Home Chuyên Đề JERUSALEM, TRỌNG TÂM CỦA NƯỚC TRỜI

JERUSALEM, TRỌNG TÂM CỦA NƯỚC TRỜI

by Hong An
30 đọc

Vào những ngày cuối cùng, ngọn núi của Đền thờ CHÚA [Núi Đền, Núi Si-ôn, Núi Moriah] sẽ được coi là ngọn núi cao nhất;
nó sẽ được tôn cao trên những ngọn đồi, và tất cả các quốc gia sẽ đổ về nó. Nhiều người sẽ đến và nói:
“Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của CHÚA,
đến Đền thờ của Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối của Ngài, để chúng ta đi trên con đường của Ngài ”. Luật [Torah] sẽ ra khỏi Si-ôn, Lời của CHÚA từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ phán xét giữa các quốc gia và sẽ giải quyết tranh chấp cho nhiều dân tộc.
Họ sẽ lấy gươm của mình rèn thành lưỡi cày và giáo của họ thành lưỡi liềm
Quốc gia này sẽ không cầm gươm chống lại quốc gia khác, họ cũng sẽ không tập luyện cho chiến tranh nữa.
(Ê-sai 2: 2-4; Mi-chê 4: 1-3)

NGÀI TUYÊN B PHÚC ÂM CA NƯỚC TRI
Một ngày nọ, Chúa Giê-su trả lời một câu hỏi về việc khi nào Đức Chúa Trời sẽ đến: “Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.” (Lu-ca 17:20-21). “Ở trong các ngươi” hay có thể dịch là “ở giữa vòng các ngươi” đều đúng và chung ý nghĩa: bất cứ nơi nào có sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu, nơi đó có dấu hiệu của Nước Đức Chúa Trời, Vương Quốc của Ngài. Hãy nhìn vào những phép lạ đã xảy ra trong suốt cuộc đời của Ngài: Nước Trời đã xuất hiện bởi vì chính Đức Chúa Trời đã tới trong thân vị Con Người!

Câu này cũng có nghĩa là khi Đức Chúa Giêsu ở trong bạn bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì Nước Trời cũng sẽ được tỏ bày ra qua bạn. Đó là lý do tại sao Ngài nói rằng các dấu kỳ, phép lạ cũng sẽ đồng hành với các tín hữu đến mức họ sẽ làm những điều thậm chí còn lớn hơn Ngài đã làm! “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.”(Giăng 14:12).

Ngài nói với họ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” (Mác 16:15-18)

VƯƠNG QUC CHO ISRAEL
Sau khi Đức Chúa Giê-xu hoàn thành công việc Ngài trên cây thập tự, đổ huyết vô tội để cứu chuộc nhân loại tội lỗi, Ngài đã toàn thắng sự chết, ma quỷ cùng quyền lực tối tăm của nó. Sau khi phục sinh đắc thắng vinh quang và trước khi thăng thiên, các môn đồ nhóm lại và thưa cùng Ngài rằng: “Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng?” Chúa Giê-xu đã không trả lời vấn đề đó. Một câu hỏi có phần ngờ nghệch. Môn đồ phải chăng vẫn chưa hiểu rằng đó chẳng phải là về một Vương Quốc nào trên đất mà tại đó Israel chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng, “Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”(Công v 1:3-8). Đây là những lời cuối cùng của Ngài trước khi về trời trong sự bao phủ vinh quang của đám mây.

Kế đó, thiên sứ nói với các môn đệ: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” (Công v 1:11). Và rồi, Ngài sẽ trở lại một lần nữa trên núi Olives, phía đông Jerusalem. Chúa Giêsu sẽ không trở lại Moscow, La Mã, New York hay Bắc Kinh: Ngài sẽ tới trên Jerusalem. “Trong ngày đó, chơn Ngài sẽ đứng trên núi ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông;” (Xa-cha-ri 14:4). Trong bài giảng trên núi thì Chúa Giê-xu cũng nhắc đến “thời kỳ cuối cùng của nhân loại”: “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:14). Hình bóng Nước Trời trước hơn hết phải ở ngay trong lòng mỗi người và ở ngay trong Hội Thánh con dân Ngài.

