Người Nữ Chúa Đẹp Lòng – Phần 6: Tấm lòng vâng phục

507

Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa” – Ê-phê-sô 5:22

Để bắt đầu cuộc sống là “kẻ giúp đỡ” chồng mình, tôi đã đọc Kinh Thánh rất chăm chỉ. Và qua đó cũng học được vai trò và trách nhiệm của người vợ và biết được người nữ Chúa mong muốn là người như thế nào. Lúc đầu tôi nghĩ rằng “phục tùng” có nghĩa giống như trong quân đội, là ở dưới quyền của một ai đó nhưng “phục tùng” ở đây có nghĩa là tôn trọng vai trò trách nhiệm và ở trong một hoàn cảnh vâng phục trọn vẹn.

Cuộc sống của Cơ đốc nhân là cuộc sống vâng phục, không chỉ đối với nữ mà với nam cũng vậy. Nhờ vào việc vâng phục Chúa, chúng ta mới có động lực để vâng phục lẫn nhau. Khi chúng ta bỏ đi lòng ích kỷ, tôn trọng người khác và khiêm nhường, thì chúng ta đang phản ánh rõ nếp sống của một người có nếp sống Cơ đốc.

Trong cuộc sống hôn nhân, Chúa đã định cho chồng là người hướng dẫn và vợ là người làm theo. Kinh Thánh có chép rằng :”Vì chồng là đầu vợ. khác nào Đấng Chirst là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh”Ê-phê-sô 5:23.

Để chồng được quyết định và giữ vai trò quan trọng, người vợ cần phải là người “Nàng mở miệng ra cách khôn-ngoan, Phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng”Châm ngôn 31:26.

Quyết định vâng phục

Quyết định vâng phục chồng nằm ở phía người vợ. Đó là điều không ai có thể thay thế được. Quyết định này cần người vợ phải quyết định trong lòng mình. Chúng ta không thể nói là vì chồng không đồng tình với chúng ta hay là chồng không phải là người tin Chúa nên chúng ta không cần phải vâng phục. Kinh Thánh nói: “Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn-ở của vợ, cũng đủ hóa theo”I Phi-e-rơ 3:1.

Tuy nhiên có một ngoại lệ là chúng ta cần biết phân biệt ý nào nên nghe theo từ người phối ngẫu của mình. Nếu người đó yêu cầu chúng ta rời xa Chúa, chúng ta không nên nghe theo. Đối với những yêu cầu quá vô lý từ phía người phối ngẫu, bạn nên tìm người lãnh đạo thuộc linh của mình để nhận tư vấn giúp đỡ.

Cách chúng ta vâng phục chồng cũng nói trong Kinh Thánh là “như vâng phục Chúa”. Khi chúng ta lấy Chúa là động lực thì tấm lòng vâng phục của chúng ta được ban phước và mọi sự mỏi mệt đều tiêu tán. Thể hiện sự tôn trọng chồng và nhờ lời Chúa để gây dựng mối quan hệ với ngời phối ngẫu được trở nên tốt lành hơn.

Phải vâng phục trong mức độ nào?

“…đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự” Ê-phê-sô 5:24

“Trong mọi sự” có nghĩa là để chồng có thể thực hiện được tốt vai trò của một người quản lý Chúa giao và chúng ta phải tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ người phối ngẫu.

Đa phần lý do chúng ta không vâng phục chồng mình vì sợ hãi, e ngại. E ngại vì nếu chồng mình không làm theo ý của mình thì chúng ta không biết việc gì sẽ xảy ra. Chúng ta phải nhìn với con mắt của đức tin. Có nghĩa là Chúa sẽ hành động thông qua sự tin cậy và vâng phục của chúng ta. Nếu bạn cảm thấy mình thiếu sự tin cậy, hãy cầu xin Chúa thêm sức cho bạn. Chỉ khi bạn rũ bỏ sự lo lắng của mình, thì Chúa sẽ hành động.

“Phải dạy đàn bà trẻ biết yêu chồng mình, có nết na, trinh-chánh, trông-nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào” Tít 2: 4-5

Chúng ta phải làm thế nào?

– Quyết tâm vâng phục

– Nhớ rằng mình đang tập vâng phục

– Cho người phối ngẫu thấy sự tích cực trong lời nói của mình

Có thể người chồng sẽ thấy bất ngờ hoặc phản ứng mạnh với sự thay đổi của chúng ta. Chúng ta có thể im lặng, và thay đổi bằng cách trả lời một cách tích cực. Câu trả lời tích cực sẽ giúp cho bầu không khí trở nên khác biệt.

Một cách để chúng ta thờ phượng Chúa đó là vâng phục chồng mình, trở nên giống Chúa trong mối quan hệ với người phối ngẫu của mình. Chúa sẽ ban phước và hướng dẫn đời sống gia đình bạn trở thành gia đình phước hạnh khi bạn nhờ ơn Chúa để gây dựng nó.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con học và thực hiện được cách vâng phục chồng con. Xin Chúa ban phước và hướng dẫn gia đình con trở thành gia đình được phước trong ơn của Ngài. Amen

Biên soạn : Mymy

Trích : A woman after God’s own heart

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: