Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Hãy Luôn Luôn Tỉnh Thức

Ngày 14 – Hãy Luôn Luôn Tỉnh Thức

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Mác 13:28-37

Bài Học Về Cây Vả

28 Hãy học bài học nơi cây vả: khi cây đâm chồi nẩy lộc,Khi nhánh non mọc ra và nứt lộc  thì các con biết gần đến mùa hè. 29 Cũng vậy, khi các con thấy những điềm nầy xảy ra thì biết rằng Ngài đã đến gần nơi ngưỡng cửa. 30 Ta nói thật cùng các con, thế hệ nầy sẽ không qua đi trước khi những việc đó xảy đến. 31 Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán sẽ không bao giờ qua đâu.”

Ngày Và Giờ

32 Về ngày hay giờ ấy không ai biết được, ngay cả thiên sứ trên trời lẫn Con cũng vậy, ngoại trừ Cha. 33 Hãy coi chừng, hãy tỉnh thức vì các con không biết khi nào giờ đó sẽ đến. 34 Cũng như một người kia lên đường đi xa, khi rời nhà, người giao quyền cho các đầy tớ cai quản công việc nhà, chia cho mỗi người một việc và dặn người gác cửa canh chừng. 35 Vậy hãy thức canh, vì các con không biết khi nào chủ nhà đến, hoặc chiều tối, lúc nửa đêm, khi gà gáy hay ban mai, 36 kẻo khi chủ về bất ngờ, bắt gặp các con đang ngủ. 37 Những gì Ta bảo các con, Ta cũng bảo cho mọi người: “Hãy tỉnh thức!”C.30-33 Chỉ Đức Chúa Trời biết khi nào ngày ấy sẽ đến. Cho dù trời đất qua đi, nhưng mọi Lời của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ qua. Chính vì thế, không thể nói rằng mình không tin vì không hiểu. Và chỉ vì không biết được ngày đó, không có nghĩa là chúng ta được phép lười biếng. Hãy tin Lời Ngài hơn là tin vào suy nghĩ của chính mình, hãy tỉnh thức thuộc linh và hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng.

SUY GẪM:

C.28,29 Giống như màu của những chiếc lá trên cây vả nói cho ta biết về các mùa, dấu hiệu của những ngày cuối cùng (c.5-23) sẽ cho thấy Con Người đã đến gần nơi ngưỡng cửa. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến tất cả những dấu hiệu này. Bạn chuẩn bị ra sao để gặp Chúa, Đấng đang ngày càng đến gần hơn?

C.34-37 Giống như người gác cửa luôn phải canh chừng khi chủ về, chúng ta cũng phải sẵn sàng để gặp Chúa, Đấng có thể đến “bất ngờ”. Chúa Giê-su nhấn mạnh ba lần rằng chúng ta cần phải tỉnh thức, và nói rằng sứ điệp này dành cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể thấy sứ điệp này là một lời cảnh báo cho những ai đang ngủ thuộc linh sẽ bỏ lỡ ngày đến của Con Người. Nếu không cầu nguyện, suy gẫm và sống một đời sống thờ phượng, bạn sẽ không thể chờ đợi với niềm trông cậy vào ngày trở lại của Chúa, mà vẫn còn đang say sưa ngủ.

Cầu nguyện Cho dù ngày đó sẽ đến như thế nào, xin giúp con sống với đức tin rằng phải tỉnh thức và luôn trông mong ngày Chúa tái lâm.

Bình Luận:

You may also like