Home Chuyên Đề Tăng Trưởng Trong Đức Tin: 10 Câu Kinh Thánh Về Tầm Quan Trọng Của Việc Làm Môn Đồ Chúa Giê-xu

Tăng Trưởng Trong Đức Tin: 10 Câu Kinh Thánh Về Tầm Quan Trọng Của Việc Làm Môn Đồ Chúa Giê-xu

by ChristianToday
30 đọc

Làm môn đồ là trở thành người theo Chúa Giê-xu, chọn sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thay vì của thế gian. Lời kêu gọi trở thành môn đồ là lời kêu gọi đặt Chúa Giê-xu cũng như ý muốn của Ngài cho đời sống mình lên trên mọi điều khác. Điều này đòi hỏi phải có một cái giá (có thể là thời gian, công sức, tài chính, v.v…), nhưng cũng hứa hẹn một phần thưởng lớn hơn bất kỳ điều gì khác có thể mang lại.

Sau đây là 10 câu Kinh Thánh nói về việc trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu:

1. Ma-thi-ơ 28:16-21

“Mười một môn đồ đi đến miền Ga-li-lê, tới ngọn núi mà Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho họ. Khi thấy Ngài thì họ thờ lạy Ngài. Nhưng còn một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến và phán với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.”

Đây là Đại Mạng Lệnh mà Chúa Giê-xu ban cho mọi người tin Ngài. Để là một môn đồ của Chúa, chỉ thờ lạy Ngài thôi là không đủ, chúng ta còn cần phải đóng góp vào Đại Mạng Lệnh: chia sẻ Tin Lành, làm công tác môn đồ hóa, dạy tân tín hữu những điều mà Chúa đã dạy chúng ta.

2. Lu-ca 14:26-27

“Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ Ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không thể làm môn đồ Ta.”

Đối với những người mới tin Chúa thì câu Kinh Thánh này nghe thật khó hiểu. Tại sao theo Chúa thì phải ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình? Nhưng Kinh Thánh đôi khi dùng phép tương phản như “yêu” và “ghét” để chỉ thứ tự ưu tiên (Phục-truyền 21:15, Rô-ma 9:13). Vậy nên câu này có nghĩa là để làm một môn đồ, chúng ta phải đặt việc theo Chúa lên trên hết, ngay cả khi điều đó mâu thuẫn với mong muốn của người thân hay của cá nhân mình.

3. Giăng 8:31-32

“Vậy, Đức Chúa Giê-xu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.”

Để làm một môn đồ của Chúa Giê-xu, chúng ta phải ở trong lời Ngài, tức là học biết và vâng giữ lời Ngài. Khi đó, ta sẽ hiểu biết lẽ thật và được giải phóng khỏi những sai trật của thế gian.

4. 2 Ti-mô-thê 2:2

“Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác.”

Việc chỉ dạy người khác cũng giúp chúng ta ôn lại và thực hành những gì mà mình đã được học. Vậy để làm một môn đồ của Chúa Giê-xu, chỉ học thôi thì không đủ, chúng ta cần chỉ dạy những người mới; và những người đó cũng sẽ dạy lại cho những người khác sau này. Như vậy thì công việc của Chúa mới liên tục được tiếp diễn và ngày càng nhân bội.

5. Lu-ca 6:40

“Môn đồ không hơn thầy, nhưng nếu môn đồ được huấn luyện đầy đủ, thì sẽ giống như thầy mình.”

Mục đích của việc làm môn đồ Chúa Giê-xu là trở nên giống như Chúa. Vậy nên chúng ta cần học kỹ về cuộc đời của Chúa Giê-xu, hiểu được cách Chúa ứng xử trong mọi tình huống, cùng những lời Chúa dạy và cố gắng bắt chước áp dụng trong đời sống mình để ngày càng trở nên giống Chúa nhiều hơn.

6. 2 Ti-mô-thê 2:20-21

“Trong một ngôi nhà lớn, không chỉ có bình bằng vàng, bình bằng bạc, mà cũng có bình bằng gỗ bằng đất nữa; thứ thì dùng vào việc sang, thứ thì dùng vào việc hèn. Vì vậy, nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành.”

