Home Chuyên Đề ĐẤNG MÊ-SI VÀ CHÚA THÁNH LINH

ĐẤNG MÊ-SI VÀ CHÚA THÁNH LINH

by Hong An
30 đọc

Và Đấng Mê-si đã đến! Đức Chúa Giêsu của Nazareth chính là Đấng Mê-si. Đó là những gì Kinh Thánh Tân Ước nói. Là Đấng được xức dầu, Chúa Giêsu đã thực hiện chức vụ của mình trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. Ngài đã chữa lành kẻ đau và phóng thích người bị quỷ ám… Ngài dạy dỗ với lời giảng giải từ trong Kinh Thánh. Ngài thấy tình trạng con người tội lỗi và có quyền tha thứ cho họ, Ngài đã làm những phép lạ lớn lao.

Qua Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã thiết lập sự cai trị của Ngài ở Israel. Nhiều kẻ tin Ngài, nhưng cũng có nhiều người thì khước từ. Ngài đã vâng phục, chịu thương khó và thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn năng là Cha. Thiên Chúa đã trao quyền cai trị cho Ngài và phong cho Ngài Danh trên hết mọi danh, Ngài là Vua, là Chúa, cũng là Đấng Mê-si của người Do Thái. Một ngày nào đó Chúa Giêsu, Đấng Mê-si sẽ trở lại để thực thi quyền cai trị của Ngài trên đất. Rõ ràng là Ngài sẽ trở lại và mọi đầu gối sẽ quỳ lạy trước mặt Ngài.

Chúa Giêsu về trời và ban Chúa Thánh Linh như lời Ngài đã hứa. Điều đó thật tuyệt vời, thông qua Chúa Thánh Linh, Chúa Giêsu đang thiết lập sự trị vì của Ngài trên đất, qua thân thể Ngài là Hội thánh, mang đến quyền năng biến đổi con người, chữa lành và giải cứu… Thật tốt lành biết bao, vì chúng ta đã nhận được sự ban ơn bởi Chúa Thánh Linh.

Một kỷ nguyên mới đã đến, thời đại của Đấng Christ, trong đó quyền tể trị của Ngài thông qua Chúa Thánh Linh được mở rộng trên toàn thế giới. Thay mặt cho Israel, Đấng Mê-si là Chúa Giê-su, bởi Đức Thánh Linh đang tỉnh thức các quốc gia và dẫn dắt họ đến với Ngài, hàng triệu người đã theo Ngài. Đây được coi là một sự kiện rất quan trọng. Điều quan trọng cần nhớ là kỷ nguyên mới này chỉ là một giai đoạn trung gian. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, các môn đệ đã tin tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ sớm trở lại. Họ tin rằng họ sẽ sống để thấy Chúa Giêsu trở lại để khôi phục Y-sơ-ra-ên (Công v 1:6) và đặt thế giới vào trật tự. Trong khi đó, một thời gian dài đã trôi qua. Trong hai ngàn năm, Chúa Giêsu đã cai trị từ thiên đàng thông qua Chúa Thánh Linh. Hình thức quy tắc này là sự linh hoạt và mạnh mẽ, trọn vẹn và tốt lành. Đây là một giá trị gần gũi với chúng ta- những Cơ Đốc Nhân, nhưng vẫn còn giấu kín, chưa trọn vẹn. Thế giới dường như vẫn như cũ, mục đích của sự trọn lành vẫn chưa đạt được.

Đối với nhiều Cơ Đốc Nhân, điều đó là đủ để nói: “Tôi là con của của Chúa, tôi được ấn chứng bởi Chúa Thánh Linh và sẽ được lên thiên đàng sau khi qua đời”. Điều đó là lẽ thật và tốt lành. Nhưng lịch sử vẫn còn đang tiếp diễn, vì chúng ta vẫn đang chờ đợi điều tốt nhất vẫn còn ở phía trước: Vương quốc vĩnh cửu hiện hữu, bao gồm tất cả, Chúa sẽ thay đổi toàn thế giới. Đó là Vương quốc mà người Do Thái đã chờ đợi hàng ngàn năm qua, và Chúa Giêsu, chính Ngài cũng đã rao giảng. Ấy là Vương quốc hòa bình trên toàn trái đất (Ê-sai 11:1-10; Luke 2:14).

Trích: S ĐẾN CA VƯƠNG QUC ĐỨC CHÚA TRI / Israel và Giáo hi
C
ơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

Bình Luận:

You may also like