Home Chuyên Đề Tại sao lại là Giê-ru-sa-lem (Phần XII-35)

Tại sao lại là Giê-ru-sa-lem (Phần XII-35)

by Hong An
30 đọc

Cuộc xuất hành ( Phần tiếp)
Người Anh cố gắng giữ họ lại, nhưng vô ích. Vì thời điểm của Chúa đã đến. Năm 1948, Nhà nước Do Thái được thành lập, và vào năm 1998, họ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày ra đời. Trong khi đó, “năm mươi năm” thứ ba đã trôi qua – kỷ niệm lần thứ 50 của Tuyên bố Balfour, trong đó chính phủ Anh công nhận quyền của người Do Thái có quê hương riêng của họ ở Palestine. Tuyên bố đó được ban hành vào năm 1917, và vào năm 1967, đúng 50 năm sau, Giê-ru-sa-lem trở thành thủ đô không bị chia cắt của Nhà nước độc lập Y-sơ-ra-ên. Thời kỳ tạm thời chiếm đóng Đông Giê-ru-sa-lem của Jordan đã kết thúc.

Vào năm 2017, Y-sơ-ra-ên hy vọng sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất Giê-ru-sa-lem, được giải phóng vào năm 1967 sau mười chín năm bị Jordan chiếm đóng và vào năm 2018 là kỷ niệm 70 năm độc lập của Nhà nước Y-sơ-ra-ên, được thành lập vào năm 1948! Chúng ta thấy một vùng đất, một dân tộc/ quốc gia, một thành phố, một Nhà nước và một phước lành! Những lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham (Sáng-thế Ký 12:1-3), Y-sác và Gia-cốp đã được thực hiện trọn vẹn. Từ khắp nơi trên thế giới, người Do Thái trở về như những làn sóng lớn. Sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Nga, hàng trăm nghìn người đã quay về cùng một lúc, đến nay có hơn một triệu người Do Thái đã xuất hành khỏi Liên Xô cũ.

Họ cũng đi theo từng nhóm nhỏ, bằng máy bay từ các nước Ả Rập, và từ Ethiopia trong các chiến dịch táo bạo của Y-sơ-ra-ên. Bằng đường biển, đường hàng không, thậm chí là đi bộ, họ đã đến đất Y-sơ-ra-ên. “…Lạy Chúa, xin dắt đưa chúng con về Si-ôn…” Họ đã cầu nguyện như vậy trong nhiều thế kỷ. Và bây giờ nó đã thực sự xảy ra. Giấc mơ của chủ nghĩa Phục quốc đã trở thành hiện thực.
(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/648534413160101

Bình Luận:

You may also like