

Thời nay thế giới văn minh,
Biết bao biến cải qui trình đổi thay.
Trên cao hay đất thấp nầy,
Công nghệ tiến bộ, người hay tự hào.

Tự hào hỏa tiễn bay cao,
Phi thuyền thám hiểm trăng sao khung trời.
Tự hào mẫu hạm biển khơi,
Tàu lặn sâu thẳm khắp nơi hải trình.

Tự hào vũ khí siêu thanh,
Mang bom nguyên tử tự hành nhiều nơi.
Tự hào mạng lưới đầy trời,
“Wifi” phủ sóng khắp nơi địa cầu.

Tự hào tin tức năm châu,
Chỉ trong tích tắc đâu đâu biết rồi.
Tất cả chỉ phương tiện thôi,
Đi nhanh, chóng đến, hưởng đời sống mau.

Nhưng người ít biết đời sau,
Hồn lìa khỏi xác đớn đau thế nào? [i]
Ít biết ân điển ban trao,
Tình yêu, cứu rỗi biết bao nhiệm mầu. [ii]

Điều ta cần đáng tự hào,
Là được tin Chúa, được vào công dân.
Vương quốc vinh hiển thiên tầng,
Cùng Chúa cai trị, phước ân muôn đời. [iii]

Tự hào nhận biết Ngôi Lời,
Tình yêu công chính không dời đổi thay.[iv]
Tự hào đươc Chúa cầm tay,
Dùi dắt ta bước mỗi ngày trần gian.

Dù cho thế giới suy tàn,
Nắm chặt lời hứa ta càng vững tin.[v]
Đến khi chấm dứt linh trình,
Trở về thiên quốc hiển vinh ngàn đời.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i]  Khải-huyền 20:15
[ii] Giăng 3:16, 36
[iii] Ma-thi-ơ 19:28 
[iv] Hê-bơ-rơ 13:8 
[v] Công-vụ các Sứ-đồ 2:39

Bình Luận:

You may also like