Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Ánh Sáng Sự Sống Chiếu Trong Bóng Tối

Ngày 13 – Ánh Sáng Sự Sống Chiếu Trong Bóng Tối

by Ban Biên Tập
30 đọc

 A-Mốt 5:1-17

1 Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe lời này, lời ca ai oán ta cất tiếng hát về ngươi: 2 Trinh nữ Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống, Không hề trổi dậy nữa! Nàng nằm trơ trọi trên đất mình, Không ai nâng nàng dậy. 3 Vì đây là lời CHÚA phán về dân Y-sơ-ra-ên: “Thành nào cho ra trận một ngàn quân, Chỉ còn một trăm người trở về. Thành nào cho ra trận một trăm quân, Chỉ còn mười người trở về.”

Kêu Gọi Ăn Năn

4 Vì đây là lời CHÚA phán với dân Y-sơ-ra-ên; “Hãy tìm kiếm Ta, thì các ngươi sẽ sống! 5 Chớ tìm kiếm Bê-tên, Chớ xuống Ghinh-ganh, Chớ vượt biên xuống Bê-e-sê-ba, Vì Ghinh-ganh sẽ bị lưu đày, Và Bê-tên sẽ đổ nát.”

6 Hãy tìm kiếm CHÚA, thì các ngươi sẽ sống! Kẻo Ngài giáng xuống như lửa giữa dòng dõi nhà Giô-sép, Thiêu nuốt Bê-tên, Không ai dập tắt nổi.

7 Các ngươi đổi sự xét xử công bằng ra ngải cứu, Ném bỏ sự chính trực xuống đất. 8 Ngài dựng nên chòm sao Thất Tinh và sao Cày, Đổi bóng tối ra ban mai, Khiến ban ngày tối sầm thành đêm, Ngài gọi nước biển lại, Trút xuống mặt đất, Danh Ngài là CHÚA!

9 Trong chớp nhoáng, Ngài hủy diệt những người cường bạo, Hủy diệt các chiến lũy kiên cố. 10 Các ngươi ghét người xét xử nơi cổng thành, Ghê tởm người trình bày chân thật. 11 Vì các ngươi chà đạp người nghèo, Bắt họ nộp lúa, Cho nên, các ngươi xây nhà bằng đá đẽo, Nhưng các ngươi không được ở trong đó. Các ngươi trồng vườn nho tươi tốt, Nhưng các ngươi không được uống rượu từ vườn mình. 12 Vì Ta biết vi phạm các ngươi nhiều vô vàn, Tội lỗi các ngươi nhiều vô số. Các ngươi hiếp đáp người chính trực, nhận của hối lộ, Bẻ cong lý lẽ người khốn cùng nơi cổng thành. 13 Trong thời như thế, người khôn ngoan than khóc, Vì là thời gian ác. 14 Hãy tìm kiếm điều thiện, chớ theo đuổi điều ác, Để các ngươi được sống. Bấy giờ, CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Sẽ thật sự ở với các ngươi, như các ngươi thường nói. 15 Hãy ghét bỏ điều ác, yêu chuộng điều thiện, Xét xử công bình tại cổng thành. Biết đâu CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Sẽ thương xót những người còn sống sót trong con cháu Giô-sép.

Bài Ai Ca Về Dân Y-sơ-ra-ên

16 Vì thế cho nên CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Chúa tôi, phán: “Có tiếng khóc than ở mọi quảng trường, Ở mọi phố phường người người than vãn: ‘Than ôi! Than ôi!’ Chúng kêu gọi các nông dân khóc lóc, Kêu người khóc mướn đến khóc than 17 Có tiếng khóc than trong mọi vườn nho nữa, Khi Ta đi ngang qua giữa các ngươi,” CHÚA phán vậy.


SUY GẪM:

C.4-6,14 Đức Chúa Trời chỉ cho Y-sơ-ra-ên một đường sống, cho những người chịu sự hủy diệt đã được báo trước. Cách duy nhất dành cho Y-sơ-ra-ên là tìm kiếm Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời là nguồn vui mừng và sự sống thật. Tuy nhiên, dân sự sai lạc lại cố làm vừa lòng Chúa với nhiệt tình tôn giáo, lang thang vô định và dâng của lễ tại Ghinh-ganh  và Bê-e-sê-ba. Những hành động như thế càng khiến họ trở nên xa cách Chúa hơn và gia tăng thêm tội lỗi (4:4,5). Sự sống thật không thể chứa đựng hình thức ưa thích tôn giáo, dâng sinh tế và tuân giữ nghi lễ vẻ bề ngoài. Đức Chúa Trời muốn chúng ta dâng chính đời sống mình như một của lễ và làm theo ý muốn Ngài (c.14). Hãy lắng nghe Chúa khi Ngài than khóc cho Ghinh-ganh và Bê-e-sê-ba của đời sống chúng ta, hãy chỉ nương cậy nơi Chúa và đường lối của Ngài.

C.10-17 Y-sơ-ra-ên bị hủy phá vì thói tham nhũng và đường lối gian ác. Luật lệ của họ đặt ra thật bất công và sai trái. Là dân sự Chúa, chúng ta cần phải sống công bằng và chính trực, không chỉ ở trong bốn bức tường nhà thờ mà trong mọi lĩnh vực đời sống của mình. Nếu làm sai, chúng ta sẽ phải chịu nỗi đau kinh khiếp và hối tiếc. Trước khi phải đối mặt với thử thách như thế, hãy thành thật tra xét đời sống của bạn và luôn sống với sự liêm chính.

Cầu nguyện Xin giúp chúng con nhận biết Chúa với cả tấm lòng và làm những điều công chính.

Bình Luận:

You may also like