Home Chuyên Đề TẤM LÒNG ĐẦU PHỤC TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

TẤM LÒNG ĐẦU PHỤC TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

by Hong An
30 đọc

Là những Cơ đốc nhân, chúng ta đang được học một giáo trình kéo dài trọn đời, và đời sống đức tin là bài học lâu dài về sự vâng phục – đó là học cách chịu đựng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chấp nhận rằng bất cứ điều gì đều có thể xảy ra, và cam chịu trong sự hy vọng. Thực tế mà nói điều này nghĩa là “gạt bỏ” những ham muốn của bạn và từ bỏ quyền tự quyết để tin cậy vào kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn, thậm chí trong những thời điểm khó khăn nhất.

Thật vậy, trong sự đau khổ, những gì chúng ta thật sự cần đó là sự kiên trì hay Tân Ước gọi điều đó là “Hupomone”, một từ trong tiếng La tinh có nghĩa là “Ở lại dưới” sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong kỳ thử thách (Từ này cùng nghĩa với từ “đau khổ”). Gạt bỏ những ham muốn xác thịt của chúng ta là một hình thức của sự đau khổ, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và khôn ngoan. Khi chúng ta học để chịu đựng sự yếu đuối của mình và trông cậy sự tốt nhất đến từ Chúa.

Đối với con cái của Đức Chúa Trời, không có “sự thất vọng” trong cuộc sống, kể từ lúc Chúa dẫn dắt bước đi của chúng ta và sử dụng mọi hoàn cảnh để làm lợi ích cho chúng ta: “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.” (Thi Thiên 37: 23-24)

Có thể chúng ta đã từng cầu xin Chúa cho một sự giải cứu nào đó, cầu xin Ngài ban sự sống lại cho đứa con hoặc người phối ngẫu của chúng ta, hoặc bởi lòng thương xót mà kêu khóc khi đối diện với sự mất mát,… Nhưng như Gióp đã nói trong Gióp 1:21, “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” Đó là bài học cho chúng ta về sự vâng phục – đầu phục ý muốn Đức Chúa Trời, từ bỏ sự tuyệt vọng ngay cả khi chúng ta đang đau khổ. Chúa cho phép sự đau khổ để chúng ta học về sự vâng phục, bởi thế nên sự vâng lời chẳng bị thử thách và rèn luyện bởi sự đau khổ thì là gì?
“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.” (Phục truyền 6:4)
Đây là lời Sê-ma nằm lòng của mọi người Do Thái để bày tỏ rằng họ từ chối sự tuyệt vọng; Đó là lời khẳng định rằng sự quan phòng yêu thương của Đức Chúa Trời đang kiểm soát tất cả những điều cần thiết cho cuộc đời chúng ta.

Dĩ nhiên xác thịt thì không cần học, nó chỉ cần chạy theo thú vui và hư vinh của thế gian. Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ trong cuộc sống chúng ta như một cơ hội để tăng trưởng, để khẳng định những điều tốt lành ở giữa những sự mất mát và để chúng ta tin cậy vào sự dẫn dắt của Chúa và mục đích của Ngài. Chúng ta không có cách nào học vâng phục ngoài việc chịu thử thách đức tin và chiến đấu mỗi ngày để lựa chọn tin cậy. Chúng ta vật lộn để quyết định đầu phục, với những tiếng rên rỉ và thở dài, “Thưa Chúa, không phải theo ý riêng của con, nhưng xin ý Chúa được nên.”

Người Do Thái có một lời cầu nguyện gọi là “Lời cầu nguyện thanh thản” như thế này: “Xin Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều mà con không thể thay đổi, và ban cho con sự can đảm để thay đổi những điều con có thể cùng với sự khôn ngoan để phân định được hai điều này.” Sự thanh thản, hay còn gọi là sự bình an trong tâm hồn, sẽ đến khi chúng ta phó thác ý chí và cuộc sống cho sự chăm sóc của Chúa, và sự khôn ngoan sẽ đến khi chúng ta nhận ra rằng tấm lòng đầu phục tạo nên sự khác biệt.

Biên tập Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
Nguồn Ảnh: Zur Musery 

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/615631796450363

Bình Luận:

You may also like