CUC CÁCH MNG
Điều đáng chú ý là việc công bố “Phúc âm của Vương quốc” không phải là việc rao giảng về một cuộc cách mạng. Nếu Chúa Giê-su có ý định thành lập vương quốc của các lực lượng vũ trang, bằng cách mạng bạo lực, khi trả lời Phi-lát, Ngài đã chẳng phán: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy.” (Giăng 18:36). Trong tiếng Hy Lạp, từ được sử dụng cho thế gian là kosmos, có nghĩa là ‘trật tự’ hoặc ‘thế giới’, nói cách khác: “trật tự của thế gian này”. “Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.” (Giăng 18:36). Vương quốc của Chúa trên đất sẽ được Ngài đem tới. Không bởi những nỗ lực của con người, hay sức mạnh quân sự, hoặc năng lực khoa học công nghệ, cũng chẳng bởi chủ nghĩa nhân văn, hệ tư tưởng chính trị hay chế độ độc tài hoặc dân chủ nào. Vương quốc Nước Trời trên đất sẽ được Chúa ban cho từ thiên đàng.

Tuy nhiên, khi Phi-lát hỏi Ngài có thực sự là một vị vua hay không, Chúa Giêsu đã xác nhận điều đó. Nhưng Ngài không chỉ đơn thuần là một vị vua; Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Ngài là con đường đến với Đức Chúa Trời. Ngài là chân lý đối nghịch lại tất cả những lời dối trật (mà ma quỷ là cha lừa dối). Ngài là sự sống, sự sống đời đời. Ngài không chỉ truyền rao một nền thần học, một triết lý, hay một lý thuyết: Ngài chính là những gì Ngài đã phán! Khi Chúa Giêsu bởi năng quyền của Đức Chúa Trời ngự trị và kiểm soát nơi nào, nơi đó Vương quốc của Ngài trở nên hiện diện.

Bước ngoặt trong lịch sử đã qua. Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự, hơn nữa, Ngài đã sống lại từ cõi chết! Chiến thắng đã được đảm bảo. Từ thời điểm này, mọi thứ sẽ thay đổi. Trước nhất Ngài thiết lập Vương quốc trong trái tim và tâm trí của dân sự Ngài, Hội Thánh của Ngài, thông qua Chúa Thánh Linh. Sau đó, khi Ngài trở lại trong vinh quang tất cả chúng ta sẽ thấy, Vương quốc Ngài sẽ được thiết lập một cách công khai và hiển hiện. Israel liên quan tới việc này. Sự trở lại của người Do Thái, như chúng ta đã thấy diễn ra trước mắt chúng ta trong những thập kỷ qua liên quan đến điều này. Đó là sự khởi đầu, để toàn thế giới được giải cứu. Israel đang trên bước đường tới nơi yên nghỉ. Luật pháp sẽ được ra từ Jerusalem. Người ta sẽ không còn biết đến chiến tranh nữa! Hòa bình sẽ bao phủ toàn trái đất. Sau đó, Nước Trời sẽ tới, bởi vì Vua của Vương quốc đó đã đến, Đấng Mê-si của Israel, Vua của các vua, và Chúa của các chúa – Chúa Giêsu.

“Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín Và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. 12 Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. 13 Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. 14 Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài. 15 Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. 16 Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa.” (Khi Huyn 19:11-16).

Liệu lịch sử của thế giới này có đơn giản là cùng dòng chảy với Nước Trời không? Liệu sự tái lâm của Đấng Christ có làm trọn vẹn và hoàn thiện nền hòa bình mà nhân loại đang cố gắng thiết lập không? (những người đang dành thời gian, tâm trí rao giảng một trật tự thế giới mới). Hay sẽ là viên đá nền móng trên cấu trúc của con người, như nhiều nhà thần học nghĩ? Không, viên đá đó sẽ là Anti-christ, Từ chống lại trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “thay cho”, nhưng nó cũng có nghĩa là “chống lại”. Điều đó sẽ chống lại Đấng Christ, chống lại Đức Chúa Trời, chống lại các Cơ đốc nhân và người Do Thái, chống lại Kinh Thánh. Những câu khẩu hiệu và biểu ngữ sẽ được tạo ra, sử dụng những từ như tự do, công lý, hòa giải, khoan dung, đoàn kết tất cả các tôn giáo, hòa bình, thịnh vượng, niềm vui cho tất cả mọi người. Rồi nhiều lời hứa sẽ được thực hiện: các quốc gia sẽ đảm bảo sự thịnh vượng, ổn định và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Sẽ có thuốc thang và bệnh viện miễn phí cho tất cả mọi người. Sẽ không có ranh giới hay giới hạn. Khoa học sẽ định hướng tương lai của chúng ta và sẽ vượt qua mọi thử thách của chúng ta. Những ham muốn tình dục có thể được thỏa mãn hơn bao giờ hết!

