Home Dưỡng Linh Có Phải Đức Tin Là Điều Cần Thiết Được Chữa Lành Không

Có Phải Đức Tin Là Điều Cần Thiết Được Chữa Lành Không

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Kinh Thánh nói, Không có đức tin thì  không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời (Hêbơrơ 11-6). Vì chúng ta sống bởi đức tin, chứ không phải bởi điều mắt thấy (II Côrinhtô 5:7).

Được chữa lành qua đức tin của người khác là truờng hợp ngoại lệ của Kinh Thánh chứ không phải là nguyên tắc. Tôi khuyên bạn cứ ở theo nguyên tắc hơn là theo truờng hợp ngoại lệ. Tôi chắc chắn rằng khi bạn nghe lời Đức Chúa Trời cho đến khi đức tin sản sinh trong lòng của bạn (và lời Chúa, sẽ luôn luôn sinh ra đức tin), thì bạn sẽ được chữa lành qua chính đức tin của bạn.

Đức Chúa Trời muốn bạn khám phá ra rằng bạn có quyền năng trên ma quỷ. Ngài muốn bạn biết rằng bạn có quyền năng trên bệnh tật. Bạn là người chiến thắng, bạn là người chinh phục, bạn có thể rủa sả bệnh tật và đau yếu và nhìn thấy triệu chứng sẽ tan biến. Bạn sẽ không bao giờ bước đi trong sự chiến thắng này bao lâu bạn còn lệ thuộc đức tin của người khác. Đức tin của người khác sẽ không giải phóng bạn ra khỏi tội lỗi. Bạn phải nghe Phúc Âm và tội lỗi bạn được tha. Cá nhân bạn phải tin Jêsus Christ làm Cứu Chúa. Sau đó bạn sẽ được cứu.

Bạn phải nghe lời Đức Chúa Trời. Bạn phải tin nơi Chúa Jêsus Christ là Đấng Chữa Lành. Rồi thì bởi những lằn đòn của Ngài, bạn được chữa lành. Phần lớn các trường hợp Chúa Jêsus chỉ chữa lành cho một người sau khi Ngài nhận được lời công bố đức tin của người đó hoặc cho đến khi Ngài quan sát thấy họ bày tỏ một số hành động đức tin để được chữa lành.

Điều này đúng trong truờng hợp của người thầy đội (Mathiơ 8:5-10). Trong câu chuyện người bại được dòng xuống từ mái nhà : Jêsus thấy đức tin của những nguời ấy và nói với người bệnh rằng hãy vác giường đi về nhà (Ma 9:2; Mác 2:11).

Nếu bạn nằm trên giường, bạn có cho phép bốn người mang bạn lên mái nhà rồi dòng xuống lỗ của mái nhà không ? Không, ngoại trừ bạn tin là khi bạn đuợc đặt trước mặt Chúa thì có một điều gì đó xảy ra cho bạn.

Đối với nguời đàn bà Canaan, là nguời tìm kiếm sự thương xót từ noi Chúa về con gái của bà đang nằm tại nhà bị quỷ ám khốn khổ, Jêsus đáp lại, sau khi Ngài đã thấy đức tin kiên định và bền vững của bà. Đức Jêsus bảo nguời này, này con có đức tin lớn thật. Sự việc phải xảy ra như ý con muốn. Ngay giờ đó con gái của nguời được chữa lành (Mathio 15:22,28).

Đối với nguời đàn bà bị bệnh mất huyết mười hai năm, bà đã vượt qua đám đông, và tự nói rằng, tôi mà sờ được áo Ngài thế  nào cũng lành bệnh, Ngài bảo bà con ơi, đức tin con đã chữa lành cho con; hãy về bình yên và khỏe mạnh (Mác 5:28,34).

Đối với nguời mù ở Mác đoạn 10, Chúa Jêsus phán, hãy đi đi, đức tin của anh đã chữa lành anh (Mác 10:52).

Đối với nguời phung quay trở lại cảm ơn Chúa, Jêsus phán, hãy đứng dậy, về đi đức tin con đã chữa lành con (Luca 7:19).

Khi một người xin Chúa đến nhà của ông và chữa lành con trai của ông bởi vì nó sắp chết, Chúa Jêsus phán, cứ về đi con của ông sống và Kinh Thánh nói, người ấy tin lời Đức Jêsus nói với mình và đi về. Và trong khi trên đuờng về nhà, các gia nhân ra đón ông, và trình rằng con của chủ đã bình phục (Giăng 4:47-53).

Đức tin luôn luôn làm cho cánh tay Đức Chúa Trời dang ra. Đức tin luôn luôn chiếm hữu. Đức tin là một sức mạnh kiên định. Đức tin dựa vào khả năng của Đức Chúa Trời. Đức tin không biết thất bại. Đức tin tăng truởng trong thử thách. Đức tin không bao giờ lý luận. Đức tin không bao giờ bị kích thích. Đức tin không bao giờ khoe khoang về nó. Đức tin không bao giờ căng thẳng. Đức tin không bao giờ sợ hãi. Đức tin không bao giờ chịu khuất phục.

Đức tin nhìn thẳng vào lời Đức Chúa Trời. Đức tin biết những gì Đức Chúa Trời đã phán, bởi vì nó đã được sinh ra do lời Đức Chúa Trời. Đức tin biết những gì Đức Chúa Trời phán là một khải thị về ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài sẽ thực hiện. Đức tin chấp nhận lời Đức Chúa Trời là điểm cuối cùng. Đức tin tuyên bố lời đó và bước trên lời đó. Đức tin chiếm hữu những lời hứa. Đức tin đòi hỏi những kết quả. Đức tin tuyên bố những quyền lợi của giao uớc.

Khi lý trí lý luận; khi người ta sợ hãi, khiếp sợ và trở nên căng thẳng, thì đức tin đứng vững vàng, không lay chuyển, bởi vì đức tin biết những gì Đức Chúa Trời đã phán. Điều đó sẽ quyết định vấn đề bằng đức tin. Đức tin không thể bị đánh bại. Đức tin không thể bị khuất phục.

Hãy lập nền trong Đức Chúa Trời. Hãy biết Lời của Ngài. Đó là cách bạn có thể biết ý muốn của Ngài. Hãy trình dâng nhu cầu của mình cho Ngài và hãy trao kết quả cho Ngài. Hãy để Ngài có cơ hội thực hiện cho bạn những gì mà Ngài đã chờ đợi khá lâu để thực hiện, nhưng không thể thực hiện cho đến khi bạn sẵn sàng hành động theo lời của Ngài bởi đức tin.

Ngay bây giờ, hãy đi đến Chúa và trích dẫn bất cứ lời hứa nào của Ngài mà bạn muốn Ngài thực hiện cho bạn. Hãy cầu xin Ngài thực hiện điều đó. Hãy thực hiện lời cầu nguyện đức tin cho lời hứa đó; và hãy đặt thứ tự trong danh sách đức tin và khai phóng nó ra. Hãy tin cậy vào thẩm quyền Thiên Thuợng và Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.

Đừng cứ cầu nguyện lặp đi lặp lại về những điều về uớc ao. Hãy khai phóng đức tin của bạn và hãy để nó đem sự đáp lời đến cho bạn.

Hãy duy trì thái độ đức tin này. Hãy từ chối dao động. Đừng để điều gì ngăn trở bạn để đứng trên những lời hứa của Đức Chúa Trời, thì lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lời đủ số; vì Đức Chúa Trời phán với bạn: Hãy đi, con sẽ được như điều mình tin (Ma 8:13).

T.L. OSBORN
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận:

You may also like