Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Nhừng Người Gần Đức Chúa Trời

Ngày 10 – Nhừng Người Gần Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Mác 12:28-34

Điều Răn Lớn

28 Một trong các chuyên gia kinh luật đến đó nghe họ tranh luận và thấy Ngài trả lời rất hay, nên hỏi Ngài: “Trong tất cả các điều răn, điều nào lớn nhất?” 29 Đức Giê-su đáp: “Đây là điều lớn nhất: ‘Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe! Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ 31 Đây là điều răn thứ hai: ‘Hãy yêu thương người khác như chính mình.’ Không có điều răn nào lớn hơn hai điều nầy.” 32 Chuyên gia kinh luật nói cùng Ngài: “Thưa Thầy, Thầy nói đúng, chỉ có một Đức Chúa Trời, ngoài ra không có Đấng nào khác. 33 Còn yêu kính Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu thương người khác như mình quan trọng hơn là dâng các tế lễ thiêu và mọi tế lễ khác.” 34 Thấy người ấy trả lời khôn ngoan, Đức Giê-su bảo rằng: “Ông không xa Nước Đức Chúa Trời đâu!” Không còn ai dám chất vấn Ngài nữa.


SUY GẪM:

C.30 Yêu kính Đức Chúa Trời là điều trước nhất mà Ngài mong  muốn từ nơi con dân Ngài. Sự yêu kính phải đến từ bên trong (tấm lòng, tâm trí và linh hồn). Không nhận biết tình yêu của Chúa Giê-su, chúng ta sẽ không bao giờ có được Đức Chúa Trời là Đấng đầy dẫy mọi sự (Ê-phê-sô 3:18,19). Đây là một điều răn, nhưng đồng thời, đó là điều răn sẽ khó tuân theo nếu không có ân sủng.

C.34 Một chuyên gia kinh luật nói rằng yêu kính Chúa và yêu người lân cận giá trị hơn của lễ đã được khen ngợi rằng ông ta không còn xa Nước Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của ông không phải là kiêu ngạo, mà đó là kết quả của ân sủng được ban cho những người vâng phục Chúa với tấm lòng con trẻ (Ma-thi-ơ 11:25). Sự khôn ngoan thật không phải là cố gắng thử thách hay dạy Chúa Giê-su, nhưng khiêm nhu chấp nhận mọi điều Ngài nói.

C. 32,33 Tấm lòng yêu kính tốt hơn mọi tế lễ được dâng tại đền thờ. Đó là lý do vì sao Chúa Giê-su nói về sự hủy phá mọi hình thức tế lễ trong đền thờ (chương 11). Lòng yêu kính dành cho Chúa không còn trong những của tế lễ vô số, và lòng yêu thương người lân cận không còn trong những lãnh đạo tôn giáo, những người đã kiếm lời từ những người đến để thờ phượng. Điều gì đang bị mất đi trong sự thờ phượng mà bạn dâng lên Chúa?

Cầu nguyện Nguyện con yêu Ngài và những người lân cận hết lòng, hết trí và hết sức.

Bình Luận:

You may also like