Những người phản đối những phát kiến vĩ đại này sẽ bị đánh giá là cần phải rèn giũa lại hoặc đào tạo lại. Nếu họ vẫn phản đối, họ sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần (như ở Liên Xô cũ) hoặc bị tiêu diệt trong các trại tập trung. Và chúng ta sẽ biết cách xác định những người này, bởi vì hệ thống hành chính của chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo. Kỹ thuật công nghệ của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Và các lực lượng hành pháp của chúng ta, cả trong nước và quốc tế, sẽ rất trọng thể. Mọi người sẽ bị buộc phải tuân theo ranh giới, vì lợi ích của mình và vì lợi ích chung của tất cả mọi người. “Con thú” muốn chúng ta tôn thờ nó, và nhiều người sẽ suy phục nó!

Một lần nữa, lịch sử đã cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta cố gắng thành lập vương quốc của riêng mình. ‘Tự do, bình đẳng, tình huynh đệ’ là khẩu hiệu của Cách mạng Pháp, nhưng máu đã chảy và cuộc cách mạng đã nuốt chửng những con người đó. Cuộc cách mạng cộng sản do Karl Marx chủ trương được cho là chắc chắn sẽ dẫn đến một xã hội phi giai cấp không tưởng. Hậu quả là hàng chục triệu người thương vong ở Nga và Trung Quốc, và một xã hội vô cùng nghèo khó và tồi tệ. Hitler có ý định xây dựng Đệ tam Đế chế, một vương quốc hòa bình. Nhưng chưa bao giờ châu Âu, và toàn thế giới, lại trải qua một đêm đen tối như vậy. Vô số người đã mất mạng, nhưng sự căm ghét nhắm vào người Do Thái và những người theo đạo Cơ Đốc giáo, những người có tên trong sổ sự sống. Sự căm ghét không đến trên người theo đạo Hồi, ngay cả khi một số cũng coi họ có tên trong sổ sự sống. Ngược lại: thế giới Ả Rập đứng ngay sau Đức và hy vọng Hitler sẽ thành công với vụ Endlösung của hắn, giết chết tất cả người Do Thái trên thế giới.

Không, Nước Trời, Vương quốc Hòa bình, sẽ chỉ đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Ngài sẽ trở lại Giê-ru-sa-lem, vì Chúa Giê-su nói trong Ma-thi-ơ 5:35: “đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn.” Sự kiện vĩ đại này sẽ tới sau khi những cơn hoạn nạn và sự đoán xét thảm khốc, mà Giăng đã được mặc khải trong sách Khải Huyền. Khi các thế lực tối tăm như đang kiểm soát hoàn toàn và dường như thống trị toàn thế giới, thì Ngài sẽ đến và làm cho tất cả mọi sự trở nên mới. Ngài sẽ hoàn thành tất cả những lời hứa đã phán cho dân Israel, cũng như những lời hứa mà Ngài đã dành cho Hội Thánh con dân Ngài.

KT LUN
Một điều chắc chắn: Hội Thánh không đem tới Vương quốc. Nhưng một điều khác cũng chắc chắn: Chúa sẽ mang Nước Trời tới! Chúa Giê-xu sẽ mang Vương Quốc đến, và điều đó có lẽ rất sớm! Sự trở về của dân Do Thái với Israel của họ trong thời đại của chúng ta cho chúng ta biết rằng Israel đang trở lại, và Chúa Giêsu đang đến. Chẳng ai biết điều đó sẽ xảy đến sớm thể nào. Maranatha!

Đức Chúa Giê-xu phán: “vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến.” Giăng 4:22. Sự cứu rỗi đã tới từ dòng chi phái Giu-đa mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Bởi vì Đấng Cứu Chuộc nhân loại, Chúa Giê-xu, đã đến với thế gian qua người mẹ Do Thái của Ngài là Mary, qua Y-sơ-ra-ên. Và sự cứu rỗi sẽ trải ra từ Do Thái, từ Giê-ru-sa-lem, từ Đất hứa của dân Y-sơ-ra-ên và qua dân tộc Do Thái sẽ đến khắp trái đất. Sau cùng, mọi giao ước đã lập với Y-sơ-ra-ên sẽ được hoàn thành trong Nước Đức Chúa Trời. Khi ấy Giê-ru-sa-lem và đền thờ sẽ là trung tâm của thế giới và Kinh Thánh sẽ là ánh sáng chân lý cho mọi dân.

Din gi Willem J. J. Glashouwer – Ch tch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/604379657575577

Bình Luận:

You may also like