Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Sự Tha Thứ Liên Tục

Ngày 15 – Sự Tha Thứ Liên Tục

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

A-Mốt 7:1-9

Khải Tượng Thứ Nhất

1 CHÚA cho tôi thấy điều này. Ngài đang nắn nên những đàn châu chấu ngay khi hoa màu mới nẩy mầm. Đây là hoa màu gieo sau khi gặt xong phần thổ sản của nhà vua. 2 Sau khi châu chấu đã ăn sạch các loài cây cỏ trên đất, tôi kêu lên: “Lạy CHÚA, xin CHÚA tha thứ. Làm thể nào Gia-cốp sống nổi? Nó nhỏ yếu quá!” 3 CHÚA liền đổi ý. CHÚA phán: “Điều này sẽ không xảy ra.”

Khải Tượng Thứ Nhì

4 CHÚA cho tôi thấy điều này. CHÚA kêu gọi xét xử và đoán phạt bằng lửa. Lửa đốt cạn vực thẳm mênh mông và đang thiêu đốt đồng ruộng. 5 Tôi kêu lên: “Lạy CHÚA, Chúa của con, xin Chúa dừng tay. Làm thể nào Gia-cốp sống nổi? Nó nhỏ yếu quá!” 6 CHÚA liền đổi ý. CHÚA phán: “Điều này cũng sẽ không xảy ra nữa.”

Khải Tượng Thứ Ba

7 Ngài cho tôi thấy điều này. Chúa tôi đứng cạnh bức tường thẳng đứng, tay cầm dây chì. 8 CHÚA hỏi tôi: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một dây chì.” Chúa tôi phán: “Này, Ta đặt một dây chì giữa dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên. Ta không thể bỏ qua được nữa.

9 Các bàn thờ trên các nơi cao của Y-sác sẽ điêu tàn,
Các miếu thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ hoang vu,

Và Ta sẽ cầm gươm dấy lên nghịch lại nhà Giê-rô-bô-am.”


SUY GẪM:

C.3,6 Đức Chúa Trời đoái nghe lời cầu xin của A-mốt và thay đổi ý định tận diệt Y-sơ-ra-ên. Ngài không phải là bạo chúa áp đặt ý muốn trên người khác. Ngài đoái nghe những lời cầu nguyện của các con dân yêu dấu và kiên nhẫn chờ đợi sự ăn năn vì Ngài biết sự yếu đuối của họ. Đức Chúa Trời giống như một người Cha áy náy cho những đứa con mình và quyết định cất bỏ hình phạt

C.7-9 Đức Chúa Trời không còn chờ đợi dân sự Y-sơ-ra-ên sau khi Ngài đã kiên nhẫn chờ đợi và thay đổi ý định tận diệt họ. Khi Chúa nói rằng Ngài sẽ đặt một dây chì, điều đó có nghĩa rằng Chúa sẽ soi xét đời sống của Y-sơ-ra-ên, và Ngài sẽ không để cho họ tự do phạm tội nữa. Chúa muốn chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Ngài, bởi chiếc dây Ngài đã đặt. Bạn có đang sống một đời sống phù hợp với Lời của Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện Xin giúp con lắng nghe Lời Chúa và tức khắc ăn năn, không bỏ qua lời cảnh báo của Ngài về những tội lỗi con đã phạm.

Bình Luận:

You may also like