Home Chuyên Đề Những Trở Ngại Trong Công Tác Truyền Giáo: Sự Nản Lòng

Những Trở Ngại Trong Công Tác Truyền Giáo: Sự Nản Lòng

by thetravelingteam.org
30 đọc

Bạn là một Cơ-đốc nhân có khao khát vươn ra thế giới. Bạn nắm bắt được những khải tượng mới và con tim bạn đang đập với cảm xúc mạnh mẽ dành cho thế giới. Nhưng có thể sau những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra để chia sẻ khải tượng này, bạn nhận ra rằng không phải ai cũng giống như bạn. Có thể bạn đã gặp phải những người, ngay cả người nhà của mình, cũng hiểu lầm hoặc thậm chí chỉ trích bạn nặng nề. Những người đó cũng có thể là mục sư hoặc lãnh đạo các mục vụ sinh viên. Và có thể họ đang gọi bạn là kẻ cuồng tín hoặc cố thuyết phục bạn từ bỏ điều đó. Và có thể bạn đang bắt đầu lắng nghe họ. Hãy đừng nhượng bộ. Mọi Cơ-đốc nhân đều cảm thấy nản lòng lúc này hay lúc khác. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.

Đây là những điều bạn cần ghi nhớ khi trải qua khoảng thời gian khó khăn này:

Đầu tiên, Đức Chúa Trời là Đấng làm cho gia thêm. Ngài là Đấng đã mở mắt bạn và trao phó cho bạn một gánh nặng dành cho những người hư mất. Bạn có thể tin cậy Chúa cũng sẽ làm điều tương tự cho những người khác.

Thứ hai, Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho những con gặt (Ma-thi-ơ 9:37-38). Việc gặt lấy những con gặt có thể trở thành một công việc nặng nhọc nếu chúng ta bỏ quên sự cầu nguyện. Hãy trung tín trong việc nâng đỡ những người chống đối bạn, nài xin Chúa ban cho họ khải tượng. Điều này sẽ giữ lòng tin quyết nơi Chúa và tấm lòng của bạn được mềm mại và khích lệ khi hướng về họ.

Và điều cuối cùng cần ghi nhớ là trong Ga-la-ti 6:9, Chúa hứa rằng có một mùa gặt cho những ai không từ bỏ. Hãy bền lòng chia sẻ, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và môn đồ hóa muôn dân.

Đừng lo lắng – bạn không phải là người đầu tiên cảm thấy chán nản khi là một Cơ-đốc nhân có khải tượng vươn ra thế giới. Hãy tiếp tục bước đi và Chúa sẽ ban thưởng cho những nỗ lực và sự vâng lời trong suốt giai đoạn khó khăn này.

Dịch: NCMV

Nguồn: thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like