Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Hãy Coi Chừng, Hãy Cẩn Thận

Ngày 13 – Hãy Coi Chừng, Hãy Cẩn Thận

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Mác 13:14-27

Tai Họa Khủng Khiếp

14 Nhưng khi các con thấy sự tàn phá ghê tởm xảy ra nơi không nên xảy ra (ai đọc phải hiểu), thì ai ở trong miền Giu-đê phải trốn lên núi, 15 ai ở trên mái nhà đừng xuống, cũng đừng vào nhà để lấy vật gì; 16 ai ở ngoài đồng cũng đừng quay lại lấy áo. 17 Khốn khổ cho những người đang mang thai và những ai có con thơ còn bú trong những ngày ấy. 18 Hãy cầu xin cho việc nầy đừng xảy ra vào mùa đông. 19 Vào những ngày đó sẽ có hoạn nạn mà từ thuở ban đầu, tức từ lúc Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và sẽ không bao giờ xảy ra nữa. 20 Nếu Chúa không giảm bớt các ngày ấy, không còn một ai sống sót. Nhưng vì cớ những người được chọn, là những người Ngài đã chọn, Ngài đã giảm các ngày ấy. 21 Lúc bấy giờ, nếu có ai bảo các con: ‘Chúa Cứu Thế đây nầy!’ hay ‘Kìa Ngài ở đó!’ thì đừng tin. 22 Vì sẽ có những Chúa Cứu Thế giả và tiên tri giả nổi lên, làm dấu lạ phép mầu để lừa dối, nếu có thể được, ngay cả những người được chọn. 23 Hãy coi chừng vì Ta đã báo trước mọi điều đó cho các con.

Con Người Xuất Hiện

24 Trong những ngày ấy, sau cơn hoạn nạn, mặt trời sẽ tối, mặt trăng sẽ hết sáng, 25 Các ngôi sao từ trời sẽ rơi xuống Và những quyền năng trên không trung bị rúng động. 26 Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người ngự đến giữa các đám mây với vinh quang và quyền năng vĩ đại, 27 rồi Ngài sẽ sai thiên sứ đi tập họp những người được chọn lựa khắp bốn phương, từ chân trời đến góc biển.

 

SUY GẪM:

C.19,20 Sự hoạn nạn sẽ xảy đến quá sức chịu đựng của con người. Nói cách khác, cho dù còn sống sót sau tai họa do chính mình gây ra, sẽ không còn nhiều người gìn giữ được đức tin. Hãy nhận biết rằng hoạn nạn hiện tại bạn đang phải gánh chịu là điều khó chịu đựng và vượt qua, vì thế hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tấm lòng kiên trì và sức mạnh.

C.24-27 Con Người giáng thế và sẽ tái lâm. Chúa Giê-su sẽ tái lâm với địa vị Vua của Y-sơ-ra-ên mới, như lời Đa-ni-ên tiên tri (7:13,14). Lời tiên tri này nói về sự phục sinh và thăng thiên của Chúa Giê-su, việc xảy đến vào Lễ Ngũ tuần, sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem và sẽ được hoàn tất với sự tái lâm của Chúa Giê-su. Với quyền năng từ trời và đất, không chỉ người Do Thái, mà mọi dân tộc sẽ được gọi là dân Ngài. Ân sủng này sẽ được mọi người nhận biết. Hôm nay bạn hãy quyết định liệu bạn sẽ chỉ là người chứng kiến ngoài cuộc hay là một phần trong ngày tận thế đó. Bạn có đang sống với niềm hy vọng đặt để trong sự nhận biết rằng Chúa Giê-su sẽ tái lâm?

C.21-23 Hãy cẩn thận trước những người lãnh đạo lừa gạt bạn bằng những dấu kỳ phép lạ. Hãy coi chừng những người từ bỏ Lời Chúa, thực hiện những dấu kỳ phép lạ, là những tiên tri giả mạo của thời kỳ cuối cùng.

Cầu nguyện Xin giúp con cẩn thận và coi chừng, hầu cho con có thể gặp gỡ Vua Vinh hiển cách vui mừng.

Bình Luận:

You may also like