Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-21)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-21)

by Hong An
30 đọc

Phước Lành Cho Các Quc Gia
Sự hiện diện của người Do Thái giữa các quốc gia trên thế giới trong 2000 năm qua là một phước lành cho các quốc gia này. Trước khi dân ngoại đến với Đấng Christ, họ thậm chí còn không có Đức Chúa Trời. Phao-lô nói trong Ê-phê-sô 2:11-12 “…Vậy hãy nhớ lại rằng trước kia anh em là dân ngoại theo phần xác, bị những kẻ tự xưng là người được cắt bì trong thân xác, bởi tay con người, gọi anh em là kẻ không cắt bì. Cũng hãy nhớ lúc ấy, ở trần gian nầy, anh em không có Đấng Christ, không có quyền công dân Y-sơ-ra-ên, xa lạ đối với giao ước của lời hứa, không có hi vọng, không có Đức Chúa Trời…”

Mặc dù người Do Thái chỉ chiếm ít hơn một phần trăm dân số thế giới, nhưng khoảng 20% ​​- 25% tổng số người đoạt giải Nobel là người Do Thái. Những thành tựu của họ trong các lĩnh vực khác nhau về văn hóa nhân loại và khoa học tiếp tục trở thành một phước lành cho thế giới, và vai trò của họ là không thể nào phủ nhận. Một ngày kia, hòa bình sẽ tuôn chảy ra từ Giê-ru-sa-lem và sẽ bao trùm trái đất, các quốc gia sẽ không còn luyện tập cho chiến tranh nữa. Để chuẩn bị cho tương lai vinh quang đó, Chúa đang đưa dân tộc Do Thái của Ngài trở lại vùng Đất Hứa. Sự phục hồi quốc gia xảy ra trước, nhưng sau đó sẽ là sự phục hồi tâm linh. Ê-xê-chi-ên 36:24-28 nói: “…Ta sẽ thu lại các ngươi từ giữa các dân, nhóm các ngươi lại từ mọi nước và đem vào đất riêng của các ngươi. Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch; Ta sẽ tẩy sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt Thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh Ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi…”

Ê-sai 66:19-24 thêm vào đó, đúc kết những lời tiên tri của ông: “…Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ, và sai những người sống sót của họ đến các nước Ta-rê-si, Phun, Lút, là dân có tài bắn cung, đến Tu-banh và Gia-van, đến các hải đảo xa xôi, là nơi chưa nghe nói về Ta và chưa từng thấy vinh quang Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các nước.” Đức Giê-hô-va phán: “Các dân ngoại sẽ đem tất cả anh em các ngươi về từ mọi nước. Chúng chở họ trên ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu mà đến núi thánh Ta là Giê-ru-sa-lem, để dâng họ như một lễ vật lên Đức Giê-hô-va; cũng như con dân Y-sơ-ra-ên đem lễ vật trong vật dụng thanh sạch vào đền thờ Đức Giê-hô-va vậy.” Đức Giê-hô-va phán: “Ta cũng sẽ chọn một số người trong họ làm thầy tế lễ và người Lê-vi.” “Vì như trời mới đất mới mà Ta sắp tạo dựng, sẽ tồn tại trước mặt Ta thể nào, thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng sẽ tồn tại thể ấy.” Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: “Từ ngày trăng mới nầy đến ngày trăng mới khác, từ ngày sa-bát nọ đến ngày sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt Ta. Họ sẽ đi ra và thấy xác của những kẻ phản loạn chống lại Ta; sâu bọ trong xác họ không bao giờ chết, lửa thiêu đốt họ không bao giờ tắt, và họ sẽ là vật ghê tởm cho mọi người…”

Như vậy, Chúa vẫn có những kế hoạch lớn lao cho dân tộc Do Thái, cho Y-sơ-ra-ên và cho Giê-ru-sa-lem. Có lẽ thế lực của bóng tối biết rõ điều này hơn nhiều nhà thần học, và chúng đang cố gắng bằng thủ đoạn để ngăn chặn kế hoạch của Chúa được thực hiện, vì chúng hiểu rằng chúng sẽ kết thúc nếu Chúa thành công. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải hết sức thận trọng, ít nhất là trong cách chúng ta liên hệ với Y-sơ-ra-ên và những người Do Thái, cũng như trong những lời chỉ trích và thái độ của chúng ta. Họ là dân của Chúa sống trong Vùng Đất mà Chúa đã hứa và ban cho họ, vì khởi đầu của tiến trình cứu chuộc của Ngài dẫn đến các mục tiêu của Ngài với họ.

Và một ngày nào đó, Chúa Jesus sẽ ngồi trên ngai của tổ phụ Đa-vít, ngôi ngự ở Giê-ru-sa-lem trên đất, chứ không phải ở Giê-ru-sa-lem trên trời. Ngài sẽ cai trị với tư cách là Vua của các vua và Chúa của các chúa, và là Đấng Mê-si của Y-sơ-ra-ên, giữa Gia-cốp (12 chi phái của Y-sơ-ra-ên) – và Vương quốc của Ngài sẽ trường tồn mãi mãi. Sứ thần Gáp-ri-ên đã hứa với Ma-ri, người mẹ Do Thái của Ngài, Lu-ca 1:31-33 “…Thiên sứ tiếp: ‘Hỡi Ma-ri, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp; vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn’…”

Vì vậy, thực ra Y-sơ-ra-ên và Giê-ru-sa-lem chính là một dấu hiệu của hy vọng, hướng về sự hiện đến của Chúa. Thế giới này sẽ không kết thúc trong sự ô nhiễm hoàn toàn hoặc trong sự suy thoái hoàn toàn, cũng không phải trong sự hủy diệt bởi vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học hay hóa học. Nó đang tiến dần về phía Vương quốc và sự hiện đến của Vua của Vương quốc và sự đổi mới của vạn vật. Chúng ta vẫn chưa đến đó. Nhưng Chúa đang hành động trong lịch sử, và chúng ta đã vượt qua những cột mốc không thể quay lại. Bóng tối có thể ở phía trước chúng ta, nhưng một ngày kia Mặt Trời Công Chính sẽ chiếu sáng trong vinh quang của Ngài. Một ngày kia, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ xưng nhận Jesus Christ là Chúa.
(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Ch
tch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quc tế
Ch
tch danh d Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên D
ch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/560427645304112
Bình Luận:

You may also like