Trong Hội-thánh có nhiều người với nhiều tính cách và ân tứ khác nhau, và Đức Chúa Trời có thể sử dụng tất cả theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn tự thấy bản thân mình chỉ là bình đất thì đừng vội nản lòng mà hãy tập trung vào Chúa, tự thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế của thế gian để trở nên một chiếc bình thanh sạch, sẵn sàng để Chúa có thể dùng cho các việc lành. Vì có lời chép rằng Chúa cũng đựng báu vật trong những bình đất nữa (2 Cô-rinh-tô 4:7).

7. Ma-thi-ơ 4:19-20

“Ngài phán với họ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” Họ lập tức bỏ lưới, đi theo Ngài.”

Chúng ta thường quá vướng bận với những nỗi lo cơm áo gạo tiền hằng ngày trước khi quyết định đi theo Chúa. Để có thể làm môn đồ của Chúa Giê-xu, chúng ta cần phải biết bỏ lưới, bỏ thuyền để đi theo Ngài. Có thể chúng ta không được kêu gọi để hầu việc Chúa toàn thời gian như Phi-e-rơ, Anh-rê, hay mục sư của chúng ta. Nhưng mỗi người trong chúng ta, tùy vào mức độ của sự kêu gọi, chúng ta sẽ phải từ bỏ một thứ gì đó để có thể bước đi theo Ngài. Đó có thể chỉ là việc từ bỏ chương trình truyền hình mà bạn đang xem dang dở để ngồi xuống trong thì giờ tỉnh nguyện và trò chuyện với Chúa. Nhưng cũng có thể đó là gia đình và quê hương của bạn để đi đến một đất nước xa xôi theo như sự kêu gọi của Ngài.

8. 1 Cô-rinh-tô 4:1 “Vậy, mọi người nên xem chúng tôi như những đầy tớ của Đấng Christ, những người quản trị các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.”

Kinh Thánh dạy chúng ta phải vâng phục mọi thẩm quyền, ngay cả khi họ gian ác vì chính Chúa đã đặt để họ vào vị trí đó (1 Phi-e-rơ 2:13, Tít 3:1, 1 Ti-mô-thy 2:1, Ê-phê-sô 6:5, Cô-lô-si 3:22…). Với những lãnh đạo của thế gian còn vậy, huống chi là các lãnh đạo thuộc linh, người Chúa lập nên để “canh giữ linh hồn anh em” (Hê-bơ-rơ 13:17)? Là môn đồ của Đấng Christ, chúng ta phải tập vâng phục những người Chúa đặt để trên đời sống mình, nhất là những lãnh đạo của Hội-thánh.

9. Công Vụ 9:36

“Tại thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ tên là Ta-bi-tha, còn gọi là Đô-ca; bà làm nhiều việc thiện và hay bố thí.”

Chúa luôn dạy chúng ta phải “yêu thương nhau(Giăng 15:12) và “yêu người lân cận” (Mác 12:31). Một trong những cách để bày tỏ tình yêu đó là làm việc thiện và ban ra cho những người khó khăn hơn mình. Là môn đồ của Chúa, chúng ta là những người nhận được phước Chúa ban, và chúng ta cũng rải phước mình ra cho nhiều người; bởi vì Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời hay thương xót, Ngài hào phóng và thích ban cho.

10. Lu-ca 9:24-25

“Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình. Nếu người nào được cả thế gian mà chính mình bị mất hoặc thiệt thân thì có ích gì?”

Để làm môn đồ của Đấng Christ, chúng ta phải chấp nhận đánh mất nhiều thứ ở đời này, như sự giàu sang, quyền lực, cùng các vui thú thế gian… Nếu chúng ta tập trung cho đời này và thành đạt đến độ có được cả thế gian mà linh hồn bị hư mất, chết phải xuống hỏa ngục đời đời, thì việc có được cả thế gian này có ích gì?

Nguyện Chúa thương xót và gìn giữ chúng ta.

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: christiantoday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like