Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 03 – Sở Hữu Tài Sản Và Nước Đức Chúa Trời

Ngày 03 – Sở Hữu Tài Sản Và Nước Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Mác 10:23-31

23 Đức Giê-su nhìn quanh và bảo các môn đệ: “Người giàu rất khó vào Nước Đức Chúa Trời!” 24 Các môn đệ ngạc nhiên khi nghe những lời ấy nên Ngài nhắc lại: “Hỡi các con, vào Nước Đức Chúa Trời thật là khó! 25 Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.” 26 Các môn đệ quá ngạc nhiên, thưa cùng Ngài: “Như thế thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giê-su nhìn họ bảo: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” 28 Phê-rơ phân trần: “Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả để theo Thầy.” 29 Đức Giê-su đáp: “Ta quả quyết cùng các con, không một người nào vì Ta và Phúc Âm từ bỏ gia đình, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất, 30 mà chẳng lãnh được trong đời này gấp trăm lần nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con và ruộng đất, cùng sự bắt bớ và sự sống vĩnh phúc. 31 Nhưng nhiều người ở hàng đầu sẽ xuống cuối và người cuối sẽ lên đầu.”

SUY GẪM:

C.23-25 Lời Chúa nói rằng người giàu rất khó vào Nước Đức Chúa Trời. Người giàu được nói đến ở đây là một người không thể tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời với tấm lòng của một trẻ thơ. Cho dù bạn giàu có, nhưng nếu bạn dâng mọi tài sản mình có lên cho Chúa, thì bạn có thể vào Nước Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bạn nghèo khổ và khư khư giữ lấy số tài sản ít ỏi của mình, không dâng lên cho Chúa, thì bạn sẽ trở thành “người giàu” và không thể vào được Nước Đức Chúa Trời. Trong thế gian tôn thờ sự giàu sang này, bạn đang sống theo đường lối của Đức Chúa Trời theo cách như thế nào?

C.26,27 Nước Đức Chúa Trời không được dựng nên bởi người mạnh mẽ giống như người thanh niên giàu có, mà được dựng nên bởi Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi mà những môn đệ mong muốn là sự tự do về mặt chính trị thoát khỏi đế chế La Mã, nhưng sự cứu rỗi mà Chúa Giê-su mang tới là cứu chuộc những người tìm kiếm lòng nhân từ của Đức Chúa Trời để thoát khỏi tội lỗi.

C.29,30 Người có thể trở nên một công dân của Nước Đức Chúa Trời là người không coi nhà cửa, gia đình, tài sản của mình là điều quan trọng hơn tin lành về Nước Chúa. Người từ bỏ những điều này sẽ nhận sự vinh hiển tương xứng khi Nước Chúa được làm trọn. Nhưng trước khi điều này xảy ra, họ sẽ phải gặp hoạn nạn. Bạn có đang chứng tỏ mình là một đứa con của Nước Đức Chúa Trời bằng việc từ bỏ những của cải vật chất và chấp nhận hoạn nạn?

Cầu nguyện Khi con vứt bỏ những điều mà thế gian coi trọng, xin ban cho con niềm hy vọng gặp được Nước Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like