Home Chuyên Đề SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA GIÊ-XU VÀ VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA GIÊ-XU VÀ VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

by Hong An
30 đọc

Thay mặt cho dân Y-sơ-ra-ên, Đấng Mê-si-a Chúa Giê-su đang kêu gọi các quốc gia và đưa họ đến với Đức Chúa Trời!

Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến. Nhưng trước tiên sự phán xét cuối cùng sẽ đến. Sự phán xét cuối cùng là cần thiết, vì chẳng có gì bất khiết hoặc không thánh có thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 6: 9-10). Mọi thứ tiêu cực sẽ bị tách rời và đánh bại, vì không có gì không trong sạch hoặc không có gì xấu xa có thể xâm nhập vào vương quốc của Chúa- đó là điều đáng mong đợi!
Thông qua cuộc phán xét cuối cùng, Đức Chúa Trời mang sự cai trị của Ngài trên trái đất và thiết lập Vương quốc của Ngài. Vì vậy, phán xét cuối cùng chưa phải là cuối cùng – đó là đường đi đến vương quốc của Chúa. Cuối cùng là vương quốc!

Đó là tất cả những gì đang được nói đến. Trong cuộc phán xét cuối cùng được quyết định ai sẽ vào vương quốc của Đức Chúa Trời và ai không. Tội nhân sẽ không vào đó, họ không được vào. Nhưng người công bình sẽ được phép và họ sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha họ’ (Ma-thi-ơ 13: 40-43).
Tuy nhiên, chẳng có người công chính nào hết, dẫu một cũng không. Sứ đồ Phao-lô đã thể hiện điều này một cách ấn tượng (Rô-ma 3: 9-20). Do đó, Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất, nhờ Ngài mà chúng ta ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh (1 Cô-rinh-tô 1:30). Bằng cách này, Ngài cứu chúng ta khỏi sự lên án trong lần phán xét cuối cùng. Câu hỏi đặt ra là: ai sẽ được cứu? Kinh thánh trả lời rõ ràng: tất cả những ai tin vào Ngài (Công vụ 16:30; Rô-ma 10: 9) bao gồm cả dân Y-sơ-ra-ên (Rô-ma 11:26). Israel và Hội thánh của Chúa Giê-su sẽ ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời và mãi mãi sống với Chúa. Đó chính là điều đáng để chúng ta mong đợi.

Khi Vương quốc đến, Đức Chúa Trời sẽ khẳng định lời công bố của Ngài là Vua. Ngài sẽ tiếp nhận quyền cai trị của Ngài cách rõ ràng và thực thi nó trên toàn thế giới. Điều này sẽ xảy ra cho mọi mắt nhìn thấy và không ai có thể chống lại Ngài. Rồi Vương quốc của Chúa sẽ ở đó. Vương quốc của Đức Chúa Trời có không gian và thời gian. Không gian là cả thế giới (bao gồm cả Israel), thời gian là vĩnh cửu. Vương quốc của Chúa sẽ được thiết lập ở tại đây – trên trái đất này. Nhưng nó sẽ là một vương quốc vĩnh cửu, ‘sẽ chẳng qua đi ‘(Đa-ni-ên 7:14). Xa-cha-ri 14: 9 chép: “Và CHÚA sẽ là vua trên khắp trái đất; trong ngày đó CHÚA sẽ là duy nhất, và Danh của Ngài là duy nhất. ‘ Đức Chúa Trời sẽ là Vua trên toàn trái đất và duy nhất Danh Ngài (YHWH) sẽ được tôn kính. Đây chính là mục đích của lời cầu nguyện: ‘Nước Cha được đến!’ (Ma-thi-ơ 6:10) và đó cũng là lý do để tất cả chúng ta cùng vui mừng.

1 Cô-rinh-tô 15: 20-28 mô tả cách Chúa Giê-su (Đấng Mê-si-a) cuối cùng sẽ trở lại và đánh bại tất cả mọi quyền lực thù địch như thế nào, thậm chí là sự chết. Đó là cách mà Ngài sẽ thiết lập Vương quốc. Sau đó, Ngài giao lại Vương quốc cho Cha (câu 24) và chính Ngài chịu phục Đức Chúa Trời (câu 28). Đồng thời, sự sống lại của kẻ chết cũng sẽ diễn ra. Tất cả những ai thuộc về Chúa Giê-su, sẽ được sống lại (câu 23). Họ sẽ nhận được một thân thể mới vĩnh cửu. Vì vậy, thiên đàng dành cho chúng ta, những Cơ đốc nhân, chỉ là một vị trí chuyển tiếp. Cuối cùng, chúng ta sẽ ở với Đức Chúa Trời trong vương quốc của Ngài trên trái đất hoàn toàn đổi mới này và Đức Chúa Trời sẽ là ‘tất cả trong mọi sự’ (câu 28). Kết quả là sự cứu chuộc hoàn toàn của toàn bộ cõi tạo vật (Rô-ma 8: 18-21). Đó là điểm đến cuối cùng, đích đến của sự vui mừng trọn vẹn.

Bây giờ mọi thứ có thể trở nên rõ ràng, tại sao niềm hy vọng lớn lao của những tín đồ ban đầu trong Đấng Christ không chỉ là ‘thiên đàng’, mà trên hết tất cả là sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu. Họ chia sẻ niềm hy vọng này với người Do Thái, những người đang chờ đợi Đấng Mê-si theo cùng một cách. Đấng Mê-si sẽ không chỉ khôi phục dân Y-sơ-ra-ên, mà còn cứu chuộc và chữa lành toàn thế giới. Ngài sẽ hạ bệ những bạo chúa của thế giới này khỏi ngai vàng của chúng và mang lại vị VUA cùng Vương Quốc vĩnh cửu của Chúa. Đức Chúa Trời sẽ lại sở hữu hoàn toàn sự sáng tạo của Ngài. Đấng Mê-si sẽ quan tâm đến điều đó. Bởi vậy, chúng ta hãy cùng cầu nguyện: ‘Maranatha, lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến’ (1 Cô-rinh-tô 16:22; Khải Huyền 22:20).

Trích: Tạp chí Người Israel và Giáo Hội
Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/603156024364607

Bình Luận:

You may also like