Home Tin tức Thư Tìm Mời Quản Nhiệm

Thư Tìm Mời Quản Nhiệm

by Thạch Huỳnh
30 đọc

THƯ TÌM MỜI QUẢN NHIỆM

Giới thiệu về Hội Thánh
Hội Thánh Tin lành Việt Nam tại Úc (VECA) là Hội Thánh Việt Nam đầu tiên tại Úc, bắt đầu từ năm 1978. Hội Thánh hiện hữu để thờ phượng Chúa, giúp tín hữu học đạo, sống đạo và truyền đạo. Hội Thánh có mục vụ tiếng Việt và tiếng Anh. Hội Thánh có 2 địa điểm thờ phượng, tại Kingsgrove vào buổi sáng và tại Smithfield vào buổi chiều.

Hội Thánh đang tìm kiếm Mục Sư Quản Nhiệm toàn thời gian với những điều kiện sau:
⦁ Chấp nhận tín lý và điều lệ trong Bản Điều Lệ của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (C&MA)
⦁ Phải được thụ phong và có kinh nghiệm làm việc với Hội Thánh trên 5 năm
⦁ Thành thạo tiếng Việt
⦁ Phải lập gia đình
⦁ Bằng cấp thần học theo tiêu chuẩn của C&MA

Hồ sơ xin việc gồm có:

 1. Sơ yếu lý lịch (resume)
 2. Thư xin việc của chức vụ Mục Sư Quản Nhiệm
 3. Hai thư giới thiệu
 4. Hai người giới thiệu
  Hạn chót nộp đơn là 30/09/2022
  Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc:
  Trưởng Ban: Tô Văn Xinh Điện thoại: +61 492 912 876
  Thư ký: Lê Thị Ánh Nga Điện thoại: +61 405 367 970
  Email: vecasearchingpastor@gmail.com 

Thay mặt Ban Tìm Mời Mục Sư Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Sydney
Trưởng Ban Tô Văn Xinh

Introduction of the church
The Vietnamese Evangelical Church in Australia (VECA) is the first Vietnamese church in Australia, starting in 1978. The church exists to worship God, help believers learn, live out and share Christianity . The church has Vietnamese and English ministries with two worship sites; one is at Kingsgrove in the morning and one at Smithfield in the afternoon.
The church is looking for a full-time Senior Pastor with the following criteria:
⦁ Accept the doctrine and the regulations of the Christian and Missionary Alliance (C&MA) 
⦁ Being an ordained pastor and have more than 5 years experience working with a church 
⦁ Highly competent in Vietnamese 
⦁ Married  
⦁ Qualifications in theology accepted by the Christian and Missionary Alliance in Australia
Job application includes: 
⦁ Personal resume
⦁ Cover letter for the position of Senior Pastor
⦁ Two reference letters
⦁ Two reference persons
Application deadline is September 30, 2022
For more details, please contact:
Leader: Xinh Van To – phone number: +61 492 912 876
Secretary: Anh-Nga Le – phone number: +61 405 367 970
Email: vecasearchingpastor@gmail.com 


On behalf of the Searching Committee for the Senior Pastor
Leader of the Committee  
Xinh Van To 

Bình Luận:

You may also like