Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 09 – Bẫy Của Kẻ Thù

Ngày 09 – Bẫy Của Kẻ Thù

by Ban Biên Tập
30 đọc
Mác 12:13-27

Nộp Thuế Cho Ai ?

13 Vài người Pha-ri-si và đảng viên Hê-rốt được sai đến để gài bẫy Đức Giê-su trong lời nói của Ngài. 14 Họ đến hỏi Ngài: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, không vị nể ai, vì Thầy không xem bề ngoài của người ta, nhưng trung thực dạy đường lối của Đức Chúa Trời. Xin Thầy cho biết nộp thuế cho Sê-sa đúng hay là không đúng? Chúng tôi có nên nộp thuế hay không?” 15 Nhận biết dã tâm của họ, Ngài đáp: “Tại sao các ông thử Ta? Hãy đem cho Ta xem một đồng tiền.” Đê-na-ri: một đơn vị tiền tệ trị giá một ngày công  16 Họ đem đến cho Ngài một đồng tiền. Ngài hỏi: “Hình và hiệu nầy của ai?” Họ đáp: “Của Sê-sa.” 17 Ngài bảo: “Những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa, những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời.” Và họ ngạc nhiên về Ngài.

Câu Hỏi Về Sự Sống Lại

18 Các người thuộc phái Sa-đu-sê là những người cho rằng không có sự sống lại, đến hỏi Đức Giê-su: 19 “Thưa Thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi rằng nếu một người chết để vợ lại nhưng không có con, người em trai phải cưới người vợ góa để có con nối dõi cho anh. 20 Có bảy anh em kia, anh cả cưới vợ rồi chết nhưng không có con. 21 Người em trai kế lấy người vợ góa đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng vậy. 22 Cả bảy người không ai để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà cũng chết. 23 Trong ngày phục sinh, khi họ sống lại, nàng sẽ là vợ của ai? Vì cả bảy anh em đều đã lấy nàng làm vợ.” 24 Đức Giê-su bảo: “Các ông lầm rồi! Các ông vẫn chưa hiểu Kinh Thánh và quyền năng của Đức Chúa Trời sao? 25 Khi những kẻ chết sống lại sẽ không còn cưới vợ, lấy chồng nhưng giống như thiên sứ trên trời. 26 Về việc kẻ chết sống lại, các ông không đọc kinh sách Môi-se nói về bụi gai, thế nào Đức Chúa Trời đã bảo ông: ‘Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp sao?’ 27 Ngài là Đức Chúa Trời của người sống, chứ không phải của kẻ chết. Các ông lầm to.”


SUY GẪM:

C.16-17 Chúng ta phải nộp thuế (trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa). Nhưng không có sự phân biệt giữa những gì thuộc về Sê-sa và những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Sê-sa cũng là một tạo vật của Đức Chúa Trời, là vua do Ngài thiết lập, và điều này cho thấy khi chúng ta nộp thuế phải nhớ rằng mọi thứ đều thuộc về Đức Chúa Trời. Bạn không thể phủ nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên vua bằng cách từ chối nộp thuế (như người Pha-ri-si); và bạn cũng không chỉ theo luật pháp Sê-sa mà từ bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã lập ông lên làm vua (như đảng viên Hê-rốt). Con cái Đức Chúa Trời không được gian lận thuế mà phải nộp đầy đủ. Bạn có sống với sự nhận biết rằng mọi thứ đều thuộc về Đức Chúa Trời không?

C.35-37 Người Sa-đu-sê là những người không biết Kinh Thánh và quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng sự sống lại nghĩa là thân thể của họ sẽ sống lại và bước đi trên đất (mặc dù một số người cũng nghi ngờ điều này). Mặc dù Cựu ước đề cập tới sự sống lại, họ vẫn không tin và diễn giải bằng những từ ngữ sai lạc. Họ không nhận biết rằng Chúa là Đấng Sáng Tạo có thể làm sống lại cả kẻ chết. Khi đọc và suy gẫm Kinh Thánh, chúng ta phải nhớ rằng trở nên khiêm nhu và khôn sáng là điều mầu nhiệm và quyền năng của Đức Chúa Trời khiến làm trổi hơn những suy nghĩ tầm thường của chúng ta

Cầu nguyện Xin giúp con có sự nhận biết cách khiêm nhu rằng mọi thứ đều thuộc về Chúa, và lẽ thật được bày tỏ cho con hàng ngày qua Lời Ngài.

Bình Luận:

You may also like