Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Sẽ Có Dấu Hiệu Gì

Ngày 12 – Sẽ Có Dấu Hiệu Gì

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Mác 13:1-13

Đức Giê-su Nói Về Đền thờ Bị Phá Hủy

1 Khi Đức Giê-su rời đền thờ, một môn đệ thưa với Ngài: “Thưa Thầy, xem kìa, các khối đá khổng lồ và những công trình kiến trúc vĩ đại quá!” 2 Đức Giê-su bảo: “Con có thấy những công trình kiến trúc to lớn đó không? Rồi sẽ không còn một khối đá nào chồng trên khối đá nào mà không bị đổ xuống.”

Hoạn Nạn Và Bắt Bớ

3 Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu đối diện với đền thờ thì Phê-rơ, Gia-cơ, Giăng và An-rê đến hỏi riêng Ngài: 4 “Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào những việc đó sẽ xảy đến và có dấu hiệu gì cho biết khi nào mọi việc đó hoàn tất.” 5 Đức Giê-su bắt đầu bảo họ: “Hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt các con. 6 Có nhiều người sẽ mạo danh Ta đến nói rằng: ‘Chính Ta là Đấng đó’ và họ sẽ lừa gạt nhiều người. 7 Khi các con nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh thì đừng hoảng hốt, điều nầy phải xảy đến nhưng chưa phải là tận thế. 8 Dân nầy sẽ nổi lên chống dân khác, nước nọ sẽ chống nước kia, nhiều nơi sẽ có động đất, sẽ có đói kém, đó chỉ là khởi đầu của cơn đau chuyển bụng. 9 Chính các con phải coi chừng. Các con sẽ bị nộp cho các hội đồng, bị đánh đập trong các hội đường và vì Ta, các con sẽ phải đứng trước các thống đốc và vua để làm chứng. 10 Nhưng trước đó Phúc Âm phải được truyền giảng cho muôn dân. 11 Khi họ dẫn các con đi nộp, đừng lo trước những điều mình sẽ nói, nhưng hãy nói những gì các con được ban cho trong giờ đó, vì những điều các con nói không phải do các con nhưng bởi Đức Thánh Linh. 12 Anh sẽ nộp em để bị giết, cha nộp con và con cái nổi lên chống cha mẹ làm cho cha mẹ bị giết. 13 Vì danh Ta, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu.

SUY GẪM:

C.1,2 Khi Đức Chúa Giê-su rời khỏi đền thờ, Ngài nói với những chuyên gia kinh luật rằng đền thờ đã mất đi bản chất thật và chỉ còn là một công trình kiến trúc sẽ bị đổ xuống. Sự kết thúc của đền thờ bắt đầu với sự khởi đầu của Chúa Giê-su. Các môn đệ chỉ tập trung vào vẻ bề ngoài của đền thờ, niềm tự hào của Y-sơ-ra-ên. Nhưng Chúa Giê-su không mảy may quan tâm đến điều đó. Sự lấp lánh của một đền thờ không kết quả sẽ khiến mọi người nhầm lẫn và chỉ làm gia tăng sự kiêu ngạo vô nghĩa của họ mà thôi.

C.5,6 Dấu hiệu đầu tiên của ngày tận thế sẽ là sự xuất hiện của những kẻ lường gạt. Họ sẽ không đến trong lốt của Sa-tan, nhưng đến mạo danh Chúa Cứu Thế, mà nói rằng “Chính Ta là Đấng đó”, và lừa gạt nhiều người. Nếu họ tập hợp mọi người vì mục đích khác với sứ điệp Phúc Âm của công việc trên thập tự giá, và nếu họ yêu thế gian hơn yêu Nước Đức Chúa Trời, thì cho dù nói rằng mình đến trong Danh của Chúa Cứu Thế, họ vẫn là những tiên tri giả.

C.12,13 Sẽ có thời điểm mà mọi mối quan hệ, kể cả quan hệ gia đình, cũng sẽ bị phá vỡ. Chúa Giê-su chỉ ra mọi sự thử thách và bắt bớ sẽ bắt đầu từ những nơi thân thuộc nhất. Nhưng ai vượt qua và kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu. Những người không quyết tâm từ bỏ đời sống mình vì cớ Phúc Âm, và không có lòng kiên trì, sẽ chối bỏ thập tự giá và từ bỏ con đường sự sống của các thánh đồ, những người khích lệ bước đi cho đến cuối cùng.

Cầu nguyện Nguyện con hướng đến ngày mà sự đau buồn và tai ương trên mảnh đất này sẽ kết thúc, và con sẽ chờ đợi sự tái lâm của Chúa.

Bình Luận:

You may also like