Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Dân Sự Bắt Đầu Trở Lui

Ngày 25 – Dân Sự Bắt Đầu Trở Lui

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Dân số 14:1-10

Dân Y-sơ-ra-ên Nổi Loạn

1 Đêm ấy, tất cả nhân dân đều lớn tiếng khóc than. 2 Tất cả dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm chống nghịch Môi-se và A-rôn. Toàn dân nói với hai ông: “Ước gì chúng tôi đã chết tại Ai-cập, hoặc qua đời trong sa mạc cho rồi! 3 Tại sao CHÚA đem chúng tôi ra khỏi đất ấy để bắt chúng tôi phải ngã chết dưới lưỡi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ trở thành chiến lợi phẩm. Chúng tôi quay về Ai-cập chẳng hơn sao?” 4 Rồi họ bảo nhau: “Chúng ta phải chọn một vị lãnh tụ và quay về Ai-cập!” 5 Môi-se và A-rôn sấp mặt xuống toàn dân Y-sơ-ra-ên đang họp tại đó. 6 Giô-suê con trai Nun và Ca-lép con trai Giê-phu-nê là hai người trong các thám tử xé áo mình 7 và nói cùng toàn thể Y-sơ-ra-ên: “Đất đai chúng tôi đi trinh sát thật quá tốt. 8 Nếu CHÚA đẹp lòng chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta vào xứ ấy, là nơi đất đai đầy tràn sữa và mật, Ngài sẽ ban xứ ấy cho chúng ta. 9 Chỉ xin anh chị em đừng nổi loạn chống nghịch CHÚA. Đừng sợ dân xứ ấy vì chúng ta sẽ nuốt chửng họ đi. Sự bảo hộ họ đã bị rút đi rồi, nhưng CHÚA đang ở với chúng ta. Đừng sợ họ!” 10 Nhưng toàn thể nhân dân bàn nhau đòi ném đá hai người. Ngay lúc ấy, vinh quang của CHÚA xuất hiện tại Trại Hội Kiến cho cả dân Y-sơ-ra-ên.


SUY GẪM:

Câu 1-4 Dân Y-sơ-ra-ên vừa nghe báo cáo của các thám tử liền nổi loạn chống nghịch Chúa và các đầy tớ Ngài đặt để, đồng thời lên kế hoạch lập những nhà lãnh đạo mới để trở về Ai-cập. Thêm nữa họ coi thường sự cứu chuộc và ân sủng của Đức Chúa Trời rồi lằm bằm rằng thà chết trong xứ Ai-cập còn hơn là chết trong sa mạc. Y-sơ-ra-ên là tuyển dân không thể quay trở lại Ai-cập (Phục truyền 17:16; 28:68). Cũng vậy, thái độ yêu thích Ai-cập là dấu hiệu cho thấy Y-sơ-ra-ên muốn trở mặt thuộc linh (Ê-sai 30:17). Nhưng giờ đây, dân này vứt bỏ niềm hy vọng về vương quốc Đức Chúa Trời và bỏ cuộc trong chiến trận thuộc linh mà Thần Chúa phải có và muốn trở lại đời sống thế tục. Trong viễn cảnh của chúng ta, giây phút Chúa biến mất khỏi tâm trí mình là lúc rất dễ chúng ta rời khỏi con đường thuộc linh giống như dân Y-sơ-ra-ên đã làm. Chúng ta cần đứng vững và bảo vệ tấm lòng khởi sự vô tín có thể kéo chúng ta xa khỏi lời hứa của Đức Chúa Trời.

Câu 5-9 Trước đám đông vô tín, Môi-se và A-rôn sấp mặt xuống đất, còn Giô-suê, Ca-lép xé áo mình rồi dạn dĩ xác nhận sự trung thực của lời hứa Đức Chúa Trời. Trong mắt Giô-suê và Ca-lép chỉ có lời hứa của Đức Chúa Trời và họ cũng chỉ thấy Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng họ, Đấng sẽ giữ lời Ngài hứa và biến nó thành hiện thực. Hãy trở thành những Giô-suê và Ca-lép của thời đại ngày nay và khuấy động những người đang mải miết trong đường lối thế gian.

Cầu nguyện Xin giúp con trở nên người luôn đứng cùng với Đức Chúa Trời, vượt qua nỗi sợ hãi và nắm chắc lời hứa của Ngài.

Bình Luận:

You may also like