Home Dưỡng Linh Sức Mạnh Của Sự Cầu Nguyện

Sức Mạnh Của Sự Cầu Nguyện

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đức Chúa Trời kêu gọi các con cái đại diện cho Ngài trước một thế giới vô tín, rất giống như những đại sứ đến một xứ sở ngoại bang. Để phục vụ thích đáng là đại biểu của Thiên Chúa, chúng ta phải sống phù hợp với ý muốn Ngài. Sứ-đồ Phao-lồ cầu nguyện rằng các tín nhân ở thành phố Cô-lô-se, mà đa số ông chưa hề gặp, có thể biết và làm theo được chương trình của Đức Chúa Trời. Qua đó ông đặc biệt xin Thiên Chúa cho:

Sản sinh trái: Chúng ta kết trái bằng hành động đầu tư đời sống mình vào các công việc Thiên Chúa đã hoạch định cho chúng ta làm. (Ê-phê-sô 2:10, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.) Thế gian này nói rằng, “Hãy nhìn đến các nhu cầu và mong muốn của bạn.” Nhưng tín nhân đặt chương trình của Đức Chúa Trời làm ưu tiên cho họ cùng với tin cậy vào sự chăm sóc và cung cấp của Ngài.

Cung cấp nhận thức: Biết Đức Chúa Trời có nghĩa là kinh nghiệm được sư hiện diện của Ngài. Một khi niềm thân thiết với Thiên Chúa gia tăng, chúng ta thu thập niềm tin sâu xa hơn, lòng hi vọng mạnh mẽ hơn, và sự phục vụ có hiệu quả lớn lao hơn.

Ban sức mạnh Ngài: Thi hành công việc của vương quốc Chúa Trời đòi hỏi nghị lực, sự nhẫn nại, và lòng cương quyết. Chỉ khi Đức Thánh-linh thêm sức từ trong nội tâm thì chúng ta mới có thể giữ vững công tác (Ê-phê-sô 3:16, Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng.). Dựa vào khả năng và sức lực riêng thì sẽ không mang chúng ta đi xa.

Dậy dỗ lòng biết ơn: Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy sự nhạo báng và hồ nghi. Nhưng chúng ta là người của Chúa Giê-su để bày tỏ ra một tinh thần biết ơn, bởi vì chúng ta đã nhận những điều thật sự quan trọng như  -được cứu thoát khỏi quản hạt của ma quỉ, được tha thứ mọi tội lỗi, và được thừa nhận vào trong gia đình của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện là sức mạnh bởi đến từ Đấng chúng ta cầu xin. Điều gì Thiên Chúa dự định Ngài sẽ làm trọn. Bạn có thể dâng các điều kêu xin như trên đây với ai không?

Dr Charles Stanley

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like