Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Là Một Vũ Khí Quyền Năng

Cầu Nguyện Là Một Vũ Khí Quyền Năng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Quyền năng của sự cầu nguyện và sự quan trọng của nó phải được làm thấm nhuần trong mỗi người lãnh đạo và những nhân sự trong Hội Thánh của bạn. Đây là điều cần thiết trong mỗi đời sống của người tin Chúa. Cầu nguyện là điều duy trì được sự truyền giáo phép lạ. Những công việc, những nhóm học Kinh Thánh tại gia sẽ được lớn mạnh khi bạn và dân sự của bạn dành nhiều thì giờ trước mặt Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện là một vũ khí quyền năng. Nó sẽ hủy diệt ma quỷ. Cầu nguyện sẽ tiêu diệt những gì ma quỷ đã và đang cố gắng phá hoại trong cộng đồng của bạn. Nó sẽ đánh hạ ma quỷ từ vị trí được tôn cao trong khu vực của bạn và cho phép sự truyền giáo được tuôn tràn cách tự do. Phao Lô cho chúng ta biết công việc của ma quỷ chống lại chúng ta như thế nào trong Êphêsô 6:10-12.

“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.”

Trong câu 12, Phao Lô liệt kê những loại khác nhau hoặc cấp bậc của các tà linh, ác linh. Hãy chú ý ông đã nói rằng chúng ta đánh trận hoặc chúng ta xung đột với chúng. Đánh trận hoặc xung đột có nghĩa là thực hiện một việc chống lại điều gì đó hoặc người nào đó. Phao Lô nói rằng chúng ta đang xung đột với chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Những quyền lực của sự tối tăm đã xâm lấn các từng trời và áp lực của nó trên cộng đồng của chúng ta. Quyền lực của ma quỷ bị chinh phục là do bạn và dân sự của bạn phóng thích một sự tấn công chúng nó qua một công trường của sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn Thánh Linh của Ngài. Qua sự cho phép của Thánh Linh Ngài, bạn có thể cầu nguyện cách hiệu quả (Giacơ 5:16). Lời của Đức Chúa Trời nói cho bạn biết phải cầu nguyện bằng trí khôn và bằng Thánh Linh (I Côr 14:15). Cầu nguyện trong ngôn ngữ mà bạn đã được học đó là cầu nguyện bằng trí khôn; tuy nhiên, cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, bạn cần cầu nguyện trong ngôn ngữ của thiên đàng. Kinh Thánh nói trong Công vụ 10:45-46, bạn sẽ nói những ngôn ngữ khác nhau khi bạn được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

“Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phierơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời.”

Nếu bạn đã không nhận được ân tứ này từ Đức Chúa Trời, thì hãy xin Ngài đổ đầy Đức Thánh Linh Ngài cho bạn, và Ngài sẽ ban cho bạn có thể nói trong ngôn ngữ của thiên đàng (Công Vụ 11:16). Trong khi bạn nài xin và cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, hãy trói buộc những quyền lực của sự tối tăm trong cộng đồng của bạn. Hãy truyền lịnh cho những đổn lũy này của Satan mà đã quấy phá và cai trị trên khu vực của bạn phải ngưng ngay. Những quyền lực của sự tối tăm sẽ bị đẩy lùi, và những tấm lòng của người dân sẽ mở ra với Phúc Âm của Chúa Jêsus Christ khi bạn và dân sự của bạn cầu nguyện. Tôi không thể nhấn mạnh điều này đủ. Cầu nguyện là rất quan trọng trong cách để xuyên thủng, thâm nhập vào sự tối tăm của thế giới này. Đây không phải là việc bạn làm một lần và công việc được hoàn tất. Bạn cần dành nhiều thời gian mỗi ngày trong sự cầu nguyện.

Trước khi những lãnh đạo bước ra để tham gia trong công tác truyền giáo phép lạ, hãy ra lịnh cho họ dành một giờ trong sự cầu nguyện. Hãy bảo với họ khẩn nài trong suốt thời gian này trong Thánh Linh để cầu thay cho dân sự trong cộng đồng của bạn, và trói buộc những chủ quyền và những thế lực của kẻ thù. Từ khắp mọi hướng trong cộng đồng của bạn, có nhiều người cần được đụng chạm đến Phúc Âm của Chúa Jêsus Christ. Tiên tri Êsai đã nói điều này trong việc nhóm họp dân sự từ mọi hướng trong Êsai 43:5-6 :

“Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi : ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông, và nhóm họp ngươi từ phương tây. Ta sẽ bảo phương bắc rằng : Hãy buông ra ! và bảo phương nam rằng : Chớ cầm lại làm chi ! Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu – cùng đất.”

Khi bạn cầu nguyện, hãy truyền lịnh cho quyền lực của sự tối tăm trong phương bắc, phương nam, phương đông, và phương tây bị bẻ gãy. Hãy truyền lịnh cho những thế lực của nó phải mở trói sự cầm giữ của nó trên những người nam người nữ trên toàn thể khu vực của bạn. Hãy hướng về phương Bắc, phương Nam, phương Đông, và phương Tây và bắt đầu cầu nguyện trong tiếng mới cho mọi người.  Sự nài xin, cầu thay cho họ sẽ làm cho họ được tự do và Chúa sẽ mở những tấm lòng của dân sự. Trong khi Ngài làm cho lòng của họ mềm mại hướng về Ngài, họ sẽ bắt đầu đáp ứng với những điều của Đức Chúa Trời. Hãy truyền lịnh cho Satan buông tha những con trai, con gái của Đức Chúa Trời và Hội Thánh của bạn sẽ ngay lập tức đầy dẫy dân sự từ mọi hướng trong cộng đồng của bạn. Lời cầu nguyện xâm lược và truyền giáo phép lạ là một sự phối hợp cho sự chiến thắng, điều đó có khả năng làm cho toàn thể khu phố, ngôi làng của bạn đến với Chúa Jêsus Christ.

Trong khi cầu nguyện cho người khác và những nhu cầu của họ, bạn sẽ từng trải những điều trong chính cuộc đời của mình. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ xây dựng và làm bạn mạnh mẽ cho công việc của Ngài (Giuđe 20). Hãy để thời giờ trước mặt Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Hãy ở trước mặt Ngài trong sự đại diện cho những người khác. Tiếp tục cầu nguyện cho đến khi trong lòng bạn cảm nhận được một sự giải thoát sau đó hãy ngừng lại. Sau đó bạn sẽ nhìn thấy sự truyền giáo thật đem sự cứu rỗi và những phép lạ đến toàn thể cộng đồng của bạn.

ROBERT W. CARMAN

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like