Home Chuyên Đề MÓN QUÀ CỦA TORAH

MÓN QUÀ CỦA TORAH

by Hong An
30 đọc

Chúa muốn thiết lập sự cai trị của Ngài ở khắp mọi nơi, vì vậy Ngài bắt đầu với Israel. Đức Chúa Trời đã chọn Israel giữa muôn dân trên đất, ra khỏi tất cả các quốc gia (Phục-truyền luật lệ 7:6-8), để các quốc gia có thể thấy một dân tộc thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Bằng cách này, Israel được kêu gọi trở thành ánh sáng cho các dân tộc (Ê-sai 60:1- 3).

Với mục đích này, Thiên Chúa đã ban cho Israel Kinh Thánh, những lời dạy của Ngài và các quy định của Ngài. Kế hoạch của Chúa cho dân Ngài là Israel phải sống với Chúa và giữ Luật pháp. Qua Israel các dân tộc sẽ nhận biết Thiên Chúa và điều đó sẽ khiến họ trở nên sốt sắng và đến gần Ngài (Ê-sai 2:1-5). Nhưng thật không như mong đợi, Israel thường xuyên phá vỡ giao ước và không vâng lời Ngài. Thiên Chúa đã gửi phán xét của Ngài, đưa Israel bước vào sự ăn năn, nhưng điều đó không phải là giải pháp hoàn toàn . Israel chợt nhận ra rằng: “Chúng ta cần một người có thể giúp chúng ta. Một Đấng cứu chuộc. Một Đấng, Người sẽ hướng dẫn chúng ta đi sâu vào Torah, sẽ khôi phục chúng ta như một quốc gia và làm cho chúng ta trở thành ánh sáng cho các quốc gia!” Ấy là Đấng Mê-si, Đấng được xức dầu vĩ đại, Ngài sẽ đến vào đúng kì. Vì vậy, người Do Thái đã chờ đợi Đấng Mê-si (Lu-ca 2:21-39) và có nhiều người Do Thái ngoan đạo vẫn chờ đợi điều đó cho đến ngày hôm nay.

Trích: S ĐẾN CA VƯƠNG QUC ĐỨC CHÚA TRI / Israel và Giáo hi
C
ơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/593234628690080

Bình Luận:

You may also like