Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 02 – Những Lãnh Đạo Chúa Tin Cậy

Ngày 02 – Những Lãnh Đạo Chúa Tin Cậy

by Ban Biên Tập
30 đọc

Dân số 12:1-16

Mi-ri-am Mắc Bịnh Cùi

1 Mi-ri-am và A-rôn nói hành Môi-se vì người vợ quê ở xứ Cút mà Môi-se đã cưới, vì Môi-se đã cưới bà này làm vợ. 2 Hai người nói: “Không lẽ CHÚA chỉ phán dạy qua một mình Môi-se mà thôi sao? Ngài không dùng chúng ta mà phán dạy sao?” CHÚA nghe lời đó.3 Môi-se là một người rất khiêm tốn, khiêm tốn nhất trần gian. 4 Lập tức CHÚA bảo Môi-se, A-rôn và Mi-ri-am: “Cả ba hãy ra Trại Hội Kiến.” Ba người đều đi. 5 CHÚA ngự xuống trong trụ mây và đứng tại cửa Trại Hội Kiến, rồi gọi A-rôn và Mi-ri-am đến. Hai người đều bước tới. 6 Chúa phán: “Hãy lắng nghe lời Ta: Khi một nhà tiên tri xuất hiện giữa các ngươi, Ta bày tỏ chính mình Ta cho người ấy trong khải tượng. Ta phán dạy người trong giấc mộng. 7 Nhưng trường hợp Môi-se đầy tớ Ta không giống như vậy, người thật trung tín trong cả nhà Ta. 8 Ta trò chuyện với người đối mặt cách rõ ràng, không dùng lời bí ẩn, và người thấy hình dạng CHÚA. Vậy, sao các ngươi không sợ nói hành đầy tớ Ta là Môi-se?” 9 Cơn thịnh nộ của CHÚA nổi phừng với A-rôn và Mi-ri-am và Ngài bỏ họ ngự đi. 10 Khi trụ mây cất lên khỏi trại thì Mi-ri-am bị phung trắng như tuyết. A-rôn quay lại nhìn Mi-ri-am, thấy bà đã mắc bệnh phung. 11 A-rôn nói với Môi-se:“Chủ tôi ơi, xin đừng chấp lỗi chúng tôi đã phạm cách điên dại, 12 xin đừng để chị trong tình trạng như đứa con sảo thai thì thịt bị ăn hết một nửa khi ra khỏi lòng mẹ.”13 Môi-se kêu cầu Chúa: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài chữa lành cho chị!” 14 CHÚA đáp lời Môi-se: “Nếu bị cha mình nhổ trên mặt thì nó không bị hổ thẹn bảy ngày sao? Hãy cầm giữ nàng ngoài trại quân bảy ngày, sau đó nàng sẽ lại được đem vào.” 15 Vậy, Mi-ri-am bị cầm giữ bên ngoài trại quân bảy ngày. Nhân dân không ra đi cho đến ngày nàng được đem về trại quân.16 Sau đó, nhân dân rời Hát-sê-rốt ra đi và cắm trại tại sa mạc Pha-ran.

SUY GẪM:

Câu 4,5 Ngài ủng hộ thẩm quyền của người lãnh đạo đang bị thách thức. Môi-se là người trung gian duy nhất giữa Y-sơ-ra-ên và Đức Chúa Trời, khi Mi-ri-am và A-rôn thách thức ông, Đức Chúa Trời triệu tập cả ba người để giải quyết vấn đề. Vì Chúa hành động “lập tức” cho chúng ta thấy khi thẩm quyền người lãnh đạo bị thách thức, đó là một vấn đề rất nghiêm trọng cần phải xử lý ngay

Câu 6-8 Đức Chúa Trời chứng tỏ rằng Môi-se chính là người có thẩm quyền cao nhất giữa dân sự. Chúa phán Môi-se rất trung tín và khiêm nhường, và rằng Chúa gặp ông mặt đối mặt, rồi giữa họ có mối quan hệ rất đặc biệt. Liệu mối quan hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời có sâu sắc đủ để Ngài sẽ bảo vệ mối quan hệ ấy?

Câu 1,2 Mi-ri-am và A-rôn nói xấu Môi-se vì đã cưới một người phụ nữ xứ Cút, nhưng thật ra họ muốn tự nâng cao giá trị bản thân và hàm ý họ cũng ngang bằng thuộc linh với Môi-se. Hãy kiểm tra xem bạn có đang nói xấu lãnh đạo và âm thầm gắng “đánh bóng” bản thân chăng.

Câu 3,13 Môi-se cứ im lặng trước những lời nói hành của Mi-ri-am và A-rôn và thực tế còn dâng lời cầu thay cho họ. Đây là chiến thắng của một người khiêm hạ. Bạn cư xử với người nói xấu mình như thế nào?

Cầu nguyện Nguyện mọi sự lộn lạo thâm nhập trong Hội thánh bởi những lời phao vu, nói hành sẽ được giải quyết trong sự mềm mại.

Bình Luận:

You may also like