Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-19)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-19)

by Hong An
30 đọc

Dưới Torah (Tiếp theo)
Và Ngài phải được sinh ra ‘dưới Torah’, trong Giao ước Luật pháp mà Đức Chúa Trời đã lập với Y-sơ-ra-ên. CHÚA không thể đơn giản từ bỏ sự thánh khiết của Luật pháp, vốn là tốt lành, thánh khiết và đến từ Đức Chúa Trời. Bằng cách nào đó nó phải được Y-sơ-ra-ên tuân giữ. Ngài phải thuộc dòng dõi của Đa-vít, để được ngồi trên ngai của tổ phụ Đa-vít và cai trị Gia-cốp với một vương quốc trường tồn bất diệt (Lu-ca 1:32-33), như lời hứa của sứ thần Gáp-ri-ên với Ma-ri. Như vậy, Ngài đã được sinh ra từ dòng dõi của một người nữ, là con của Đa-vít, nhưng cũng ở dưới Torah, Giao ước của Luật pháp được lập với Y-sơ-ra-ên. Tại sao phải như vậy? Bởi vì để trở thành Chiên Con của Đức Chúa Trời, để bị giết vì ‘tội lỗi’, số nhiều, của thế gian, và thậm chí để bị làm cho trở nên ‘tội lỗi’, số ít, chính Ngài phải là một Chiên Con hoàn hảo, không tì vết. II Cô-rinh-tô 5:21 “…Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời…”

Đức Chúa Trời không thể cứu chuộc nhân loại bất chấp sự thánh khiết của Ngài bằng cách đơn giản là phớt lờ và bỏ qua các đòi hỏi của Luật Thánh. Những mong đợi của Luật Thánh, của Mười Điều Răn Thánh, phải được đáp ứng. Như vậy, trước hết phải có người vâng giữ, để rồi người đó có thể trở thành sinh tế cho tội lỗi của thế gian. Chỉ khi đó người đó mới trở thành chiên con hoàn hảo, một sinh tế hoàn hảo. Nếu người đó có tội lỗi riêng, thì chỉ có thể chết vì tội lỗi của mình chứ không thể mang lấy tội lỗi của người khác và thậm chí bị quy thành kỷ tội. Để đáp ứng các đòi hỏi của Luật pháp, người đó phải ở dưới Luật pháp, và do đó phải được sinh ra trong Giao ước Luật pháp được thiết lập với Y-sơ-ra-ên. Như vậy, Ngài phải là một người Do Thái.

Thay Cho Chúng Ta
Chúa Jesus thực sự đã làm hai điều thay cho chúng ta. Đầu tiên, Ngài đã tuân giữ Luật pháp một cách hoàn hảo với tư cách là con người duy nhất từng làm được như vậy, và do đó, thay cho chúng ta hoàn thành các yêu cầu Thánh của Luật Thánh của Đức Chúa Trời. Và sau khi làm điều đó, Ngài có thể trở thành Chiên Con bị giết vì tội lỗi của thế gian thay cho chúng ta. Để thay thế cho tất cả chúng ta, Ngài mang trên mình tội lỗi của thế gian, bởi vì Ngài không có tội lỗi của riêng mình. Ngài đã chết thay cho chúng ta và tuân giữ Luật pháp cho chúng ta, để chúng ta có thể có được sự sống đời đời bởi đức tin nơi Ngài.
(Còn tiếp…)

Giáo s
ĩ Willem J. J. Glashouwer
Ch
tch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quc tế
Ch
tch danh d Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên D
ch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/547137773299766

Bình Luận:

You may also like