Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Hãy Yêu Thương Nhau

Ngày 24 – Hãy Yêu Thương Nhau

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

I Giăng 3:11-24

Yêu Thương Nhau

11 Vì đây là lời loan báo mà các con đã nghe từ lúc khởi đầu: Chúng ta hãy yêu thương nhau. 12 Đừng như Ca-in là kẻ thuộc về quỷ dữ và đã giết em mình. Tại sao người lại giết em mình? Vì hành động của người là gian ác, còn hành động của em người là công chính. 13 Thưa anh chị em, đừng ngạc nhiên nếu thế gian ghét anh chị em. 14 Chúng ta biết rằng: Chúng ta đã vượt qua cõi chết, đến sự sống vì chúng ta yêu thương anh chị em mình. Ai không thương yêu vẫn ở trong cõi chết. 15 Ai ghét anh chị em mình là kẻ sát nhân và anh chị em biết rằng không kẻ sát nhân nào có sự sống vĩnh phúc trong nó.
16
Đây là điều giúp chúng ta biết tình yêu thương là gì: Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng nên hy sinh mạng sống mình vì anh chị em. 17 Nếu ai có của cải thế gian thấy anh chị em mình đang túng thiếu nhưng chặt dạ, không giúp đỡ người đó thì làm sao tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?


An Tâm Trước Mặt Chúa

8 Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta đừng thương yêu chỉ bằng lời nói và nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương bằng hành động và chân thật. 19 Nhờ đó chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về chân lý và chúng ta được an tâm trước mặt Ngài 20 khi lòng chúng ta lên án chúng ta. Vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn lòng chúng ta và Ngài biết mọi sự.

21 Các con yêu dấu! Nếu lòng mình không lên án mình thì chúng ta được vững tâm trước mặt Đức Chúa Trời. 22 Và bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì nhận được điều ấy vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài. 23 Đây là điều răn của Ngài: Chúng ta phải tin vào danh Con Ngài tức là Chúa Cứu Thế Giê-su và phải yêu thương nhau như điều răn Ngài đã truyền cho chúng ta. 24 Vậy, ai tuân giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài và Ngài trong người ấy. Sở dĩ chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.C.16 Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương thật cho chúng ta. Đây là tình yêu thương của Chúa Cứu Thế, Đấng đã hy sinh chính mạng sống của Ngài trên thập tự giá vì chúng ta. Tình yêu này được bày tỏ như thế nào trong đời sống chúng ta?


SUY GẪM:

C.20 Đức Chúa Trời vĩ đại hơn lòng chúng ta và Ngài biết mọi sự. Điều này có nghĩa là tấm lòng nhân từ của Chúa, chứ không phải là sự đoán xét, vĩ đại hơn tấm lòng chúng ta. Chính vì vậy, Giăng khích lệ chúng ta hãy sống trọn vẹn trong tình yêu thương của Chúa thay vì lên án bản thân vì cớ sự yếu đuối của mình. Hãy cảm nhận sâu sắc tình yêu thương của Đức Chúa Trời để biết rằng mọi điều ước ao và cầu nguyện trong lòng chúng ta sẽ luôn luôn nhận được sự thương xót.

C.17-19 Tình yêu thương thật phải thể hiện bằng hành động. Khi Chúa Giê-su bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta trên thập tự giá, chúng ta là những người ở trong Chúa Cứu Thế, cần bày tỏ tình yêu thương này cho những người khác. Khi chúng ta nhìn thấy anh chị em mình đang gặp khó khăn, đừng chỉ giữ kín sự cảm thông trong lòng, nhưng hãy có những hành động giúp đỡ cụ thể.

Cầu nguyện Xin giúp chúng con yêu thương những người đang cần sự giúp đỡ, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng hành động và chân thật.

Bình Luận:

You may also like