Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Dâng Lên Chúa Những Gì Quý Giá Nhất

Ngày 11 – Dâng Lên Chúa Những Gì Quý Giá Nhất

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Mác 12:35-44

Câu Hỏi Về Đấng Cứu Thế

35 Khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giê-su hỏi: “Tại sao các chuyên gia kinh luật lại nói rằng Chúa Cứu Thế là con vua Đa-vít? 36 Chính Đa-vít bởi Đức Thánh Linh nói rằng:
‘Chúa Ctd: Đức Chúa Trời phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt kẻ thù con dưới chân con.’ 37 Chính Đa-vít xưng Ngài bằng Chúa, lẽ nào Chúa Cứu Thế lại là con của vua?” Đám đông nghe Ngài cách thích thú.

Cảnh Giác Về Các Chuyên Gia Kinh Luật

38 Đang khi dạy dỗ, Ngài bảo: “Hãy coi chừng các chuyên gia kinh luật là những kẻ thích mặc áo thụng đi đây đó, và thích được cúi chào giữa chợ, 39 muốn dành ghế chính trong các hội đường và chỗ danh dự trong các đám tiệc. 40 Họ chiếm đoạt nhà của những người góa bụa và làm bộ đọc những lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị hình phạt nặng hơn.”

Người Quả Phụ Dâng Hiến

41 Đức Giê-su ngồi đối diện rương đựng tiền dâng, Ngài quan sát cách những người đến bỏ tiền vào rương. Lắm người giàu có bỏ rất nhiều tiền 42 cũng có một bà góa nghèo đến dâng hai đồng tiền nhỏ, trị giá một xu. 43 Ngài gọi các môn đệ đến và bảo họ: “Thật, Ta nói cùng các con, bà góa nghèo nầy đã bỏ vào thùng nhiều hơn hết thảy những người khác. 44 Vì mọi người lấy phần dư để đem dâng, còn bà góa nghèo nầy đã dâng tất cả những gì mình có, là tất cả những gì bà ấy có để sống.”


SUY GẪM:

C.35-37 Dù Chúa Giê-su là hậu duệ của vua Đa-vít, Đa-vít vẫn gọi Ngài là “Chúa” vì Ngài chính là Đấng có quyền tể trị tối cao. Những chuyên gia kinh luật nhớ rõ giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập cùng Đa-vít (2Sa.7), nhưng họ không thể nhìn thấy “Chúa” đang hiện hữu ngay trước mắt họ. Khi ngoan cố trông đợi về Chúa Giê-su như điều mình mong muốn mà không phải là những gì Kinh Thánh đã hứa, chúng ta trở nên giống như các chuyên gia kinh luật và phá hủy công việc của Chúa Giê-su.

C.41-44 Không giống các lãnh đạo tôn giáo, những người biến đền thờ thành hang trộm cướp, tham lam tiền bạc và chiếm đoạt tài sản của người góa bụa, bà góa nghèo đã dâng tất cả tài sản mình. Chỉ những người dâng tất cả những gì mình có thì mới được vào trong Nước Đức Chúa Trời, chứ không phải là người giàu dâng hiến nhiều của cải. Ngày nay Chúa Giê-su sẽ không ngự xuống đền thờ của người giàu và giống như bà góa nghèo, xây một đền thờ mới thuộc linh. Thay vì dâng hiến nhiều và được mọi người khen ngợi, chúng ta hãy dâng mọi điều mình có và đến với Chúa.

Cầu nguyện Nguyện hôm nay là ngày chúng con dâng mọi điều mình có để thờ phượng Ngài, Chúa chúng con.

Bình Luận:

You may also like