Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Sự Ngoan Cố Quá Đỗi

Ngày 12 – Sự Ngoan Cố Quá Đỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc
A-Mốt 4:1-13

1 Hãy lắng nghe lời này, Hỡi các bò cái Ba-san trên đồi Sa-ma-ri!
Các bà áp bức người nghèo, giầy xéo người khốn cùng, các bà bảo chủ mình: “Hãy mang đến cho chúng tôi uống!” 2 CHÚA lấy chính sự thánh khiết Ngài mà thề: “Này, trong những ngày đến, người ta sẽ khiêng các ngươi ra trong giỏ, trong nồi đựng cá, Khiêng cho đến người cuối cùng. 3 Khiêng mỗi người xuyên thẳng qua Lỗ trũng trên tường, Và ném ra xa về phía Hạt-môn,” CHÚA phán vậy.

Y-sơ-ra-ên Ngoan Cố

4 “Hãy đến Bê-tên mà phạm tội, Hãy xuống Ghinh-ganh mà phạm tội nhiều thêm. Hãy dâng sinh tế mỗi buổi sáng,  Dâng phần mười cách mỗi ba ngày. 5 Hãy đốt bánh có men dâng lễ cảm tạ, Hãy rao to, hãy công bố các lễ vật tự nguyện. Vì, hỡi dân Y-sơ-ra-ên, Các ngươi vẫn ưa thích làm như vậy.” CHÚA phán vậy. 6 “Về phần Ta, chính Ta đã giáng nạn đói xuống khắp các thành của các ngươi, Cho các ngươi thiếu bánh khắp nơi các ngươi ở; Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta.” CHÚA phán vậy. 7 “Chính Ta đã giữ mưa lại, không cho mưa xuống, Trong khi còn ba tháng mới đến mùa gặt, Và Ta đã cho mưa xuống thành này, Nhưng không mưa xuống thành kia, Ruộng này được mưa, Còn ruộng kia không mưa lại khô héo. 8 Dân chúng từ hai ba thành đi lảo đảo đến thành kia tìm nước uống, Nhưng không đã khát; Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,” CHÚA phán vậy. 9 “Ta khiến gió nóng và sâu bọ Phá hại mùa màng các ngươi, Châu chấu thường xuyên ăn sạch Vườn ăn trái, vườn nho, Cây vả, và cây ô-liu của các ngươi; Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,” CHÚA phán vậy. 10 “Ta sai dịch lệ hành hạ các ngươi Như đã từng hành hạ Ai-cập, Ta dùng gươm giết chết thanh niên các ngươi, Ngựa chiến các ngươi bị bắt đi, Ta khiến mùi hôi tanh từ đội quân các ngươi xông vào mũi các ngươi; Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,” CHÚA phán vậy. 11 “Ta hủy diệt một số người trong các ngươi Như Ta đã hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Các ngươi khác nào que củi cháy lấy ra khỏi lửa; Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,” CHÚA phán vậy. 12 “Vì thế, hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ trừng phạt ngươi như vầy, vì Ta sẽ trừng phạt ngươi như vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời ngươi!” 13 Kìa, Đấng dựng nên núi Và tạo ra gió, Đấng tỏ cho loài người biết ý định Ngài, Đấng biến rạng đông thành bóng tối, Đấng bước đi trên các đỉnh cao trên đất, Danh Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng!SUY GẪM:

C.6-11 Đức Chúa Trời giáng tai họa như đói kém, hạn hán, sâu bọ, dịch bệnh và chiến tranh để cảnh báo Y-sơ-ra-ên xây bỏ khỏi đường lối gian ác của mình. Phân đoạn Kinh Thánh này ghi lại lời Chúa tự nhủ với ý nghĩa Chúa có liên quan tới những việc này. Bạn có ngoan cố và mê muội trước tội lỗi của mình khi Chúa đang đụng chạm tới bạn với nhiều cách thức khác nhau trong cuộc sống của bạn không?

C.12,13 Đức Chúa Trời trực tiếp bày tỏ khi Y-sơ-ra-ên tảng lờ những lời cảnh báo. Giờ đây Y-sơ-ra-ên phải đối mặt trước Chúa, Đấng sẽ tể trị với năng lực và quyền uy của một Đấng Sáng Thế và là Chủ đời sống của họ. Y-sơ-ra-ên sẽ phải đối mặt với sự chết nếu họ không quay trở về với Chúa.

C.4,5 Mỗi buổi sáng, dân sự Y-sơ-ra-ên dâng sinh tế, cứ ba ngày một lần lại dâng phần mười, dâng các lễ cảm tạ và lễ vật tự nguyện. Tuy nhiên, việc làm ưa thích đó không xóa đi được cách sống tham lam của họ. Đức Chúa Trời đòi hỏi bạn phải sống một đời sống như là của lễ thờ phượng (Rô-ma 12:1). Hãy bày tỏ trên đời sống của bạn. Đời sống bạn có đầy dẫy sự thánh khiết mà Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ trong đó?

Cầu nguyện Xin giúp con quay trở về với Chúa và vâng phục Lời Ngài khi Ngài tỏ cho con thấy ý muốn Ngài, đặc biệt là qua những sự việc và dấu hiệu xảy đến..

Bình Luận:

You may also like