Home Dưỡng Linh Chúa Cứu Thế Là Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời Không Thấy Được

Chúa Cứu Thế Là Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời Không Thấy Được

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/Ma0xLXos2VU

“Chúa Cứu Thế là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15 BD NLT). 

Hài nhi bé nhỏ trong máng cỏ chúng ta ăn mừng trong mùa Giáng Sinh đó là ai? 

Cô-lô-se 1:15 cho biết, “Chúa Cứu Thế là hình ảnh của Đức chúa Trời không thấy được” (BD NLT).  

Bạn đã từng nghe câu nói rằng, nếu bạn muốn một điều gì đó được làm cho đúng, thì hãy tự mình làm lấy. Đức Chúa Trời muốn làm công việc cứu rỗi bạn cho đúng, vì vậy Ngài đã tự mình xuống thế gian. Ngài đã không đến như một tấm hình đại diện, một thiên sứ, hay là một tiên tri. Chúa đã đến như một con người. Ngài đã trở thành một hài nhi và sau đó là một người đàn ông, Chúa Cứu Thế Giê-xu.  

Mọi người trên khắp thế giới ăn mừng hài nhi bé nhỏ trong máng cỏ đó bởi vì hài nhi đó là Đức Chúa Trời, đến ở với dân của Ngài. 

Nếu bạn muốn biết Đức Chúa Trời giống như thế nào, hãy nhìn vào Chúa Giê-xu. 

Nhưng Chúa Giê-xu đã không đến chỉ đơn giản để sống. Ngài đã đến để chết cho tội lỗi của bạn để bạn có thể sống đời đời với Đức Chúa Trời. 

Tại sao điều này lại cần thiết? 

Bởi vì mặc dầu Đức Chúa Trời là Chúa của tình yêu thương, Ngài cũng là Chúa của công lý. Công lý đòi hỏi những điều sai trái phải được sửa lại cho đúng. Công lý đòi hỏi món nợ của tội lỗi phải được trả.  

Và, thiên đàng là toàn hảo, nhưng chúng ta thì không. Vì lẽ đó, chúng ta cần một Cứu Chúa. Đức Chúa Trời đem con người bất toàn vào thiên đàng nhờ ân điển. 

Tin Lành của Giáng Sinh là Đức Chúa Trời đã ban món quà của Con Ngài để trả nợ cho mọi điều bạn đã từng làm sai trái và ban cho bạn ân điển để vào thiên đàng. 

Kinh Thánh nói, “Khi [Chúa Giê-xu] phục vụ như là một của lễ hy sinh cho tội lỗi của chúng ta, Ngài đã giải quyết vĩnh viễn vấn đề tội lỗi—không chỉ của chúng ta mà thôi, nhưng của cả thế gian nữa” (1 Giăng 2:1 BD Sứ Điệp).  

Món quà đó tốt hơn bất cứ món quà nào ở dưới cây Giáng Sinh của bạn năm nay. Bạn chỉ cần tiếp nhận món quà đó.

Nguồn: Mục sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like