Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Ngày Họ Mong Đợi Trở Thành Ngày Của Nỗi Sợ Hãi

Ngày 14 – Ngày Họ Mong Đợi Trở Thành Ngày Của Nỗi Sợ Hãi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


A-Mốt 6:1-14

Kết Án Nếp Sống Xa Hoa Ích Kỷ

1 Khốn cho các ngươi, các ngươi ăn không ngồi rồi tại Si-ôn, Các ngươi sống ung dung tự tại trên đồi Sa-ma-ri,
Các ngươi nổi tiếng vang lừng trong một nước hàng đầu,
Dân Y-sơ-ra-ên đến với các ngươi, đầy ngưỡng vọng!
2
Hãy vượt biên lên thành Canh-nê mà xem, từ đó hãy xuống thành Ha-mát Ráp-ba, và hãy xuống thành Gát của dân Phi-li-tin. Các ngươi có giàu mạnh hơn các vương quốc đó không? Hoặc bờ cõi chúng có rộng lớn hơn bờ cõi các ngươi không? 3 Các ngươi đuổi xa ý nghĩ về ngày tai họa, nhưng các ngươi lại đem ngôi bạo ngược về gần. 4 Các ngươi nằm dài trên trường kỹ cẩn ngà, các ngươi nằm ườn trên đi-văng, các ngươi ăn thịt chiên chọn lọc trong bầy, thịt bò tơ béo tốt trong chuồng, 5 Các ngươi ngân nga theo tiếng đàn hạc, tự chế cho mình nhạc khí như Đa-vít, 6 Các ngươi uống rượu trong bát to, các ngươi xức dầu thơm hảo hạng, nhưng các ngươi không đau lòng về họa diệt vong của dòng dõi Giô-sép. 7 Vì thế cho nên các ngươi sẽ dẫn đầu những người bị đày, Các ngươi sẽ không còn nằm ườn ra dự tiệc nữa.

Họa Diệt Vong

8 CHÚA lấy chính mình Ngài mà thề, CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân phán: “Ta ghê tởm sự kiêu hãnh của Gia-cốp, Ta ghét các đền đài nó, Ta sẽ nộp cho kẻ thù kinh đô và dân cư tài sản trong thành. 9 Nếu trong nhà kia còn lại mười người, họ sẽ chết. 10 Khi thân nhân người chết và người ướp xác đến đem xác chết ra khỏi nhà, thân nhân hỏi người ở phía tận cùng nhà trong: ‘Còn có ai với anh nữa không?’ Người kia đáp: ‘Không.’ Thân nhân nói: ‘Suỵt! Chúng ta không nên nhắc đến danh CHÚA.’ 11 Vì này CHÚA sẽ truyền lệnh, nhà to lớn sẽ bị đập thành mảnh, nhà nhỏ bé sẽ nát như dăm. 12 Có thể nào ngựa phi trên đá, hoặc bò cày trên biển không? Thế mà các ngươi đã biến sự xét xử công bình thành cỏ độc, bông trái của sự chính trực thành ngải cứu. 13 Các ngươi reo mừng vì chiếm được thành Lô-đê-ba, các ngươi tự hào: ‘Chúng tôi cậy sức mình chiếm được thành Cát-na-đim!’” 14 CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân phán: “Này, hỡi dân Y-sơ-ra-ên, chính Ta sẽ khiến một dân tộc dấy lên nghịch cùng ngươi, chúng sẽ hà hiếp các ngươi từ Đèo Ha-mát đến suối A-ra-ba.”


SUY GẪM:

C.21-24 Đức Chúa Trời không chấp nhận những hành động tôn giáo. Dù cho Y-sơ-ra-ên có cử hành các nghi lễ tôn giáo trọng thể và thờ phượng Chúa với sự phô trương thế nào chăng nữa, điều đó chỉ càng khiến cơn thịnh nộ của Chúa tăng thêm mà thôi (I-sa 1:13,14), bởi vì họ sống mà không hề có sự công bằng chính trực.

C.26,27 Đức Chúa Trời khiến Y-sơ-ra-ên bị đày ra mãi tận bên kia thành Đa-mách vì cớ thái độ xem thường và coi trọng hình thức trong khi thờ phượng Chúa. Ngay cả trong lúc phu tù, Y-sơ-ra-ên sẽ phải chịu tình cảnh mệt mỏi, tuyệt vọng trong khi khiêng theo những hình tượng trước đây họ sùng bái (Si-cút và Ki-đôn). Trong trường hợp này, Chúa giống như người cha sẽ trừng phạt đứa con cách nghiêm khắc để chúng trở lại con đường ngay thẳng.

C.18-20 Dân Y-sơ-ra-ên nghĩ rằng họ sẽ nhận được sự cứu rỗi trong Ngày Đoán xét. Tuy nhiên, A-mốt tuyên bố rằng ngày của Chúa sẽ là ngày họ phải đối mặt với sự trừng phạt nặng nề. Thực tế, đời sống của họ xa rời đường lối mà Chúa muốn. Họ tin chắc vào lời hứa cứu chuộc nhưng đời sống của họ không phản ánh đường lối của sự cứu chuộc. Chúng ta có giống như họ không? Hãy nhớ rằng, ngày của Chúa là ngày của sự cứu rỗi và cũng là ngày của sự đoán xét.

Cầu nguyện Con muốn đời sống mình được ở dưới sự tể trị của Lời Chúa. Xin khiến con làm những điều công bình và chính trực.


Bình Luận:

You may also like